zondag 7 april 2013

Politici Bepleiten Onderwerping aan Onfeilbaarheid


Peeps, dit onderwerp is TE belangrijk om aan politici over te laten. We konden hun gestuntel al even waarnemen is 's lands vergaderzaal tijdens het Marokkanendebat *tranen uit de ogen wrijft*

Maar eindelijk wordt duidelijk van wie we vrijheid kunnen verwachten en van wie tirannie. Langzaam maar zeker wordt helder dat er krachten heersen in dit land, die met de flip van een schakelaar de Middeleeuwen kunnen doen herrijzen. Moraalrelativisme biedt er geen weerstand meer aan!

In het debat werden door een aantal partijen - impliciet of expliciet - de volgende stellingen betrokken:

- dat de mens zich moet onderwerpen aan een idee (religie is een idee), omdat die idee onfeilbaar is.
- dat mensen kwade dingen doen met dat idee, omdat het kwade mensen zijn;
- omdat het idee onfeilbaar is, zijn criticasters kwade mensen.

Hier gebeurt iets bizars en engs dat niet is waargenomen in het hart van de democratie sinds mensenheugenis. De ethische analyse van deze stelling is als volgt:

- Het goede idee (godsdienst, islam) is onfeilbaar en daarom verheven boven mensen (want feilbaar).
- Dat goede idee is intrinsiek aanwezig in de goede mens. 
- Kwade mensen geven een verkeerde interpretatie van de goede, onfeilbare idee (vroeger heetten dat ketters);
- Kwade mensen bekritiseren het goede, onfeilbare idee.

Meer concreet samengevat: de islam is onfeilbaar en goed, dus de fout ligt bij kwade mensen die haar verkeerd interpreteren; kwade critici van de goede idee zijn racisten, want het goede idee is intrinsiek aanwezig in goede mensen (net als ras).

Ik heb niet de indruk dat er een storm van protest is opgestegen in dit land nadat volksvertegenwoordigers zoiets abjects met droge ogen hebben staan beweren in het hart van de democratie.

Atheisten en vrijdenkers zijn de straat niet opgegaan; de liberalen waren het er deels mee eens; confessionelen trappen in de val dat champignons en satansboleten beide eetbaar zijn want paddestoelen; de roden zien een kans om dit standpunt te koppelen aan hun eigen 'onfeilbare' socialisme; en humanisten zwijgen in alle talen.

De mens is nooit intrinsiek "fout". Je hebt hooguit mensen die denkfouten maken. Of mensen met  een abjecte moraal die voortkomt uit drogrede (zie boven). Sinds de Verlichting is geen enkel idee meer boven kritiek verheven geweest. Als we de waarden van rede, wetenschap, vrijheid, en de individuele rechtstaat willen behouden, moeten we dit gif snel uit ons denkraam bannen.

Onderwerping van de mens aan een ideologie leidt tot tirannie. Daarom moet elk idee dat onderwerping eist, resoluut verworpen worden: het leidt tot heropvoedingskampen, helse onderdrukking en goelags; want alleen zo kun je onderwerping afdwingen! Zo simpel is het!

Peeps, we are in deep shit, deep deep shit! Van Randwijk draait zich nog maar eens om in zijn graf; Reve knaagt aan de nagels in zijn doodkist. Satan stookt de hellevuren nog maar eens op, terwijl de meistakers de kolen aanvoeren! 

EEN VOLK DAT VOOR TIRANNEN ZWICHT ZAL MEER DAN LIJF EN GOED VERLIEZEN DAN DOOFT HET LICHT...'.