zaterdag 6 april 2013

Primer in Politieke Filosofie - deel 1

In de komende weken zullen we in een serie een korte duiding geven van politieke filosofie. Er heerst nogal wat verwarring over. Niet iedereen is overtuigt dat links en rechts daadwerkelijk bestaat. Toch is dat wel degelijk het geval. Ismen zijn geen loze labels, maar beschrijven een mens- en wereldbeeld, en voorzien op basis daarvan in een invulling van het publieke domein. Als je de definities uitsplitst in typen, hou je maar twee hoofdcategorieen over. In deel 2 zullen we zien welke. H/t @Nessea_