donderdag 30 juni 2016

JUSTITIE VERVOLGT DEMMINK NIET

Pedocraten zijn het symbool voor het amoralisme dat wild om zich heen grijpt. Ironisch genoeg lijkt het epicentrum te liggen bij de hoeders van de rechtstaat: Justitie en het OM. Na jaren traineren leek er beweging in de zaak Demmink te komen. Na onderzoek besloot Justitie niet te vervolgen. 

UPDATE3 juni 2016

DEMMINK GETUIGT, EN ONTKENTOud-justitietopman Joris Demmink (68) moest vandaag voor het eerst publiekelijk onder ede getuigen over zijn rol in misbruikzaken van minderjarige jongens. Het bleek een opvallend kort verhoor te worden, waarin Demmink wel een aantal stevige vragen voor de voeten gegooid kreeg. Zijn reactie op het vragenvuur was kort: 'Nee, ik heb nooit seksuele contacten gehad met jonge jongens of me in jongensbordelen begeven.' Demmink gaf bij het begin van zijn korte verhoor te kennen dat hij zich van tevoren had [...]  met een advocaat, omdat hij niet precies wist hoe zo'n verhoor verloopt. Die advocaat was vandaag niet aanwezig. (...) Martin de Witte, advocaat van de jongensprostitué Bart van Well die claimt op minderjarige leeftijd seksuele contacten te hebben gehad met Demmink, startte met een flink vragenvuur voor Demmink. Gevraagd wordt onder meer naar zijn seksuele geaardheid. ,,Ik ben homoseksueel", verklaart Demmink. Daarna begon een reeks snelle en directe vragen: 'Is het juist dat u bent gezien met jonge jongens?' 'Heeft Van Well seksuele handelingen bij u verricht?' 'Kan het zijn dat iemand anders seksuele handelingen heeft verricht?' 'Heeft u seks gehad in de dienstauto?' 'Bent u gezien bij een jongensbordeel?' Op elke vraag antwoordt Demmink met een duidelijke 'nee'. Demmink zegt ook nooit op pad te zijn geweest met zijn toenmalige officieren Hans Holthuis, Jan Wolter Wabeke en Henk Wooldrik, die vanmorgen ook al voorbij kwamen als verdachten in het onderzoek. (Meer)

23 dec. 2014

Wat is het regeringsstandpunt na AD-vonnis?


sitestat

Uitzending EenVandaag, 17 nov. 2014: Gesprek met redacteur Jan Born.
17 dec. 2014

Belangrijke doorbraak in de zaak Demmink

Na de uitspraak van vandaag is het niet meer mogelijk om de lijn door te zetten die tot op heden gevolgd is: 'niks aan de hand hier, loopt u maar door'.2 dec. 2014

Rechterlijk kindermisbruik als literatuur

Rapport Tommy, van Yvonne Keuls is verkrijgbaar via Bol.com


19 nov. 2014

Eindspel in de zaak Demmink: de update


(Bron)17 nov. 2014

Deel 1 onderzoek Demmink in afrondende fase

Oud-secretaris generaal Joris Demmink van Justitie ziet het strafrechtelijk onderzoek dat naar hem wordt gedaan “met vertrouwen tegemoet” en kwalificeert het onderzoek als ‘diepgravend.’ Dat laat hij via zijn raadsman mr. Knijff weten aan Dossier EenVandaag. (...) Het Openbaar Ministerie liet afgelopen donderdag aan Dossier EenVandaag weten dat het Nederlandse deel van het strafonderzoek naar Demmink in de afrondende fase zit. Het Turkse deel laat nog op zich wachten omdat er nog geen toestemming is van de Turkse autoriteiten om daar onderzoek te doen. (Bron)


14 nov. 2014

sitestat

Uitzending EenVandaag, 14 november 2014. Het hele programma wordt op 17 november uitgezonden. 

Het Openbaar Ministerie heeft nog geen onderzoek gedaan in Turkije naar de beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen door voormalig secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink. Dat heeft het OM donderdag aan Dossier EenVandaag weten naar aanleiding van vragen van het onderzoeksprogramma. Het OM werd begin dit jaar door het Gerechtshof gedwongen tot het doen van een strafrechtelijk onderzoek naar het vermeende misbruik van twee minderjarige Turkse jongens door de oud-topambtenaar.

De Turken hebben tot nu toe nog niet positief gereageerd op de Nederlandse rechtshulpverzoeken. Rechtshulpverzoeken zonder resultaat. Dat is nodig om onderzoek te kunnen doen in Turkije. Het OM stelt verder dat de rechter-commissaris afgelopen oktober zelf nog naar Turkije is geweest om de rechtshulpverzoeken toe te lichten, tot nu toe nog zonder resultaat. Het strafrechtelijk onderzoek naar de heer Demmink in Nederland is in de afrondende fase, aldus het OM. 

Gesprekken in Turkije Dossier EenVandaag is wel in Turkije geweest om daar de Turkse connectie te onderzoeken. Samen met oud-chef Criminele Inlichtingendienst Klaas Langendoen is onder andere gesproken met een oud-rechter, met onderzoeksjournalist Burhan Kazmali en met één van de twee Turkse jongens die in 2008 aangifte deden tegen secretaris-generaal Joris Demmink wegens seksueel misbruik. Houding Turkije Dossier EenVandaag heeft een hele lijst concrete vragen gesteld aan het OM inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink.

Het OM geeft aan de meeste vragen daarover niet te kunnen beantwoorden in verband met het lopende onderzoek dat in opdracht van het Gerechtshof wordt uitgevoerd. De houding van Turkije kan volgens het OM vertraging opleveren voor het onderzoek. Het OM over het strafrechtelijk onderzoek: “Vanuit het OM zal een uiterste inspanning worden gedaan om zoveel mogelijk uitvoering te geven aan de beschikking van het Hof. Tegelijkertijd met het strafrechtelijk onderzoek vindt een orienterend feitenonderzoek plaats, waarbij alle signalen van seksueel misbruik door de heer Demmink worden onderzocht.” (Bron)

OM heeft tweede onderzoek tegen Demmink geopend - Katholiek Nieuwsblad. (Bron)


5 nov. 2014


"Now you see the real face of this lost nation: Holland": deel 2

Klaas Langedoen: 'Zaak Demmink kan in een keer worden opgelost'

Woensdag wordt het spannend in het strafrechtelijk onderzoek naar verkrachting van twee Turkse minderjarigen door Joris Demmink. De rechter-commissaris dreigt onderzoeker Klaas Langendoen te gijzelen omdat hij weigert te getuigen over een staatsgeheime rapportage over Demmink.


2 nov. 2014

Zaak Demmink v. AD van start met nieuwe getuige

De rechtszaak die oud-topambtenaar Joris Demmink heeft aangespannen tegen het Algemeen Dagblad is vandaag van start gegaan. Demmink eist rectificatie van twee artikelen waarin de krant eind 2012 schreef dat hij contact met jongenspooiers had gehad. De anonieme bron waarop het AD zijn verhaal gedeeltelijk baseerde, was vandaag net als Demmink zelf aanwezig in de rechtszaal. De anonieme bron van het AD blijkt de veroordeelde drugshandelaar John Sloof te zijn. Hij zou Demmink begin jaren 80, toen hij zelf tiener was, met een jongenspooier hebben gezien. (Bron)2 nov. 2014

Nieuwe getuige legt verklaring af over Demmink

De afgelopen week heeft een nieuwe getuige tegenover een notaris een verklaring afgelegd over pedoseksuele activiteiten van Joris Demmink. Het gaat om een getuigenis van een Nederlandse zakenman die in 1995 in Praag in “een besloten club met uitsluitend genodigden” zegt te hebben gezien hoe Demmink ontucht pleegde met twee “erg jonge jongens” van naar schatting 15 en 16 jaar. De ontuchtpleger werd door de Nederlandse gastheer geïntroduceerd als Joris Demmink, ‘een hoge ome van de Nederlandse ambassade’. De nieuwe getuige meldde zich naar aanleiding van de publiciteit die dit jaar ontstond toen het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat het Openbaar Ministerie Demmink moet vervolgen op verdenking van verkrachting van twee Turkse jongens. De getuige, die anoniem wil blijven om “mogelijke schadelijke gevolgen voor mijn professionele leven te vermijden”, zegt zich pas dit jaar door gepubliceerde foto’s te hebben gerealiseerd wie hij in 1995 zag. De verklaring is in bezit van NRC Handelsblad. (Bron) - H/t @JacquelineWxxx


18 mei, 2014

OM: "Onderzoek naar Demmink wordt uitgebreid"

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door voormalig topambtenaar van Justitie Joris Demmink uitgebreid. Voor het onderzoek wordt een jaar uitgetrokken. Misschien denken ze dat de Demmink-gekkies de kwestie dan wel vergeten zullen zijn. (Bron)


H/t @JacquelineWxxx


5 mei 2014


Oud-gevangenisdirecteuren willen parlementaire enquete

In een onthutsende brief aan de Tweede Kamer dringen twee oud-gevangenisdirecteuren Bart Molenkamp en Jacques Van Huet, aan op een parlementaire enquete naar de zaak Demmink.
De directeuren zeggen ,,verwonderd en verontrust” te zijn dat Demmink kon worden benoemd op de meest invloedrijke functie in ons rechtssysteem, omdat ,,bekend hoorde te zijn dat zijn levenswandel niet boven iedere twijfel was verheven.” (...) Van Huet en Molenkamp werden eerder als getuigen gehoord tijdens de civiele procedure die de stichting De Roestige Spijker aanspande tegen Demmink. Die procedure was bedoeld om vast te stellen of de stichting zich schuldig maakte aan smaad door een Amerikaanse documentaire over het seksleven van Demmink verder onder de aandacht te brengen. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar de ex-secretaris generaal. Eind dit jaar wordt duidelijk of de uitkomst leidt tot vervolging van Demmink. (...) In de brief aan de Kamerleden schrijven hij en Van Huet dat de benoeming van Demmink tot secretaris-generaal ,,opmerkelijk” is, omdat de toenmalige Binnenlandse Veiligheids Dienst BVD tijdens het formele onderzoek naar zijn levenswandel van diverse kanten negatieve adviezen ontving. Bos Volgens Molenkamp en Van Huet werden kritische Kamerleden steevast het bos ingestuurd, en is het ook opvallend dat ieder onderzoek naar de geruchten rond Demmink ,,op onverklaarbare wijze stukliep”. Dat klemt volgens de briefschrijvers des te meer, omdat iedere ambtenaar die wordt verdacht van seksueel misbruik wordt geschorst hangende een strafrechtelijk onderzoek. Demmink werkte gewoon door. Schijn De veelheid van verdachtmakingen uit meerdere hoeken, rechtvaardigt volgens Van Huet en Molenkamp een gedegen onderzoek. Ze vinden dat de kwestie een ondermijning vormt van het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Ons rechtssysteem heeft volgens hen wel een voorziening voor misbruik door politieke ambtsdragers, maar die bestaat niet voor de hoogste ambtelijke gedagdragers binnen het systeem. ,,Het heeft er alle schijn van dat de scheiding der machten in dit geval onvoldoende heeft gefunctioneerd”, aldus de ex-directeuren. (Bron)
H/t @JacquelineWxxx17 april 2014

Politiek reageert op getuigenverhoren Demmink

Het verslag van Wicher Wedzinga is toegevoegd aan het log van 15 april. Het biedt duidelijkheid hoe het interne onderzoek en het Rolodexonderzoek in elkaar grijpen.


En dan, off het topic van Demmink maar een eye-opener over macht, pedo's en moord.Een docu van het Duitse ARD N24 - Ritueel Kindermisbruik 

WAARSCHUWING: Deze documentaire bevat schokkende beelden en is niet geschikt voor minderjarige of gevoelige kijkers. Deze video behoort tot de JDTV playlist 'het spoor van de kinderverkrachters'.


16 april 2014

Freek de Jonge komt op voor pedo's 

Pedocraten zijn niet alleen. De cultuur waarin pedoverkrachting en verstrengeling met de macht mogelijk wordt gemaakt, kan alleen bestaan dankzij een elite en een electoraat voor wie het mentaal niet mogelijk is stelling te nemen tegen misbruik en mishandeling van minderjarigen. De mensen die het als hun hoogst morele roeping zien op te komen voor 'de zwakkeren in de samenleving' zien geen discrepantie met het steunen, in woord en daad, van geinstitutionaliseerd kwaad. Hoe kwaad, laten we je morgen zien.
15 april 2014

Laatste getuigenverhoor: het net sluit zich om Demmink

Stel je voor: een hoge ambtenaar in de top van Justitie en drie Hoofdofficiers van Justitie worden verdacht van ontucht met minderjarigen. De zaak is zo gevoelig dat maar een van de betrokken rechercheurs weet om wie het gaat. Zelfs het functionele hoofd mag niet weten dat er onderzoek plaatsvindt, omdat de kans levensgroot aanwezig is, dat de betrokkenen erachter komen. Voor het onderzoek goed en wel gestart is, tipt de corpschef van de politie een hoofdofficier, een van de verdachten en het onderzoek wordt afgeblazen. Zou de minister ervan geweten hebben? De staatssecretaris? Ze zijn in ieder geval verantwoordelijk. Ondanks dat de inlichtingendienst getipt was, dat een van de verdachten zich chantabel had gemaakt door misdragen tijdens een dienstreis in Brussel, wordt deze man aangesteld als hoofd van het ministerie, een ambt waarvoor geldt dat zijn integriteit boven iedere twijfel verheven moet zijn.

Dit is de voorlopige laatste dag van het getuigenverhoor van de zijde van Stichting De Roestige Spijker. Het verslag is wederom van @SaskiaBelleman. Hier een verslag van Wicher Wezinga dat duidelijkheid biedt hoe het interne onderzoek en het Rolodexonderzoek in elkaar grijpen.

Eerst horen we Emile Broersma, tegenwoordig hoofd beveiliging van het Rijksmuseum. Broersma was destijds als rechercheur betrokken bij het stukgelopen Rolodexonderzoek naar een jongensprostitutienetwerk. Hij werkte bij Centrale Recherche Informatiedienst, voorloper van de KLPD. Broersma was commandant van het Observatieteam Terrorisme en Bijzondere Taken. Broersma wijst op zijn ambtsgeheim. Hij zegt dat hij niet betrokken was bij Rolodexonderzoek. Hij draait om vraag heen of hij leiding had over het team dat opdracht kreeg om Demmink te observeren. Hij wil geen namen noemen van degenen die hij moest observeren, zegt zijn advocaat. Geldt ook voor vragen over observatiepraktijk. De advocaat zegt dat het noemen van namen de belangen kan schaden van mensen die uiteindelijk niet strafrechtelijk zijn vervolgd. Advocaat Knijff van Demmink vindt niet dat Broersma verplicht moet worden tot antwoorden. Knijff: "Het hek zou van de dam zijn als je een stichting kunt oprichten en allerlei mensen kunt dwingen antwoorden te geven". De rechter-commissaris Gehlen gaat zich beraden over deze principiële kwestie. Er volgt een schorsing.

De discussie over de geheimhoudingsplicht van ex-politiemensen deed zich al eerder voor, maar Hoek en De Koter verklaarden uiteindelijk toch. RC Gehlen wijst beroep getuige op functioneel verschoningsrecht af. Volgens de RC is het belang van de waarheidsvinding in deze zaak groot. "Het gaat om de integriteit van de voormalig ambtenaar Justitie." Broersma bevestigd dat hij commandant was van het observatieteam dat Demmink moest observeren. Dat was in tweede helft van 1998. De opdracht kwam van zijn chef, Knapen. Het team moest informatie verzamelen over vier verdachten naar wie de Rijksrecherche onderzoek deed. Demmink was er een van. Broersma wil niet zeggen op welke manier die observatie plaatshad. Wel dat het van korte duur was. "Een aantal dagen". Broersma: "Ik kreeg instructie om te stoppen van mijn chef, Knapen. De zaak was stuk." Er was gelekt naar een van de vier verdachten. Dat was niet Demmink. Het betrof Holthuis.

Broersma zegt dat het "ingewikkeld was om onderzoek te doen naar 'bazen'. Wij vielen onder het landelijk parket." Hans Holthuis, naar wie was gelekt, was destijds Hoofdofficier van Justitie van het landelijk parket. Volgens Broersma was Holthuis geïnformeerd door toenmalig korpschef politie, generaal De Wijs. Broersma hoorde van zijn direct leidinggevende, Knapen dat De Wijs een van de verdachten had ingeseind. Dat deed De Wijs blijkbaar omdat hij het moeilijk vond om bazen te onderzoeken. Zelfs de eigen Officier van Justitie, Van der Molen, was niet ingelicht over onderzoek naar de vier verdachten, zegt Broersma. De geheimzinnigheid had ermee te maken dat volgens ex-rechercheur "het gevaar van een lek op strategisch niveau groot was." De hoogste functionaris die van de opdracht wist, was plaatsvervangend diensthoofd, Petersen. Petersen lichtte zijn diensthoofd Karstens in, en zo rolde het balletje verder.

Het onderzoek werd al gestaakt voordat er observaties hadden plaatsgevonden, zegt Broersma. Broersma schetst hoe lastig de opdracht was. Alleen hij wist wie geobserveerd moesten worden, de overige teamleden niet. Broersma: "De andere teamleden moesten NN observeren." Afkorting staat voor Nomen Nescio, identiteit onbekend. De verdenking tegen de vier verdachten was "betrokkenheid bij georganiseerd misbruik maken van kinderen". Broersma zegt dat hij niet meer weet of er in die korte periode bevindingen waren waarover hij rapporteerde. De vier verdachten waren Demmink, en de Officiers van Justitie Wabeke, Wooldrik en Holthuis. Die namen werden ook al genoemd door ex-rechercheur, De Koter. Broersma zegt niet te weten of het beperkte onderzoek heeft geleid tot maatregelen tegen de vier verdachten. Advocaat Kaaks van De Roestige Spijker werd op Broersma attent gemaakt via een anonieme brief. Advocaat Knijff toont hem de brief. Hij heeft geen idee van wie die afkomstig is, zegt Broersma. Broersma zegt niet (meer) te weten wie bij Rijksrecherche opdrachtgever onderzoek was. De Koter noemde dezelfde namen die van Rijksrecherche moesten worden onderzocht. Hij noemde alleen het woord 'verdachte' niet.

Volgt het verhoor van het Hoofd Facilitaire Dienst van Justitie, hoofd CID. De getuige is Tjeerd Postma, 64-jarige justitieambtenaar. Postma kwam in 1990 in dienst bij Justitie als Hoofd Facilitaire Zaken, en ging in april 1998 naar de IND. Zit hij nu nog. De chauffeursdienst maakte onderdeel uit van Facilitaire Zaken waarvan Postma leiding had. Alleen de ministers en staatssecretarissen hadden ieder 2 vaste chauffeurs, de secretaris-generaal had 1 vaste. De chauffeurs reden ook voor hoge ambtenaren met veel stukken, het gerechtelijk lab en de Hoge Raad. Ambtenaren zonder vaste chauffeur maakten gebruik van de poule. Dat gold ook voor de directeur-generaal. Postma had zeer regelmatig contact met de chauffeurs, meer dan met mensen van andere afdelingen, zegt hij. De chauffeurs hadden wel coördinator, "maar als er gedoe was belandden ze al gauw bij mij."

Postma werd in 2002 telefonisch benaderd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD, voorloper AIVD. De BVD was bezig met "standaard-onderzoek" in verband met de sollicitatie van Demmink naar de functie van secretaris-generaal. De BVD wilde met Postma praten over de "chauffeurskwestie". Postma vertelde de BVD over een "nogal heftige klacht" van chauffeur Harry Dijkman uit 1992 over Demmink. Dijkman was "nogal ontdaan", moest tijdens nachtelijke rit erg lang wachten op Demmink bij een 'gelegenheid' in de Kazernestraat in Den Haag. Dijkman voelde zich door Demmink behandeld "als minder dan een hond", zegt Postma. De 'gelegenheid' in de Kazernestraat was een club, zeg Postma. Hij sprak "op subtiele wijze" met Demmink over de klacht. Demmink bagatelliseerde de kwestie, zei Postma.

Er was nog andere kwestie, zegt Postma, "die Hans Bakker mij uit losse pols toevertrouwde." Hans Bakker was poulechauffeur. Postma weet niet meer zeker of hij de vaste chauffeur van Demmink was. Bakker vertelde dat Demmink op de achterbank "behoorlijk gênante handelingen pleegde met een jongen." Dat gebeurde in Brussel waar Demmink de jongen in "een obscure wijk had opgepikt." Postma nam het voor kennisgeving aan, omdat Bakker geen klacht indiende, en niets zei over minderjarigheid van de jongen. Postma vertelde het aan de BVD. Hij vond dat Demmink zich chantabel opstelde. Bakker is niet onder ede gehoord.

Dat betekent dus dat of Bakker of Postma liegt. Postma kende Bakker al langer. Bakker werkte aanvankelijk als coördinator bij het taxibedrijf dat Justitie wel eens inschakelde. Tegen Peter R. De Vries zei diezelfde Bakker dat er geen sprake was van seks tussen Demmink en jongens op de achterbank. "Het is mij bekend", zegt Postma op vraag of hij weet dat Bakker verhaal nu ontkent. "Ik heb er geen verklaring voor." Postma hield een "goed gevoel" over aan gesprek met BVD. "Ik kreeg stellig de indruk dat ik serieus werd genomen en belangwekkende info gaf." Hij was stomverbaasd toen Demmink in november 2002 alsnog werd benoemd tot secretaris-generaal. Postma weet zeker dat Hans Bakker hem dit verhaal heeft verteld. "Geen twijfel mogelijk." Postma benadrukt dat hij dit niet vertelt uit rancune. Hij vertelt dat Demmink in 1995 zelfs "van harte" instemde met promotie van Postma. Postma kan zich Rob Mostert, overleden chauffeur, ook wel herinneren. Weet alleen niet of hij een vaste, of poulechauffeur was.

Knijff heeft groot bezwaar tegen het horen van nog meer getuigen van de zijde van De Roestige Spijker. "Het is mooi geweest." Knijff: "we zijn hier 8 dagen geweest. Wanneer houdt het op?" De RC vindt dat De Roestige Spijker genoeg getuigen heeft gehoord. Het ging alleen om de beoordeling van de rechtmatigheid van het uitzenden van de documentaire. Deze procedure ging niet om de vraag of Demmink schuldig is aan kindermisbruik, benadrukt de RC. Knijff en Demmink krijgen 2 weken voor beraad over een contra-enquete. Wanneer die kan plaatshebben is onduidelijk. De RC wil een en ander voor zomer afronden, maar heeft een vol schema in maanden mei en juni. Wordt vervolgd.
  • Opstelten blijft overtuigd van onschuld Demmink (bron). 
  • En met betrekking tot de betrokkenheid van PR-adviesbureau Peter R. de Vries, even dit.
N.B. Het gaat hier om een intern onderzoek door de Rijksrecherche. Iemand moet het gelast hebben. Het Rolodexonderzoek is een andere zaak, die aan het rollen kwam, nadat een moeder aangifte deed van verkrachting van haar dochtertje door haar vriend. Hij zou betrokken zijn bij een pedonetwerk (bron).


11 april 2014

Demmink manipuleerde Krol als voorvechter voor homorechten

Vandaag werd Henk Krol, oud-redacteur van de Gaykrant ondervraagt. Het laatste uur was bestemd voor John Moeleker, een voormalig verandermanager bij het ministerie van Justitie. Het meeste was al bekend, maar er waren een paar inzichtelijke momenten.

Krol lijkt zich te hebben laten inpakken door Demmink met een moreel beroep op het verdedigen van homorechten. Tevens is er een inzichtje in de vigerende mentaliteit bij de rechterlijke macht. De rechter- commissaris raakte geiriteerd door de vele vragen van een van de advocaten, omdat ze die avond nog een 'etentje' heeft. Een zaak van het hoogste landsbelang en morele corruptie in the highest circles wordt ondergeschikt gemaakt aan een 'dinner party'. Zo liggen de prioriteiten.

Het verslag is wederom van @SaskiaBelleman.

Advocaat Matthijs Kaaks van stichting Roestige Spijker wil de aanleiding weten voor het Panorama-artikel oktober 2003. Dat werd geschreven door Krol en Fred de Brouwer, de journalist die onlangs in Thailand overleed aan de gevolgen van een aanrijding. Krol zegt dat hij tips kreeg over groepje mannen dat in een leeg gebouw in het Anne Frankplantsoen 'zaken' deed. De Brouwer ging avond na avond naar het plantsoen voor onderzoek. De Brouwer ondervroeg getuigen eerst op een confronterende manier, daarna deed Krol dat nog eens dunnetjes over. Krol zegt dat ze vooral waren geïnteresseerd in antwoord op vraag of er door justitie of politie met twee maten werd gemeten.

Er kwamen al snel drie hoofdrolspelers bovendrijven: een kinderarts, een geestelijke en een hoge ambtenaar. Krol zegt dat ze aanvankelijk niet bezig waren met namen. "Het ging ons om vraag waarom ene wel werd gepakt en andere niet." Over de identiteit van de ambtenaar werd steeds meer duidelijk, zegt Krol. Het ging om iemand met interesse in reizen naar Praag. Daarna dook de naam 'Joris' op, en meldde zich een bron die zei dat hij de rijkspas van Demmink in park had gevonden. Krol kan even niet op naam bron komen (Hilbrand Nawijn, die niet als getuige zal worden opgeroepen). Krol wil de bronnen niet noemen. Advocaten Kaaks en Knijff dringen aan. Krol vraagt om schorsing en wil overleg met zijn advocaat en met de Nederlandse Vereniging Journalisten (NVJ).

De ontmoeting tussen Krol en Demmink had plaats "ver na de publicatie", zegt Krol. Het etentje had plaats bij Jan Wolter Wabeke, ex-rechter en ex-hoofdofficier van justitie en diens partner Swinkels. Krol zegt dat hij van Swinkels en Wabeke de film kreeg, die Demmink hen cadeau had gedaan en waarin zijn vriend uit Praag, Libor Cverlik, een acteur in pornofilms, de hoofdrol speelde.  In die film was het vriendje van Demmink nog vrij jong, zegt Krol, "en kinderen in het klaslokaal waren nog jonger." Krol zegt dat na de publicatie in Panorama, Swinkels en Wabeke ontkenden dat ze met Krol over Demmink hadden gesproken. Krol tegen de RC: "Ze hebben gelogen dat ze barsten. Uw collega's, mevrouw." De vriendschap met Wabeke en Swinkels bekoelde daarna. Krol: "Het is uitermate kwalijk als getuigen later uitspraken ontkennen." Krol: "Libor speelde een leraar en was zelf vrij jong. De leerlingen nog jonger." Titel: Das fickende Klassenzimmer. Krol vertelt hoe de Praagse Pinocchiobar in beeld kwam. De bar werd veelvuldig genoemd door bronnen in het Anne Frankplantsoen. Fred de Brouwer ontlokte de portier van de Pinocchiobar de bevestiging dat Demmink er vaak kwam. Met de dienstauto van de ambassade.

Vervolgens gaat het over een brief die Krol ontving van een rechercheur, die schreef over de vroeg overleden chauffeur van Demmink, Mostert. Volgens de rechercheur was Mostert overleden door spanningen op zijn werk. Hij was ongewild getuige van seks van Demmink op achterbank. Tot verbazing van Krol was het ministerie kennelijk op de hoogte van de plannen om daarover te publiceren. Nog voor publicatie hing het hoofd van de chauffeursdienst, Bakker aan de lijn, die het verhaal van de rechercheur wilde ontkrachten. Krol: "Is me nog steeds een raadsel hoe ze dat wisten. Het leek alsof hij (Bakker) op ons dak werd gestuurd." (Bakker is de man die pas door Peter R. de Vries is geïnterviewd, en die zei dat alle verhalen over Demmink onzin zijn.)

Na publicatie meldde zich ene Frank L. zich die allerlei wilde verhalen had over Demmink. Zijn verhalen waren volgens Henk Krol "te mooi om waar te zijn. Alsof hij bewust op ons af was gestuurd om ons te misleiden." Frank L. wilde zijn verhaal niet aan de politie of de notaris vertellen, maar wel aan Rob van Gijzel, de latere burgemeester van Eindhoven. Van Gijzel wist hem over te halen toch aangifte te doen bij politie in Eindhoven. Over zijn aangifte werd een persbericht uitgebracht, maar Frank L. zou daarna door politie onder druk zijn gezet om die in te trekken. Krol: "Daarna keerde de hele vaderlandse pers zich tegen ons. We zouden gebakken lucht hebben gepubliceerd." Frank L. zou ook tegenover Van Gijzel hebben verklaard dat hij onder druk was gezet door politie en justitie. Volgens Krol was Van Gijzel heel enthousiast over het voorstel om Frank L. aan te horen. Later werd het Krol duidelijk dat de partner Van Gijzel in het verleden secretaresse was bij de top van het ministerie van Justitie. Volgens Krol meldde het ANP al 2 uur voordat Frank L. politiebureau uitkwam dat zijn eerdere aangifte vals was. Frank L. zou ook zijn vervolgd wegens het doen van een valse aangifte.

Krol zegt dat Bakker een gesprek met Demmink kon regelen. Hij toverde tekst tevoorschijn die Krol dan moest ondertekenen. Het was een soort excuus, zegt Krol, waarin hij toegaf dat zijn verhaal niet klopte. Hij weigerde te tekenen. Krol stelde vervolgens zelf "sterk afgezwakte" tekst op, waarin hij wel toegaf dat mensen Demmink mogelijk een loer wilden draaien. Bakker zei dat hij ontmoeting met Krol op eigen initiatief had, maar Krol denkt "dat hij om boodschap was gestuurd." Al de volgende dag hing Demmink aan de lijn, en vond er ontmoeting plaats. "Zal zeker 2 uur zijn geweest", zegt Krol. Demmink zei tegen Krol dat alle verhalen over hem waren ingestoken door mensen die hekel hadden aan zijn homoseksualiteit. Aan einde middag zei Demmink dat hij met het ministerie moest overleggen over publicatie van zijn weerwoord. Krol beschrijft het gesprek als beurtelings prettig als bozig. Demmink prees hem voor zijn inzet voor de homobeweging, maar eiste ook rectificatie. Samen met Hitzert van Panorama wachtte Krol het telefoontje van Demmink af. Dat kwam niet. Het gesprek vond plaats, en werd door Krol en Hitzert midden in de nacht geschreven en volgende dag naar ministerie gestuurd. Aan het einde van de volgende ochtend kwam er mail van Justitie: "Prettig gesprek heeft niet plaatsgevonden en mag niet gepubliceerd." Volgens Krol vertelde Demmink dat hij alle verhalen over hem kende, maar dat ze niet klopten en waren onderzocht door dubbel team van de BVD.

Kaaks wil nog meer vragen stellen. De rechter commissaris wordt een tikje wanhopig: "Nóg 4 vragen?" Ze krijgt vanavond 12 mensen te eten. Tekst waarover overeenstemming werd bereikt noemt Krol "niet echt een rectificatie. We besloten, zo doen we 't. Zijn we er vanaf." Ook beloofden Krol en De Brouwer niet meer over de zaak te schrijven, tenzij nieuwe feiten zouden opduiken. De Brouwer verliet Nederland gedesillusioneerd, en verhuisde naar Thailand, waar hij vorige maand overleed aan de gevolgen van een aanrijding. Krol zegt dat veel mensen vertrouwen in de rechtsstaat zijn kwijtgeraakt door deze kwestie. Als hij minister was zou hij de verzamelde pers uitnodigen en precies uitleggen wat aan de hand is, zegt Krol. Krol zegt dat verhaal over Demmink hem aansprak. "Ik schreef al 30 jaar over homo's die vanwege geaardheid in verdrukking kwamen." Krol schreef Demmink een brief waarin hij voorstelde gezamenlijk te zoeken naar een "way-out", om schade voor Krol en Demmink te beperken. Krol zegt dat hij zich in die periode zwaar geïntimideerd voelde, "ik wilde er streep onder zetten." Hij voelde zich ook vandaag geïntimideerd door Knijff.

Krol beaamt dat rechter destijds Gaykrant en Panorama veroordeelde wegens publicatie. Krol: "Rechter schoof destijds alle getuigenverklaringen opzij met opmerking dat hij "die vuiligheid niet wilde lezen". Knijff leest Krol voor uit eigen hoofdredactioneel commentaar, waarin hij schrijft dat er geen reden is te twijfelen aan de integriteit van Krol: "De tekst was eindeloos heen en weer gegaan tussen juristen. Ik was murw. Ik zou nu nooit meer hebben getekend." Krol: "Zeker als ik had geweten dat deze ambtenaar banden met kinderporno uitdeelde, had ik nooit getekend." Er ligt nog de kwestie van Krol's weigering om namen twee bronnen te noemen. Het gaat om "een bewindsman (Nawijn) en een medewerker van de rechtbank Den Bosch." De rechtbankmedewerker is overleden. Het gaat om toenmalig persofficier van justitie in arrondissement Den Bosch, zegt Krol. Naam bewindsman wil Krol nog steeds niet noemen. Kaaks ziet er vanaf die te vragen. Knijff vraagt een week bedenktijd.

De volgende getuige is John Moeleker, voormalig manager bij Justitie. Moeleker vertelt dat de veelbesproken Hans Bakker vertelde over een klacht van Demminks chauffeur, Mostert. Mostert zou hebben geklaagd over feit dat hij na het oppikken van een jongen in Haagse Bos, hij van Demmink op de motorkap moest gaan zitten, rug naar cabine. Demmink zou seks hebben gehad met de jongen, terwijl Mostert zat te wachten. Gebeurde meermalen, vertelde Bakker. Voorval zou worden onderzocht, maar binnen week na de klacht overleed Mostert, en kwam de klacht te vervallen. Moeleker zegt op hoogte te zijn van de uitgebreide ontkenning van Bakker (hoofd chauffeursdienst Justitie) tegen Peter R. De Vries. Maar hij blijft bij zijn eigen verhaal. Moeleker liet zijn verklaring zelfs vastleggen bij notaris. Het voorval met Bakker deed zich voor in 2000. Hij heeft geen flauw idee hoe het verhaal van Bakker te rijmen valt met het incident in 2000, "maar ik ben er zeker van", zegt Moeleker. Moeleker liet zijn verhaal op verzoek van de journalist Koen Voskuil van AD vastleggen bij notaris.


Zijn getuigenis werpt vreemd licht op pertinente ontkenning Bakker, die alle seksverhalen naar rijk der fabelen verwees. Eén van de twee liegt. Moeleker verklaart hier onder ede. (Hans Bakker is niet als getuige opgeroepen. Wel een andere justitieambtenaar, Tjeerd Postma.) Moeleker zegt dat hij Demmink niet kende. Hij zegt dat logische procedure was dat tijdens het onderzoek iemand wordt geschorst. Moeleker zegt dat hij zelf ook geen actie ondernam, "omdat SG Borghouts geen reden zag zaak verder te onderzoeken." Moeleker zegt "verwonderd" te zijn geweest over het staken van het onderzoek, "maar is misschien logisch als de enige die klaagt overlijdt". Kaaks vraagt waarom Moeleker nu pas met verklaring naar buiten kwam. Dat gebeurde onder invloed van Ottens, zegt hij. Moeleker: "En ik heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Daarom wilde ik er ook mee naar buiten komen."

Dinsdag verder met ex-ambtenaar Tjeerd Postma en een rechercheur.3 april 2014

Tweede Kamer moet unaniem achter zaak Demmink

De advocaat van Baybasin, Adele van der Plas,  op de Russische televisie:


Justitie: aanvullende planning getuigenverhoor

Justitie heeft vandaag de aanvullende planning van het getuigenverhoor gepubliceerd. Het betreft Henk Krol, voorheen van de Gaykrant en vermoedelijk oud-Justitiemanager John Moeleker, een politieman en de baas dienstauto's.
De rechter-commissaris heeft ingestemd met het horen van vier extra getuigen in een (civiel) voorlopig getuigenverhoor. (...) Een (civiel) voorlopig getuigenverhoor is onder meer bedoeld om een partij de gelegenheid te bieden opheldering te krijgen over feiten, teneinde een inschatting te kunnen maken van haar (bewijs)positie in een toekomstige (of lopende) procedure. Bij een voorlopig getuigenverhoor is geen sprake van een eiser en gedaagde en wordt geen vonnis gewezen.  
Planning 11 april, 09:00 uur, voormalig hoofdredacteur Gay Krant
11 april, 13:30 uur, voormalig verandermanager bij het Min. van Justitie
15 april, 09:00 uur, voormalig rechercheur
15 april, 13:30 uur, voormalig hoofd facilitaire dienst van Justitie chef CID (Bron)

1 april 2014

Henk Krol opgeroepen als getuige in zaak Demmink

Henk Krol is opgeroepen door stichting De Roestige Spijker als getuige in de affaire Demmink bij de voorlopige verhoren, zoals die op dit moment lopen aan de rechtbank in Utrecht. Ook John Moeleker, die in de primeur van het Algemeen Dagblad van zaterdag naar voren kwam als de ambtenaar die van chauffeurs klachten over Demminks pedofilie in ontvangst had genomen, is opgeroepen. Dat meldt NRC-journalist Marcel Haenen via Twitter. Henk Krol is een van de best geïnformeerden over de kwestie. Als toenmalig hoofdredacteur van de Gay Krant publiceerde hij samen met de inmiddels onder verdachte omstandigheden verongelukte Fred de Brouwer (Panorama) in 2003 een controversieel artikel over Demmink, waarin diens naam overigens niet werd genoemd. (Bron)31 maart 2014


GETUIGEN TEGEN DEMMINK ZIJN 'HELDEN'


Baybasin talks2Myra vanuit de gevangenis en geeft commentaar op de getuigenverhoren vorige week in UtrechtBaybasin: "They are all heroes". 29 maart 2014

DEMMINK SYSTEM FAIL: 3 NIEUWE GETUIGEN

De mainstream pers wordt wakker in wat wel genoemd mag worden, de mega system fail van het millennium! Een artikel in het AD noemt vandaag drie nieuwe getuigen: Justitieambtenaar Tjeerd Postma heeft de BVD verteld van klachten van chauffeurs over nachtelijke bezoeken aan een club en over een dienstreis naar Brussel, waar Demmink seks had met een jonge jongen op de achterbank van de dienstauto. Volgens oud-Justitiemanager John Moeleker was de ambtelijke top van het ministerie op de hoogte van een klacht die een andere chauffeur, Rob Mostert, zou hebben ingediend over Demmink. Later hoorde Moeleker dat de zaak niet was onderzocht, omdat Mostert kort na zijn klacht overleed. Voormalig OR-voorzitter Rinus Bruël zegt dat die klacht is 'kwijtgeraakt'. Een externe adviseur van de justitiële Ondernemingsraad (OR) zegt dat hij tegen de BVD heeft verklaard dat Demmink 'jongetjes in zijn dienstauto bestelde'. (DEMMINK SYSTEM FAIL: 3 NIEUWE GETUIGEN Bron)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx28 maart 2014

Pedo's in Justitietop is niets nieuws

Schrijfster Yvonne Keuls is erachter gekomen wat je als publicist overkomt, wanneer je in Nederland kritisch over Justitie schrijft. In 1985 schreef zij op basis van eigen ervaring een sleutelroman over de pedofiele Haagse kinderrechter mr. Theo Rueb. Ze was voor publicatie al bedreigd door de Haagse rechtbankpresidenten Blauw en Rosink en door procureur-generaal Van Randwijck. Later maakte Peter R. de Vries bekend dat ook de vicepresident van die rechtbank, mr. Cornelis Stolk, een pedofiel was en voor de beruchte Koos H. onder andere een vrijspraakje had geregeld. Terwijl deze rechters jarenlang jonge delinquenten misbruikten en chantabel werden, keek Justitie liever de andere kant uit. Totdat het bekend dreigde te worden. Het is zo gênant voor de rechtsstaat, nietwaar? En de slachtoffertjes? Ach, dat zijn maar crimineeltjes. (Bron) Annie Berber En Het Verdriet van een Tedere Crimineel bestellen bij Bol.com


Reacties van een aantal van de betrokkenen op de hoorzittingenJDTV

Gesproken getuigenverslagen in de zaak Demmink

Micha Kat heeft een aantal van de getuigenverhoren op tape insproken.

Henk Krol geeft commentaar over de zaak Demmink in Een Op Een


Een op een - Henk Krol over Demmink.


25 maart 2014

Getuigenverslag Bart Molenkamp in de zaak Demmink

Vandaag het getuigeverhoor van Bart Molenkamp, oud gevangenisdirecteur van De Koepel in Breda, in het civiele proces tegen Demmink aangespannen door Stichting De Roestige Spijker. Transcript van het tweetverslag van @SaskiaBelleman

Vandaag is het verhoor van de ex-gevangenisdirecteur Bart Molenkamp. Molenkamp maakte deel uit van gezelschap dat op dienstreis was naar Engeland, waar gesproken is over Demmink. Molenkamp's collega, Van Huet verklaarde vorige week dat rijksambtenaar Storm in Engeland uit school klapte over Demmink. Anneke Storm vertelde volgens de mannen dat ze geregeld jongetjes voor Demmink had moeten regelen. Anneke Storm zelf ontkende dat. Ze zei Demmink nauwelijks te kennen en niet nauw met hem te hebben samengewerkt. Bart Molenkamp was in periode van de dienstreis directeur van De Koepel in Breda. Hij is nu gepensioneerd, maar werkte bij Justitie vanaf 1979. Molenkamp ging in maart 2009 met pensioen. Hij wil graag het verhaal uit de weg ruimen, dat hij met problemen zou zijn opgestapt. Molenkamp: "Er wordt gezegd dat omstandigheden rond mijn vertrek diffuus waren. Zo diffuus blijkbaar dat ze niet bestonden." Molenkamp heeft zelfs een verslag van een functioneringsgesprek meegenomen om te bewijzen dat hij probleemloos functioneerde. Molenkamp vertelt dat hij op verzoek van Justitie zijn pensioen zelfs met 2 maanden uitstelde.

Molenkamp zegt dat hij pas tijdens de dienstreis naar Engeland voor het eerst verhaal hoorde over het seksleven van Demmink. Hij had tijdens zijn hele loopbaan een keer persoonlijk contact met Demmink, tijdens een receptie. Dat was in 2007, toen Demmink hem aansprak over een personeelslid dat steeds zijn secretaresse belde. Storm schetste eerder het beeld van stevig innemen door gevangenisdirecteuren tijdens de reis. Molenkamp ontkent dat. "We waren de hele dag druk met het programma en gingen volkomen nuchter aan de avondmaaltijd." Het gesprek met Storm in de hotelbar herinnert Molenkamp zich nog wel. "Het maakte indruk op mij." Molenkamp: "In jaren erna doken verhalen over Demmink op. Moest ik weer denken aan het gesprek. Was toch wat aan de hand." Molenkamp vroeg zich af, 'wat moet hij met die jongens?' Kon me er niets bij voorstellen. Misschien naïef, ja, dacht niet aan seks." Molenkamp: "Dan laat je jongens bij je thuiskomen, en wat dan? Dat vroeg ik me af." Hij vroeg niet door bij Storm. "Dat doe je niet als je ziet dat iemand iets vertelt waar ze moeite mee heeft." Molenkamp: "Ik nam aan dat zij niet wist dat het voor seks was. Mevrouw Storm is een keurige vrouw." Molenkamp deed niets met info uit gesprek met Storms.

"Het kwam later wel eens ter sprake in gesprekken met gevangenisdirecteuren." Gevangenisdirecteuren vroegen zich volgens Molenkamp af hoe het toch mogelijk was dat Demmink was benoemd tot secretaris-generaal. De rechter-commissaris wil weten waarom Molenkamp het verhaal uiteindelijk toch liet vastleggen bij de notaris. Molenkamp: "Er zijn zoveel mensen die dingen doen die niet mogen. Als ik me daar steeds mee bezig moest houden, had ik geen leven. Maar ik kon mijn vak van gevangenisdirecteur alleen goed uitoefenen in volstrekt integere democratische rechtsstaat. Ik vond de benoeming van Demmink tot SG curieus. Voor zo'n baan moet je van onbesproken gedrag zijn. Tegelijkertijd hoorde ik ministers steeds beweren, en dat doen ze nog, dat er niks aan de hand was."

Molenkamp zegt dat bij geïrriteerd raakte door "gebrek aan integriteit binnen top van Justitie." Hij stuurde CDA-kamerlid Omtzigt mail. Omtzigt had Kamervragen gesteld over #Demmink. "Ik wilde hem laten weten dat er echt iets aan hand was." De mail die hij in "een opwelling" stuurde, lekte uit. Was niet de bedoeling, zegt Molenkamp. Molenkamp denkt dat stichting De Roestige Spijker verantwoordelijk is voor het uitlekken van de mail. Zijn ex-collega gevangenisdirecteur Jacques van Huet stuurde Molenkamp mail, naar aanleiding van diens mail aan Omtzigt. "Chapeau" Molenkamp antwoordde Van Huet. Hij schreef onder andere dat hij Demmink "nog niet als schoonmaker 3de klas zou hebben aangesteld." Suggestie om verhaal notarieel vast te leggen deed Van Huet. "Dan ligt het maar voor de eeuwigheid vast. Gaat niet om zomaar iets." Molenkamp: "Bovendien is een mens sterfelijk. Niet dat ik bang ben dat ik dood ga, maar er kan je altijd iets overkomen." Molenkamp bevestigt verhaal Van Huet dat Roestige Spijker notaris aanwees en ook betaalde. Molenkamp zegt "uiterst verbaasd" te zijn dat hij niet direct na het uitlekken van de mail werd gebeld door iemand van Justitie. Molenkamp: "Je verwacht toch dat zo'n verhaal aanleiding is voor nader onderzoek. Dat zou ik zelf iig hebben gedaan."

Advocaat Kaaks bevraagt Molenkamp over het verhaal dat collega Jan van den Brand Demmink de beruchte bar in Praag zag binnengaan. Volgens Van den Brand reisde Demmink nooit per vliegtuig naar bv Praag, en ging hij met dienstauto en chauffeur naar Pinocchiobar. Dat zou Van den Brand uit eigen waarneming hebben, zegt Molenkamp, die er zelf geen geheim van maakt dat 'not done' te vinden. Molenkamp zegt het raar te vinden dat Justitie nooit een onderzoek is gestart naar die bewering van Van den Brand. Anneke Storm vertelde eerder dat zij was benaderd door een "gepensioneerd ambtenaar" die onderzoek deed naar verhaal over Demmink. Molenkamp is door niemand benaderd, zegt hij.

Advocaat Knijff van Demmink wil weten waarom Molenkamp de oud-SG met stelligheid omschrijft als "actieve pedofiel." Molenkamp zegt dat te baseren op het verhaal van Storms in Londen. "Maar of hij strafrechtelijke grenzen is overgegaan weet ik niet." Molenkamp vindt een akela bij de padvinderij ook "actief pedofiel" als die akela is omdat hij op jongetjes valt. "Actief pedofiel" betekent in zijn opvatting dus niet alleen dat iemand toegeeft aan zijn lusten en een kind misbruikt. Volgens Molenkamp was alleen al bezoek van Demmink aan de Pinocchiobar in Praag genoeg reden voor grondig onderzoek. Door de optelsom van 'feiten' zoals gebeurtenissen in Praag "kun je toch niet meer spreken van onbesproken gedrag?", zegt Molenkamp. Volgens Molenkamp zou gedegen onderzoek zoveel feiten hebben opgeleverd dat Demmink geen SG had kunnen worden of blijven.

Molenkamp vertelt dat Kamerlid Omtzigt gefrustreerd was dat zijn herhaalde Kamervragen over #Demmink nergens toe leidden. Omtzigt ontkende dat hij werd tegengewerkt, "dat verbaasde me wel", zegt Molenkamp. Het viel Molenkamp op dat de minister steeds weer "voorwaardelijk antwoorden gaf", zonder die als absolute feiten te presenteren. Molenkamp vindt dat waarheid niet via juridische procedures aan licht moet komen, maar via een parlementaire enquete.

Het getuigenverhoor van Bart Molenkamp is hiermee klaar. Op dit moment zijn we door de lijst met getuigen heen, maar Kaaks komt met aanvulling. Wie er op die nieuwe lijst komen te staan is nog onduidelijk. Er zijn 2 reservedagen in april gepland. Daarna kan ook Harro Knijff namens Demmink nog getuigen oproepen.


24 maart 2014

Getuigenverslag Klaas Langendoen in de zaak Demmink

Vandaag was het getuigeverhoor van de oud rechercheur Klaas Langedoen, in het civiele proces tegen Demmink aangespannen door Stichting De Roestige Spijker. Transcript van het tweetverslag van @SaskiaBelleman

Rechter-commissaris hoorde vandaag ex-rechercheur Klaas Langendoen. Langendoen werd 12 jaar geleden door advocate Adèle van der Plas ingehuurd om onderzoek te doen naar zaak Baybasin. Koerd Baybasin zit in Nederland levenslange gevangenisstraf uit wegens moord, gijzeling en drugshandel. Langendoen stuitte tijdens zijn onderzoek in Turkije op chantageverhaal over Demmink. Hij ging er vanuit dat het "een flauwekulverhaal" betrof, maar slaagde er niet in om het te ontkrachten. Langendoen: "Ik ben langzamerhand tot conclusie gekomen dat chantageverhaal Demmink en de top van justitie juist is." Het contra-onderzoek dat Langendoen deed leverde volgens hem veel bewijs op, hoewel geen 100% bewijs.  Langendoen kan niet anders concluderen dan dat het klopt dat de Turkse overheid, de top van Justitie in Nederland chanteerde: Baybasin moest worden veroordeeld, anders zou Turkije brisante informatie over Demmink publiceren. Langendoen kreeg in 2007/2008 het rapport in handen van politieman Hüseyin Celebi, die hoofd was van de Turkse inlichtingendienst. Daarin stond het verhaal dat Demmink werd gechanteerd met feit dat hij jongens seksueel had misbruikt. Dat deden ze om Baybasin veroordeeld te krijgen. Daartoe werden valse telefoontaps gebruikt, volgens Langendoen: Nederland werkte mee aan die veroordeling, om te voorkomen dat de schadelijke informatie over Demmink naar buiten zou komen. De deal werd beklonken tussen Turkse premier Ciller en Nederlandse Justitieminister Sorgdrager.

Langendoen kreeg opdracht van Van der Plas om uit te zoeken wat er waar was van het chantageverhaal. Langendoen reisde in 2008/2009 naar Turkije om onderzoek te doen. Hij sprak met een Turkse journalist die onderzoek naar kwestie deed en onder andere had gesproken met de politiechef in Istanboel. Politiebaas Necdet Menzir bevestigde verhaal over misbruik van de jongens door Demmink. Langendoen wilde zelf praten met Menzir, maar kreeg geen toegang. De politiebaas is inmiddels overleden. Menzir zei tegen de journalist dat hij had gesproken met de man die de straatjongens moest ronselen voor Demmink. Het lukte Langendoen niet om zelf in contact te komen met Korkmaz. Korkmaz was "voorzichtig", zegt Langendoen. "Want er gebeuren in Turkije dingen die niet thuishoren in rechtsstaat." Burhan Kasmali is een Turkse onderzoeksjournalist, met wie Langendoen zegt zeker twintig keer gesproken te hebben. De ronselaar zou wel tegenover Burhan Kasmali het verhaal over het misbruik van jongens door Demmink hebben bevestigd. Journalist Kasmali is in Nederland uitvoerig gehoord door de Rijksrecherche, evenals een Turks slachtoffer, zegt Langendoen. Langendoen overhandigde zelf alle informatie die hij zelf had opgedoken aan de Rijksrecherche. In de Amerikaanse documentaire Dutch Injustice (boven) zit een fragment van het gesprek van Kasmali met ronselaar Korkmaz. Justitie Nederland kreeg het onderzoeksrapport Hüseyin Celebi van de Turkse geheime dienst, via advocate Van der Plas. Volgens Langendoen zei Justitie: "Die man was een PKK-strijder die is omgekomen. Hij bestaat niet meer." Langendoen dacht dat hij voor de gek was gehouden. Hij ging naar Turkije, en had daar wel degelijk een ontmoeting met meneer Celebi. Hij checkte het paspoort van de man, en ging samen met hem op de foto. Als bewijs dat Celebi wel degelijk nog bestond. Langendoen nam geen kopie van het paspoort van Celebi mee. Ook staat het Langendoen niet vrij om foto's te verstrekken. "Heeft Celebi geen toestemming voor gegeven."

Langendoen zegt dat hij van Celebi het onderzoeksrapport EK Rapor kreeg, over de kwestie Demmink, met de vingerafdruk van Celebi. Celebi bevestigde volgens Langendoen dat hij de samensteller van het onderzoeksrapport was. Celebi maakte dat rapport in opdracht van de Turkse premier Ciller. Hij stond volledig achter de inhoud, zei hij. Aanleiding voor het rapport was de wens van de Turkse overheid "schoon schip te willen maken en voortaan netjes te opereren." Langendoen produceerde in totaal 5 of 6 rapporten, zegt hij. Hij weet niet meer of hij die zelf aan de Rijksrecherche gaf. Hij gaf het Openbaar Ministerie zelf wel documenten, maar hij weet niet meer precies welke. In ieder geval ging alles naar advocate Van der Plas. In Dutch Injustice zei Langendoen dat hij alle informatie over Demmink aan het OM had gegeven, maar dat die er niets mee deed.

Op 12 december 2009 sprak Langendoen in Turkije met vermeend slachtoffer Osman. Hij nam het op audio en video op. Vóór het gesprek probeerde Langendoen vast te stellen of Osman geen leugenaar was. Het contact werd gelegd via journalist Kasmali, die via ronselaar Korkmaz met deze jongen op de proppen kwam. Het was een moeilijk gesprek, zegt Langendoen. Osman liep een keer of vier boos weg voor confronterende vragen van Langendoen: "In Nederland is het normaal om gebeurtenissen tijdens seksueek misbruik bij naam te noemen, maar in die cultuur niet." Osman en het tweede slachtoffer kregen geld voor misbruik, dat plaatshad in verschillende hotels in onder andere Antalya en Bodrum. Misbruik vond meerdere keren plaats, zei Osman. Hij werd opgepikt bij een hangplek van jongeren onder een brug in Istanboel. Dat gebeurde door Korkmaz en een collega. Osman wist met welk doel. Hij zei dat hij zich verplicht voelde mee te gaan. Tegen Langendoen zei Osman dat "die mannen de macht op straat hadden en dat hij wel mee moest." Demmink zat ook in de auto. Daarna ging het richting hotel, waar jongens eten, drinken, sigaretten en alcohol kregen. Osman herkende Demmink op foto. Langendoen toonde hem 8 of 9 foto's. "Die van Demmink scheurde hij boos uit mijn ordner." Osman vertelde dat hij 13, 14 jaar oud was ten tijde van het misbruik door Demmink. Langendoen haalt de slachtoffers door elkaar. Zijn antwoorden gingen niet over Osman B., maar over Mustafa Y. Mustafa Y. is meermalen misbruikt. Osman B. is een  keer verkracht door Demmink. Dat zeggen de slachtoffers. Beide gesprekken met Mustafa en Osman, hadden plaats in december 2009. Ook allebei opgenomen.

Mustafa liep af en toe weg vanwege confronterende vragen van Langendoen. Osman niet. Nadat Osman was opgepikt, reed de auto lang rond. Ze kwamen pas laat aan in het hotel. Demmink stelde voor dat hij bleef. Osman dacht volgens Langendoen dat hij een eigen kamer kreeg, maar hij belandde op een kamer met Demmink. Volgens Osman werd Demmink handtastelijk. Osman probeerde te ontsnappen, maar lijfwachten sleurden hem terug de kamer in. Daar zou Demmink hem hebben verkracht, zo vertelde Osman aan Langendoen. Die 'lijfwachten' waren de eerdergenoemde ronselaar Korkmaz en een collega, die waren belast met de beveiliging van Demmink. De volgende dag brachten de mannen hem terug naar Istanboel. Osman kreeg in de auto "veel geld". Mustafa werd naar eigen zeggen mishandeld toen hij in 2008 aangifte deed van seksueel misbruik. Mustafa wist zeker dat die mishandeling te maken had met de aangifte tegen Demmink. Zijn belagers zeiden dat hij die moest intrekken. Ook journalist Kasmali zou bedreigd en mishandeld zijn vanwege zijn onthullingen. De Nederlandse Vereniging Journalisten NVJ vroeg daarover opheldering aan de ambassade en vroeg om bescherming van Kasmali. Ook slachtoffer Osman is mishandeld en bedreigd, zegt Langendoen. Journalist Kasmali werd door zijn belagers gesommeerd te stoppen met publicaties over Demmink. Zijn kantoor werd gesloopt. Volgens Kasmali kregen de slachtoffers de mededeling van hun belagers dat ze contact moesten opnemen met ene Kortman van Justitie. Zo heet toevallig het hoofd van de afdeling Voorlichting van Justitie en de woordvoerder van minister Opstelten. Bij Kortman zouden de slachtoffers hun aangifte moeten intrekken, hoorde Langendoen van de Turkse journalist.

Het landelijk Expertisecentrum Zedenzaken uitte forse kritiek op de manier waarop de fotoconfrontatie plaatshad. Langendoen: "Ik deed wat rechercheurs eigenlijk hadden moeten doen. In hoopte dat de Rijksrecherche in actie zou komen. Langendoen zegt dat hij alle informatie die van belang was in zaak Demmink overhandigd heeft  aan de Rijksrecherche. Langendoen is ook bezig met een boek, samen met journalist Wim v.d. Pol van de website Crimesite. In dat kader spraken ze met veel slachtoffers van seksueel misbruik, onder wie de jongensprostitué die hier is gehoord, Bart van W. Ook tegen Langendoen en V.d. Pol vertelde Bart van W. dat hij een keer orale seks had met Demmink in diens auto. De tweede keer kregen ze ruzie. Dat heeft Bart van W. hier ook verklaard, maar Langendoen weet zeker dat hij dat niet uit krant heeft, maar van Van W. zelf Langendoen onderzocht het waarheidsgehalte verhaal van Bart van W. niet, maar noemt zijn verhaal "consistent". Langendoen sprak ook "via de intercom" met prof. Ger van Roon, die het jongensprostitutienetwerk runde. Langendoen: "Ik had de indruk dat Van Roon een beetje de weg kwijt is.


18 maart 2014

Uiterst verhelderend fragment uit Een Vandaag uit juli 2013Adele van der Plas over het geheime Turkse rapport en de Nederlandse staat die door Demminks misdaden chantabel werd. 


Demmink, de doofpot der doofpotten

De dood van journo Fred de Brouwer (column Dijkgraaf) is aanleiding voor een geheugenopfrisser. Voor de liefhebbers nog eens het chronologisch feitenoverzicht. Als Justitie in staat is Demminks chauffeur Mosterd, kinderarts Joyce Labruyere, jurist Wilfred Brinkhuis, advocaat Gerard Hamer en nu Fred de Brouwer te vermoorden, dan zijn ze ook in staat Fortuyn te vermoorden. Dit probleem kan niet van binnenuit worden opgelost. Er is zware internationele druk nodig om de justitiële pedocratie op te rollen. Dit is de doofpot der doofpotten. Het gaat niet alleen om het kleutergeneuk van Demmink. Waarschijnlijk spelen er meer zaken. "De Brouwer interviewde Hilbrand Nawijn waarin die laatste expliciet aangaf dat Demmink ‘over lijken gaat’." Het is allemaal heel simpel. Als het gaat om zaken die de kern van de macht in NL kunnen schaden, is moord blijkbaar gerechtvaardigd. Het is onbestaanbaar dat deze zaak niet  wordt uitgezocht tot de bodem door een onafhankelijk orgaan. Nederlandse burgers zijn verontwoordelijk voor de activiteiten van de Staat der Nederlanden.16 maart 2014

Journalist over Demmink doodgereden

De Nederlandse journalist Fred de Brouwer die afgelopen vrijdag in Thailand overleed na een verkeersongeluk met zijn scooter, is aangereden door een witte auto die hem kort daarvoor zou hebben achtervolgd. Ooggetuigen hebben dit verklaard aan de vriendin van Fred, de eveneens in Thailand wonende Araya. De veroorzaker van het ongeluk reed door, nadat hij Fred de Brouwer van zijn scooter had gereden. (...) De Thaise politie is inmiddels bezig met een onderzoek naar de dader en zijn witte auto (...) Fred de Brouwer (58) was in 2003 auteur van de eerste artikelen in de GayKrant en Panorama over (de destijds niet bij naam genoemde) Joris Demmink, voormalig secretaris-generaal (SG) van Justitie. (...) De journalist emigreerde kort na zijn publicaties over Demmink, die gerectificeerd moesten worden, naar Thailand omdat hij zich naar eigen zeggen in Nederland niet meer thuis voelde. Afgelopen dagen had hij veelvuldig contact met Nederlandse journalisten over de zaak Demmink, waaronder met verslaggevers van De Telegraaf, naar aanleiding van de getuigenverhoren die momenteel in Utrecht plaatsvinden over de voormalige SG. (....) (Bron) Meer..

En dan nog dit: Het Haags Complot heeft bij de Rijksrecherche tegen het ministerie van Justitie vanwege een vermoeden van strafbaar overheidshandelen. De Rijksrecherche heeft de aangifte bevestigd. (Bron)

Vrijdag bleef "oud-gevangenisdirecteur Jacques van Huet blijft bij zijn verklaring dat een ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie hem ooit heeft gezegd dat zij voor topambtenaar Joris Demmink jonge jongens voor seks moest regelen. (...) Deze ambtenaar, Anneke Storm, ontkende dit maandag nog voor dezelfde onderzoeksrechter". (...) (Bron)

Het verhoor van getuige Bart Molenkamp dat vandaag ook plaats zou vinden is uitgesteld tot 25 maart. De rechter wil alle getuigen gelijk behandelen en vond dat Molenkamp de tijd moest krijgen voor zijn verhaal.


13 maart 2014

Advocaten plannen nieuwe aangifte tegen Demmink
10 maart 2014

Demmink is slachtoffer van 'rancune'

Het valt te betwijfelen of het verhoor van vandaag gunstig zal uitpakken voor Demmink (Bron) Demmink is wordt beschuldigd uit 'rancune', kopt de NRC. Het Parool tapt uit een ander vaatje:

Een ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ontkend dat zij ooit heeft gezegd dat zij voor topambtenaar Joris Demmink jonge jongens voor seks moest regelen. De ambtenaar, Anneke Storm van 's Gravenzande, deed dat tijdens een verhoor als getuige door de rechter-commissaris in Utrecht. Storm zou haar uitlatingen hebben gedaan tegen twee voormalige gevangenisdirecteuren, tijdens een dienstreis in 1992 naar Londen. De directeuren, Bert Molenkamp en Jacques van Huet, hebben dit verhaal vorig jaar in een verklaring bij de notaris laten vastleggen.

Getuige Storm zei dat ze Demmink, die in 2012 met pensioen ging, slechts oppervlakkig heeft gekend. In het verhaal over het regelen van jonge jongens zou ze zijn persoonlijke assistent zijn geweest. Daar is volgens haar niets van waar. Storm was merkbaar ongelukkig met haar rol als getuige in de lopende procedure rond Demmink. De procedure, een zogeheten voorlopig getuigenverhoor, is in gang gezet door stichting De Roestige Spijker, die meent dat de feiten rond Demmink al jaren in de doofpot worden gehouden. Aan het eind van het verhoor sloeg de getuige terug. Zij meent dat het hele verhaal over haar en Demmink 'in elkaar is gezet' door gevangenisdirecteuren die hun relatie met het ministerie van Justitie stuk voor stuk door trammelant verloren zagen gaan. (Bron)


8 maart 2014

'Demmink verving justitiële top door eigen creaturen'

Voor zijn vertrek als secretaris-generaal van Justitie heeft mr. Joris Demmink zichzelf veilig gesteld voor vervolging door de top van Justitie geheel te vervangen door eigen creaturen. Dat stelt Jan Poot (Chipshol) onder de kop 'Arm Nederland' in een paginagrote advertentie in Trouw van gisteren en in het Haarlems Dagblad van vandaag. Vlak voor zijn vertrek heeft Demmink de rechterlijke macht gereorganiseerd door nieuwe presidenten te benoemen bij alle rechtbanken en gerechtshoven. Daarvoor had hij al een eigen netwerk op Justitie gevormd door de benoeming van alle procureurs-generaal. Als voorzitter van het College van procureurs-generaal werd Harm Brouwer aangesteld. "Als wederdienst kreeg Demmink een vrijbrief, waarmee hij onkwetsbaar geworden is", aldus Poot, die daarom denkt een rechtszaak in Nederland niet meer te kunnen winnen. (...)

Vorige week bleek bij de beantwoording van kritische Kamervragen hierover door het CDA opnieuw dat er vanuit de regering sprake is van een consistent misleidende lijn. Zelfs met de antwoorden op de vragen wordt geheimzinnig gedaan. Volgens Poot hoeft dat niet te verbazen: Demmink zou het hart vormen van een pedofiel netwerk, waarin veel topambtenaren en politici betrokken zijn. Dit gegeven kwam ook naar voren bij de hoorzitting van het Amerikaanse Congres over de affaire. Ook de opmerkelijke onwil van de Nederlandse media om over de zaak te berichten kwam daar ter sprake. (Bron)


6 maart 2014

Aalbersberg ontkent verhinderen Demmink onderzoek

Pieter-Jaap Aalbersberg heeft niets te maken gehad met het onderzoek naar pedofiele topambtenaren. Dat zegt hij donderdag in het AT5-programma Het Verhoor. Op basis van de verklaring die oud-rechercheur Leon de Koter woensdag voor de Utrechtse rechtbank aflegde, schetsen verschillende media vandaag dat beeld. De Koter kwam in 1997 seksfeestjes op het spoor waar Demmink (toen directeur-generaal van justitie) en ook drie officieren van justitie misbruik zouden maken van minderjarige jongens. Het onderzoek naar dit viertal kwam echter niet van de grond, omdat de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) weerstand bood. Verschillende media berichtten donderdag dat Aalbersberg inderdaad hoofd van het CRI was en dat hij onderzoek naar het viertal had verhinderd. Volgens Aalbersberg is dat absoluut niet het geval geweest, omdat hij tot 1996 bij de dienst gewerkt heeft en ten tijde van een eventueel onderzoek al vertrokken was. (Bron incl. video)

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) zou gelogen hebben over Joris Demmink. Maar hoe zit het dan met het aanhoudende wegjorissen van roddel over het privégedrag van Demmink uit het geheugen van Arthur Docters van Leeuwen, Fred Teeven, Winnie Sorgdrager, Ernst Hirsch Ballin, Piet Hein Donner, Frits Korthals Altes, Benk Korthals en Harry Borghouts? (Bron)

5 maart 2014


Getuige noemt Demmink en drie officieren van justitie

JusMin Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) maakt zich geen zorgen over zijn eigen politieke positie. Opstelten wauwelt alles na wat hem door het OM wordt gesouffleerd. Anders dan Opstelten in 2012 in de Tweede Kamer beweerde, is de naam van Demmink wel degelijk genoemd in het zogeheten Rolodexonderzoek (PDF h/t @OccupyFabeltjes) naar betrokkenheid van hooggeplaatste personen bij seksfeestjes met minderjarige jongens. Dat verklaarde getuige Leendert de Koter, rechercheur van de criminele inlichtingendienst, vandaag voor de rechter-commissaris in Utrecht.

Opstelten houdt echter vast aan de lezing van zijn voorganger minister Ernst Hirsch Ballin. Wat die zei, is juist, zei Opstelten. ''Wij zijn uitgegaan van wat het Openbaar Ministerie (OM) ons heeft meegedeeld: dat de oud-secretaris-generaal nooit is voorgekomen in het kader van het Rolodex-onderzoek.'' Volgens Opstelten klopt dat nog altijd. Hij ontkent dat hij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Dat het OM hem en zijn voorgangers verkeerd zou hebben geïnformeerd, kan hij zich ''niet voorstellen''.


Ook voormalig chef van de Amsterdamse jeugd- en zedenpolitie Jaap Hoek herinnert zich niet dat de namen van Demmink en de officieren zijn opgedoken in het zogeheten Rolodexonderzoek. Hij leidde tactisch onderzoek en kreeg uit het jaar eerder gestarte werk van het CID/CIE, wat 'nodig' was om zijn onderzoek te doen. Inlichtingenonderzoeken van het CIE/CID starten in de regel lang voor een tactisch onderzoek plaatsvindt.

Het onderzoek van de CID is vernietigd in opdracht van de toenmalige CID Officier van Justitie. De processen verbaal uit tactisch onderzoek zijn in bezit van de Rijksrecherche. De namen van Demmink en de drie officieren - Holthuis, Wabeke en Wooldrik - zijn aangedragen door de Rijksrecherche, zo verklaarde De Koter. Holthuis was toen hoofdofficier van justitie van het landelijk parket. Wabeke stond aan het hoofd van het OM in Breda en Wooldrik had de leiding over het OM in Zutphen.

De situatie is niet veranderd; er staan ook vandaag in recente misbruikzaken Officieren van Justitie in mobiele rolodexen. Hier is een reconstructie van het Rolodexonderzoek. (Bron) - H/t @MonicavanDelden

De politie heeft in 1997 onderzoek gedaan naar Joris Demmink en drie hoofdofficieren van justitie. De verdenking bestond dat zij betrokken waren bij seksfeestjes met minderjarige jongens. Dat vertelde oud-politieman Leendert de Koter woensdag onder ede in de rechtbank in Utrecht tijdens een verhoor in de zaak rond de voormalig topambtenaar Demmink. De Koter was betrokken bij het zogenoemde Rolodex-onderzoek naar hooggeplaatste pedofielen in Nederland. Hij verklaarde dat het onderzoek naar Demmink en de hoofdofficieren niets opleverde. Volgens hem leek het of het onderzoek was gesaboteerd. De namen van Demmink en de drie officieren - Hans Holthuis, Jan Wolter-Wabeke en Henk Wooldrik - kwamen van de Rijksrecherche, vertelde De Koter. De oud-politieman verklaarde verder dat alleen de jongens, de bordeelhouder en diens chauffeur zijn veroordeeld in die zaak. Staatssecretaris Fred Teeven, in die periode officier van justitie in Amsterdam, heeft volgens De Koter in een verhoor uitgelegd waarom geen vervolging tegen hooggeplaatsten was ingesteld. Volgens Teeven waren de beschuldigingen tegen Demmink en de Amsterdamse hoofdofficier contra-acties die bedoeld waren om het Openbaar Ministerie in diskrediet te brengen. Voormalig rechercheur De Koter treedt op als getuige in de zaak die stichting De Roestige Spijker heeft aangespannen tegen Joris Demmink. De stichting wil een Amerikaanse documentaire verspreiden over Demmink, die de film zelf wil laten verbieden. De stichting wil met getuigenverklaringen het belang van de film aantonen. (Bron)

De docu genoemd in dit artikel is hierboven te zien. 


4 maart 2014

Slachtoffer Demmink legt verklaring onder ede af

In 2011 heeft Frank L. bij de politie in Eindhoven aangifte gedaan tegen Demmink wegens ontucht met een minderjarige. Jeroen Pauw praat met de advocaat van Demmink, Harro Knijff.

De man die voormalig topman van het ministerie van Veiligheid Joris Demmink heeft beschuldigd van het plegen van ontucht met hem toen hij veertien jaar was, blijft bij deze beschuldiging. Ook onder ede, zei het vermeende slachtoffer dinsdag tijdens een voorlopig getuigenverhoor bij de rechtbank in Utrecht. Hij beweert toen gedwongen in de prostitutie te hebben gewerkt. Het misbruik zou zijn gebeurd in de jaren negentig, zo liet de man weten in de Amerikaanse documentaire Dutch Justice. Demmink was tot 1 november 2012 de hoogste ambtenaar van het departement. Het voorlopig getuigenverhoor is aangevraagd door de Roestige Spijker, een stichting die zich erop toelegt de onderste steen boven te krijgen over het vermeende kindermisbruik door de nu 66-jarige gepensioneerde Demmink. De getuige moet nog inhoudelijk gaan verklaren over zijn beschuldigingen tegen Demmink. Dat gebeurt dinsdag in het vervolg van het getuigenverhoor. (Bron)


13 feb. 2014


Poot over betrokkenheid van media bij Demmink doofpot

Jan Poot heeft vandaag een opiniestuk in het Katholiek Nieuwsblad waarin hij praat over de betrokkenheid bij de Demmink doofpot van de MSM, meer specifiek, de NRC in het bijzonder.

Poot zet uiteen hoe hij de redactie van NRC langs verschillende wegen op de zaak attent heeft gemaakt. Joep Dohmen, in 2010 uitgeroepen tot 'Journalist van het jaar', voor zijn onderzoeksjournalistiek naar kindermisbruik in de katholieke Kerk in de vorige eeuw, was met geen stok te porren voor de actuele en maatschappelijk veel relevantere beschuldigingen van pedofilie tegen de topman van Justitie. (Bron)


22 jan. 2014Opstelten gooit Demmink onder de bus

Volgens Kustaw Bessems moeten we ons niet te veel voorstellen bij het op handen zijnde onderzoek van het onwillige OM. Hij heeft een punt. 

Nu de kogel door de kerk is, en het OM Demmink moet vervolgen, gooit zijn voormalige beschermheer hem onder de bus: Opstelten betaalt advocaat Demmink niet meer 


Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) betaalt de advocaat van zijn voormalige secretaris-generaal Joris Demmink niet langer. Dat schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer. (...) (Bron)21 jan. 2014

Voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie Joris Demmink moet door het Openbaar Ministerie (OM) worden vervolgd wegens vermeend seksueel misbruik. Dat heeft het Hof in Arnhem dinsdag besloten. (...) Een raadsheer van het gerechtshof lichtte dinsdag toe dat het hof vindt dat ''het beschikbare materiaal voldoende aanleiding geeft voor een redelijk vermoeden van schuld voor verkrachting''. Daarom moet het Openbaar Ministerie nader onderzoek verrichten. Dat betekent dat het OM onder meer een getuige in Turkije moet horen. Een tweede getuige blijkt inmiddels overleden. Daarnaast moet het OM nader onderzoek verrichten naar in- en uitreisgegevens. Demmink heeft gezegd dat hij sinds 1987 niet meer in Turkije is geweest. Maar de advocaat van de mannen wijst op een Turks document, waaruit zou blijken dat Demmink op 20 juni 1996 nog naar Turkije is afgereisd. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij in 1996 in Turkije was. Aangiften De mannen deden twee keer aangifte tegen hem. En hoewel het OM twijfelde aan de betrouwbaarheid ervan, deed de Rijksrecherche wel onderzoek naar Demmink. Daaruit bleken geen strafbare feiten, meldde het OM in februari vorig jaar. In een zogenoemde artikel 12-procedure hebben ze het gerechtshof in Arnhem gevraagd om het OM alsnog tot vervolging te dwingen. Een woordvoerster van het OM laat weten dat het besluit van het hof '' een ander besluit is dan het OM voor ogen had''. (...) (Bron)

21 okt. 2013Advocaat Demmink begaat 'agendagate'

Joris Demmink eist 100.000 euro van het Algemeen Dagblad, meldt Trouw. Joris wie? (Bron) Het Katholiek Nieuwsblad maakt de volgende observatie over de artikel 12 procedure die vorige week diende in Arnhem:

Is de verdediging van Joris Demmink door zijn eigen advocaat onderuit gehaald? Het heeft er alle schijn van, meldt website de Demmink Doofpot, die al van een 'agendagate' rept. Immers toen Demmink in 2011 verhoord werd, bleken zowel zijn agenda's, zijn diplomatieke paspoorten als zijn reisgegevens ongelukkigerwijs verloren te zijn gegaan. De toenmalige hoogste ambtenaar van Justitie kon met een ontkenning plus dit 'gebrek aan bewijs' eenvoudig wegkomen en zo aan zijn beschuldigers, twee eenvoudige Turkse mannen die door hem in Turkije zeggen te zijn misbruikt, het nakijken geven. Dit kwam vrijdag naar voren op de zitting van het Gerechtshof in Arnhem. 'Eigen agenda nagekeken' Niet zo handig van zijn advocaat Harro Knijff dus, om op de zitting op 27 september van de rechtbank Utrecht te vertellen dat Demmink op de data van de beweerdelijke misdrijven beslist niet in Turkije was. Hoe hij dat zo zeker wist? Wel, Demmink had "zijn eigen agenda" er nog eens op na gekeken en die "agenda laat zien dat hij op de datum van 20 juli 1996 in Nederland aanwezig was en enkele dagen daarna in Brussel", aldus Knijff. Diens 'agendagate'-uitspraak staat op video (Bron)

18 okt. 2013


Van der Plas: 'OM liet zaak Demmink lopen'

Bij het Hof in Arnhem bepleitte advocate Adèle van der Plas 18 oktober het vervolgen van voormalig secretaris-generaal Joris Demmink van Justitie. Zij deed dat namens Turkse cliënten. Die zeggen dat zij als minderjarigen door Demmink in Turkije seksueel zijn misbruikt. Tijdens de zitting bleek dat Demmink daarover in oktober 2011 door het Openbaar Ministerie (OM) is verhoord. Hij ontkende toen in Turkije te zijn geweest tijdens de door de Turkse slachtoffers genoemde periode. Inmiddels is aangetoond dat Demmink destijds wél in Turkije was. In Arnhem bleek verder dat het OM er in 2011 genoegen mee had genomen dat Demminks diplomatieke paspoorten en digitale reisgegevens uit de bewuste periode waren gewist en geen agenda van Demmink kon worden overlegd. 

Het Hof in Arnhem boog zich over een verzoek van het OM en Demmink om de zaak – die nu al ruim zes jaar loopt - aan te houden. Advocate van der Plas verzette zich daar fel tegen en schetste in haar pleitnotities gedetailleerd hoe het OM de Demmink-zaak heeft laten lopen. En hoe Nederland daardoor internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, seksuele uitbuiting en bescherming van kinderen schendt. Van der Plas beschreef de ellende die haar cliënten door de jaren is overkomen. Inclusief intimidatie, rechteloosheid en agressie. (...) Van der Plas bepleitte dat op de kortst mogelijke termijn een gedegen strafrechtelijk gerechtelijk onderzoek start. Te verrichten door een onafhankelijk politieteam onder leiding van een onafhankelijke rechter commissaris ‘die voldoende sterk in zijn of haar schoenen staat om in deze zaak kennelijk spelende tegenkrachten te weerstaan’. Op 16 december vervolgt het Hof in Arnhem de zaak met een inhoudelijke behandeling. (Bron)


17 oktober 2013Baybaşin: 'Demmink is gefotografeerd in Turkije'

Twee Turkse mannen willen dat het Openbaar Ministerie (OM) alsnog voormalig topman van Justitie Joris Demmink vervolgt voor misbruik van minderjarigen. In een zogenoemde artikel 12-procedure vragen ze het gerechtshof in Arnhem vrijdag het OM alsnog daartoe te dwingen. Het gaat om een inleidende zitting achter gesloten deuren, zo heeft hun advocate Adèle van der Plas laten weten. (Bron

Het Engelstalige Vrritti.com heeft een aantal saillante details bij monde van Hüseyin Baybaşin van de Nederlandse radio geregistreerd:

Joris Demmink en zijn gezelschap zijn gefotografeerd terwijl ze kinderen in Marmaris verkrachten. Meer informatie over Hüseyin Baybaşin - een man die gevangen is gezet door Joris Demmink onder druk van de Turkse regering die gevoelige informatie over Demmink gebruikt zou hebben: hier en hier. Baybaşin zegt dat: 


Wladimiroff – nu de advocaat van Joris Demmink – was Baybaşins advocaat in 1999; hij zegt dat de advocaat zijn dossier ter beschikking heeft gesteld van een andere advocaat zonder zijn toestemming.

Wladimiroff heeft toen geprobeerd Baybaşin ervan te overtuigen het spel mee te spelen in de rechtzaal en de rechter niet te wijzen op bewijsmateriaal over gerelateerde kwesties of klachten die de rechter kwaad zou kunnen maken.

Wladimiroff had blijkbaar moeite te accepteren dat Baybaşin van hem af wilde als advocaat; in een andere capaciteit, heeft Wladimiroff ervoor getekend het cold-case dossier van Baybaşin niet te heropenen.

Sommigen hebben Baybaşin zwart gemaakt; "alle criminele pedofielen zijn samen bezig fascistische elementen in Turkije te dienen in ruil voor het witwassen van hun misdaden", "terwijl ze doorgaan met het vermoorden en verkrachten van kleine kinderen", "met behulp van criminelen in Turkije".

Het is nu duidelijk hoe ze (hooggeplaatste pedofielen en criminelen) werken; Joris Demmink en Mischa Wladimiroff waren lid van dezelfde club in Den Haag: Mischa Wladimiroff, geboren 10-01-1945 = Lid van de litteraire Sociëteit “De Witte” te Den Haag [lijst 1999] Joris Demmink, geboren 11-12-1947 = Lid van de litteraire Sociëteit “De Witte” te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003] Bron: http://www.klokkenluideronline.is/artikel/17605/van-moszkowicz-wladimiroff-en-de-club

Tegen het bestuur van een school voor toerisme is geklaagd over het faciliteren van Demmink en zijn gezelschap in Turkije. De klacht ging over misbruik van studenten van de school. Er zijn foto's beschikbaar van mensen op een plezierjacht in Marmaris. Er waren klachten dat de groep in gastverblijven logeerde van privescholen. Er waren klachten dat ze kinderen misbruikten. Het jacht werd onderzocht. Er werden duizenden CDs met kinderpronografisch materiaal gevonden en in beslag genomen. Dat materiaal werd ter beschikking gesteld van de rechtbank in Turkije. Een van de leraren werd gearresteerd. Demmink en andere hooggeplaatste criminelen werden beschermd. De familie van een van de slachtoffers heeft geklaagd bij het Turkse parlement (mensenrechtencommissie). (....)

Het materiaal kreeg een diplomatieke status. De Nederlandse regering zou het materiaal moeten kunnen krijgen van Turkije. Demmink en zijn gezelschap zouden kinderprono hebben uitgewisseld. Ze schepten op over veroveringen en keken samen naar het materiaal. Hooggeplaatsen in Turkije en Holland hebben het in de doofpot gestopt en de rechtsgang gefrustreerd. Demmink en zijn gezelschap zouden zijn gefotografeerd en/of opgenomen zijn op video terwijl ze kinderen verkrachten in Marmaris. Dit materiaal is in handen van de Turkse autoriteiten. De Nederlandse ministerie van Justitie en de inlichtendienst hebben nog meer informatie beschikbaar. Demmink zou mensen kunnen chanteren om zijn eigen zieke activiteiten te beschermen. (Bron, inclusief audiomateriaal)


15 okt. 2013Demminks strafadvocaat Wladimiroff stopte cold-case onderzoek

De laatste dagen stonden bol van het Demmink nieuws. Hier is het topstuk: 

De strafadvocaat van Joris Demmink, oud-secretaris-generaal op het ministerie van Justitie, is Mischa Wladimiroff, zo blijkt uit navraag van Crimesite bij het gerechtshof in Arnhem. Deze week is er een zitting in de klachtprocedure die twee Turkse jongens hebben aangespannen. Zij eisen strafrechtelijke vervolging van Demmink omdat zij zouden zijn misbruikt in Turkije door Demmink. De positie van Wladimiroff is erg opmerkelijk, omdat hij zich voor het Openbaar Ministerie met de Baybasin-zaak heeft beziggehouden. 
Mischa Wladimiroff was lid van de Toegangscommissie afgesloten strafzaken (TCEAS) die in het leven werd geroepen na het debacle van de Schiedammer Parkmoord. (...) Klaas Langendoen reisde voor advocaat Van der Plas meer dan tien maal naar Turkije om onderzoek te doen. Hij droeg verschillende getuigen aan bij de TCEAS. (...) 
Langendoen: 'Het was de heer Wladimiroff die ervoor heeft gezorgd dat de destijds geplande reis die ik zou maken met de heer Buruma en diens adviseur Jacobs naar Turkije om de waarheid in de zaak Baybasin boven water te krijgen, werd geblokkeerd. Hierdoor ging het gesprek met de belangrijkste getuige die zich bevond in Turkije niet door. Als u mij nu verteld dat Wladimiroff advocaat is van Demmink dan begrijp ik die blokkade destijds van de advocaat Wladimiroff om de waarheid boven water te krijgen. Het is ongelofelijk dat de advocaat van Demmink dit onderzoek van de TCEAS zo heeft kunnen beïnvloeden (...) (Bron

Hier is de update:
9 okt. 2013Deal Krol en Justitie over Demmink  bevestigd

Er is nu bevestiging van de claim van Oskam gelogd op 7 okt. dat er een deal is gesloten tussen Henk Krol/Gaykrant en Justitie... zwart of wit! PDF van de email van advocaat de advocaat van Krol/Gaykrant/Panorama, Kurt Stöpetie. Hij schreef op 31 oktober 2003 per email: 

"Beste Henk [Krol] en Frank [Hitzert], Zoals het er nu naar uit ziet komen Panorama en Gaykrant er goed vanaf (zonder claims en procedures). Alles staat of valt natuurlijk wel met [..] nakoming van de afspraken [in dit mondelinge herenakkoord]." 
Niet alleen zouden Panorama en Krol/Gaykrant de rekening van Mr. Harro Knijff betalen, maar in punt 4 staat ook zwart op wit het volgende: "Panorama noch Gay Krant werken - direct noch indirect - op geen enkele wijze mee aan publiciteit over deze ambtenaar [Demmink - red.] door andere media." (Bron)

8 okt. 2013Klokkenluider Micha Kat ontvlucht Pedocratie Nederland

Zet Micha Kat een Trent en volgen er meer politieke Vluchtelingen uit “Banana-Fraude-Nederland” voor de ‘Joris Demmink Elite Pedo Maffia’. 
(van Onze VVD Pedo-Klasse Justitie redactie) 
Amsterdam-Noir- Micha Kat staakt na tien jaar ongelijke strijd tegen bepaalde Top-OM-Pedo het “Geheim van Joris Demmink” Bierkaai (Bron incl. video)

7 okt. 2013CDA'er Oskam: 'Deal Krol en Justitie over Demmink'

Tweede Kamer-lid Peter Oskam van het CDA kwam afgelopen nacht met een opvallende uitspraak in het PowNed-radioprogramma Echte Jannen. Volgens Oskam heeft Henk Krol een deal gesloten met justitie zodat hij zijn mond houdt over de zaak rond Joris Demmink. (...) De CDA'er wil niet zeggen hoe hij aan deze informatie komt. Henk Krol schreef als hoofdredacteur van de Gaykrant veel over Demmink. Zo kwam hij met het nieuws dat oud-justitieambtenaar Demmink zich schuldig zou hebben gemaakt aan ontucht met minderjarige jongens. Dit artikel publiceerde hij samen met de Panorama op 8 oktober 2003. In 2012 kwam Krol in de Kamer en vorige week stapte hij weer op wegens een pensioenenschandaal bij de Gaykrant. 

Update 14:06 Anne-Marie Stordiau @AMStordiau van Veiligheid en Justitie zegt dat er geen deal is gesloten met het Kamerlid Krol. Hooguit zou er een afspraak zijn gemaakt met Krol als hoofdredacteur en de advocaat. (Bron incl. audio


5 okt. 2013Rechtbank Utrecht op 27/9 over Getuigegehoor

Op vrijdag 27 september heeft Stichting De Roestige Spijker voor de Rechtbank in Utrecht gepleit voor een getuigenverhoor om duidelijkheid te verkrijgen in haar positie, gezien haar wens om de mini-documentaire “DUTCH INJUSTICE: when child traffickers Rule A nation” onder de aandacht van een breder Nederlands publiek te brengen (scroll naar log op 31 maart 2013).  Demmink verzet zich, bij monde van zijn door de Staat betaalde advocaat Harro Knijff, tegen een getuigenverhoor en dreigt ook met stappen als De Roestige Spijker als die de documentaire op haar website wil publiceren. In de documentaire komen diverse personen aan het woord die Demmink beschuldigen ontucht met minderjarige jongens, gepleegd midden jaren ’90 in Turkije en met een minderjarige jongen die gedwongen werkte in een bordeel in Amsterdam omstreeks 1988. Dit slachtoffer komt in de video ook zelf aan het woord. Uitspraak is op 13 november as. (Bron)
De Roestige Spijker deel 1 (JDTV afl. 141)

4 okt. 2013Henk Krol over Demmink en het Anne-Frankplantsoen

Eerder meldde het Openbaar Ministerie dat er geen enkele aanwijzing was voor de beweringen van Gay Krant-hoofdredacteur Henk Krol. De Gay Krant heeft nu, samen met de Panorama, een dossier 'Anne Frankplantsoen' geschreven. Een opmerkelijk element in dat verhaal is de betrokkenheid van een hoge ambtenaar. Hij zou regelmatig betaalde seks hebben met jongens in het Anne Frankplantsoen en seksafspraken hebben gehad met hele jonge jongens in Tsjechië. Justitie ontkent in een reactie krachtig alle aantijgingen tegen de topambtenaar. Minister Donner heeft het in dit verband over "riooljournalistiek". Panorama en de Gay Krant nemen later afstand van hun beschuldigingen. In de studio zijn Henk Krol, hoofdredacteur van De Gay Krant, en Geert-Jan Knoops, advocaat van onder andere Fons Spooren, de oud-directeur van PSV die vast heeft gezeten op verdenking van seks met minderjarige jongens.
7 mei 2011: Na de affaire over de bezoekers van het Anne Frankplantsoen in Eindhoven kwamen er ook berichten over seksfeesten met hele jonge jongens in Weert

2 okt. 2013OM doet alles voor Demmink, Donner en Hirsch Ballin

Het werd door zijn advocaat, opeenvolgende Justitie-ministers en anderen eindeloos herhaald: Joris Demmink is in de jaren 90 NIET in Turkije geweest. Aanhoudende beschuldigingen over het misbruik van Turkse jongens sloegen daarom volgens het D-kamp nergens op. Een diepgravend onderzoek naar die beschuldigingen werd niet nodig geacht. Maar nu is er een smoking gun, een document van een Turkse Officier van Justitie waaruit blijkt dat Demmink in de zomer van 1996 wél in Turkije was. Het OM moest met tegenzin toegeven dat het een authentiek stuk is en stelt nu alsnog een “onderzoek” te zullen starten. Achter de D-schermen groeit de onrust. Mede omdat de voormalige Justitie-ministers Donner en Hirsch Ballin in de gevarenzone zijn gekomen. Het OM onderzoek is dan ook geen serieus onderzoek naar misbruik van Turkse jongens door Demmink maar heeft uitsluitend ten doel de Turkse smoking gun zo spoedig mogelijk te neutraliseren.


(Bron)


19 sept. 2013Rechters worstelen met Demmink

Rechters hebben het moeilijk met de komende rechtszaken rond voormalig topambtenaar Joris Demmink. Omdat ze alle schijn van belangenverstrengeling willen vermijden, trekken twee gerechtshoven en een rechter in Rotterdam zich terug. 'Het gebeurt vaker dat een rechter zich terugtrekt, maar wat zich hier aftekent, komt mij vrij uitzonderlijk voor', zegt Henny Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de universiteit in Nijmegen. 'Weliswaar maken de beslissingen een integere indruk, maar naar de buitenwereld wekt dit tegelijk de (verkeerde) indruk dat rechters geen trek hebben in de zaak-Demmink.' 

Het Openbaar Ministerie vindt dat vervolging van Demmink niet aan de orde is, omdat de geruchten over hem geen bewijsgrond hebben. Ook opeenvolgende ministers van Justitie hebben verklaard dat er niets aan de hand is. Met een zogeheten artikel-12-procedure probeert advocaat Van der Plas alsnog vervolging af te dwingen. Het hof moet nu bepalen of het OM alsnog gaat vervolgen. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de zaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Zowel de rechtbank in Rotterdam als de gerechtshoven in Den Haag en Den Bosch zijn door advocaten gewezen op mogelijke belangenverstrengeling. Als de rechters zich niet zelf hadden teruggetrokken, waren ze vrijwel zeker tijdens de zitting gewraakt, met alle (publicitaire) ophef van dien. (Bron)

9 september 2013Rechter Demmink verschoont zich

Rechter mr. T. Veling, die als rechter moest gaan beoordelen of stichting De Roestige Spijker (die onderzoeksjournalistiek wil bevorderen en doofpotten tegengaan) zich mag voegen in de rechtszaak van mr. Joris Demmink tegen het Algemeen Dagblad (AD), heeft zich verschoond. Wrakingskamer Zoals KN op 25 juli constateerde, was Veling, los van van diens eventuele persoonlijke integriteit, objectief niet-onafhankelijk in de zaak en zat er voor hem niets anders op dan zich terug trekken. Dat heeft hij nu ook gedaan door op 29 augustus een verzoek daartoe in te dienen bij de wrakingskamer, zoals de rechtbank Rotterdam heeft laten weten aan Matthijs Kaaks, advocaat van De Roestige Spijker. (Bron)

7 juli 2013Kort geding voor openbaarmaking juridische kosten

'Het ministerie van Justitie en Veiligheid weigert de stukken te openbaren waarin is besloten de advocaatskosten van haar voormalig secretaris-generaal Joris Demmink te betalen.' Dat heeft Stichting de Roestige Spijker zondag gezegd. De stichting laat ook weten een kort geding te hebben aangespannen tegen Justitie met als eis dat de informatie alsnog wordt verstrekt. (...) Volgens de stichting heeft de staat voor 37.500 euro aan juridische kosten aan Demmink vergoed. 'Pogingen van De Roestige Spijker om te achterhalen op basis van welke afweging(en) is besloten publiek geld aan de privé verdediging van Demmink te spenderen worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid gedwarsboomd', aldus de stichting. H/t @DutchWhiteQueen (Bron)

Zaak Demmink haalt het Turkse nieuws. H/t @JacquelineWxxx2 juli 2013

Advocaat verzoekt getuigenverhoor in Zaak Demmink

Er moet een getuigenverhoor komen over 'de aanhoudende beschuldigingen van pedofilie en seksueel misbruik door voormalig secretaris-generaal Joris Demmink van het ministerie van Justitie'. Dat zegt advocaat Matthijs Kaaks, die daarvoor maandag een verzoekschrift indient bij de rechtbank in Utrecht. Hij doet dat als raadsman van Stichting De Roestige Spijker, die zichzelf onder meer ten doel heeft gesteld om 'doofpotpolitiek te bestrijden'. Aanleiding voor het verzoek om een getuigenverhoor zijn onlangs opgedoken 'belastende verklaringen van twee gepensioneerde gevangenisdirecteuren bij een notaris' over Demmink. 'Deze verklaringen vormen de zoveelste aanwijzing dat de verdenkingen niet uit de lucht gegrepen zijn', meent Kaaks. De advocaat van Demmink, Harro Knijff, wilde maandag niet inhoudelijk reageren. Hij heeft nog niets over de voorgenomen procedure gehoord. (Bron) H/t @Jacquelinewxxx


25 juni 2013

De Roestige Spijker dreigt Justitie met dwangsom inzake affaire Demmink

Stichting voor onderzoeksjournalistiek De Roestige Spijker heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie in gebreke gesteld. Dit meldt de stichting op haar website. Het aanvullend WOB-verzoek van 22 april is na 8 weken nog altijd niet gehonoreerd. Het ministerie verlengde de termijn al met vier weken, maar zelfs na deze termijn, die verviel op 17 juni, was nog niet aan het verzoek voldaan. (Bron)


20 juni 2013

OUD-AMBTENAREN GETUIGEN TEGEN DEMMINK

Twee voormalige topambtenaren van Justitie, destijds gevangenisdirecteuren, hebben bij de notaris verklaringen afgelegd tegen Joris Demmink. Bart Molenkamp en Jacques van Huet willen met hun getuigenissen nieuw, onafhankelijk onderzoek afdwingen. Het is voor het eerst dat medewerkers van Justitie zich met naam en toenaam uitlaten over de kwestie. De verklaringen gaan over een dienstreis in mei 1992 van een gezelschap van hoge ambtenaren uit het gevangeniswezen. Demmink was daar niet bij. Een medewerkster van Justitie beklaagde over het gedrag van Demmink. Zij moest 'via de telefoon jonge jongens' voor hem regelen, aldus de voormalige ambtenaren. Lees verder..


29 april 2013


EU BEDREIGT PVV'ER

Lucas Hartong, europarlementariër voor de PVV (...) heeft afgelopen week op een bijeenkomst van studenten mensenrechten van Georgetown Law School uiteengezet wat zijn ervaringen met de zaak zijn. Dat blijkt uit een persbericht van mensenrechtenorganisatie The Rebecca Project (...) Zoals KN destijds berichtte, stelde Hartong als europarlementariër vragen om de gegevens over Demminks reizen naar Turkije te achterhalen. Op een dergelijk informatieverzoek dient binnen drie weken geantwoord te worden. Maanden gingen echter voorbij zonder reactie. In februari werd Lucas Hartong ervan op de hoogte gesteld dat zijn vragen zouden worden besproken op een bijeenkomst van de Raad van Ministers. Hartong werd daarvoor uitgenodigd. Bij zijn aankomst daar, werd hij gedreigd met arrestatie en vervolgens buiten gezet. Afgelopen week ontving Hartong een in vreemde bewoordingen gesteld antwoord op zijn vragen (...) Lees het in...


28 april 2013


HET WATER LOOPT OVER DEN DIJK

Na Europa en Rusland wil nu ook de VS weten waarom de beschuldigingen van misbruik en pedofilie nooit zijn onderzocht. De staat der Nederlanden doet of ze gek is. Vorige week werden 11 topambtenaren naar Washington gestuurd om de rel te sussen. De Commission on Security and Cooperation In Europa o.l.v. Rep. Chris Smith en de organisatie Concerned Women for America hebben Luis C. deBaca, hoofd van het afdeling van het Amerikaanse MinBuZa die over het Human Trafficking dossier gaat, brieven geschreven met de aanbeveling Nederland in de internationale ranking te degraderen als er niet snel een onderzoek naar Demmink komt. Eigenlijk is het al te laat. Dit is een internationale afgang van de eerste orde.27 april 2013


STAAT EXPLOITEERT ANNE FRANK

De wijze waarop de Nederlandse staat Anne Frank exploiteert om haar morele straatje schoon te vegen is ronduit genant!

Zie het persbericht van de ambassade over de missie naar de VS van afgelopen week in een ultieme poging de reputatie van de rechtstaat Nederland te redden.


23 april 201321 april 2013De kans is groot dat eindelijk beweging komt in de affaire-Joris Demmink (...) de schade is inmiddels zo groot en de internationale druk op Nederland zo heftig, dat zeer binnenkort een elf man sterke delegatie onder leiding van de voorzitter van het College van Procureurs-generaal, Herman Bolhaar, naar Washington vertrekt om de consternatie te beperken. (...) toen de stichting De Roestige Spijker van de Amerikaanse Nederlander Robert Rubinstein de ex-topambtenaar provoceerde met de aankondiging het AD-artikel op haar website te willen plaatsen, gaf Demmink zijn advocaat opdracht de procedure te starten (...) doel van de actie was ook het afdwingen van een procedure met openbare getuigenverhoren onder ede. De kans is groot dat in een bodemprocedure een reeks van getuigen die tot dusver genegeerd is aan het woord komt (...) Lees het in...


BS-Foundation: Demmink reageert, maar zo laat dat een zware delegatie naar washington reist in een poging de schade te beperken


16 april 2013Het ministerie van Veiligheid en Justitie i.c. de belastingbetaler heeft tot zover 37.644,05 euro betaald aan advocaatkosten voor Demmink...
10 april 2013(...) Wat voor 16 miljoen Nederlanders koste wat kost verborgen moet blijven, is op het Russische avondjournaal open en bloot getoond aan 146.000.000 Russen (of althans het aantal van hen dat televisie heeft). De Russische TV1 gaat in een reportage over onder meer de pedofielenvereniging Martijn ook uitgebreid in op Joris Demmink. Zo ongeveer alle van hem bekende portretten komen in de uitzending voorbij, en bovendien komen advocate Adèle van der Plas en voorzitter Robert Rubinstein van Stichting De Roestige Spijker aan het woord. De uitzending is hier te bekijken. Lees verder voor een samenvatting, of bekijk de Google-vertaling van de Russische pagina (...)6 april 2013


Zo werken de legale drukmiddelen van staat: FIOD onderzoekje hier, integriteitstestje daar. Bestel de alufolie maar...31 maart 2013
Blog "Herstel de Republiek" kruisblogt een TribLive artikel van Richard W. Carlson, voormalig Amerikaans Ambassadeur op de Seycellen - h/t @OccupyFabeltjes20 maart 2013

"Zij vertelde ons dat het haar bijzonder geërgerd had afspraakjes te moeten regelen voor Demmink met jonge, minderjarige mannen - het staat mij bij dat het vooral om jonge mannen ging uit Thailand." Deze herinnering betreft een ontmoeting van ongeveer twintig jaar geleden met iemand die een naaste medewerkster van mr. Joris Demmink was geweest  (...) Het staat in een uitgelekte recente e-mail afkomstig uit een betrouwbare bron die gericht is aan een lid van de Tweede Kamer.-->


TK-lid Omtzigt heeft de authenticiteit van de email bevestigd, maar ontkend onder druk te zijn gezet door Haersma Buma en Donner. Bovendien is hij pisnijdig over het uitlekken van de aan hem gerichte email met belastende informatie. Jan Poot vecht terug. Hij noemt het "onbegrijpelijk dat journalisten niet geïnteresseerd zijn in beantwoording van de vraag of Donner en Hirsch Ballin inderdaad Kamerlid Omtzigt onder druk gezet hebben." Lees het allemaal in:14 maart 201310 maart 2013

(...) "Thanks to a recent U.S. Congressional delegation to Turkey led by the Honorable Robert Aderholt (R-AL), who discussed numerous instances of witness intimidation in the ongoing pedophilia investigation of former Dutch Justice Minister Secretary-General Joris Demmink, the Turkish victims of Demmink's heinous acts now have some hope that justice will be served. (...)
8 maart 2013


Onderstaande rapportage bevat een onbevestigd bericht, dat de Turkse overheid in het bezit is van een belastende video van Demmink. Inmiddels heeft Chris Smith, lid van het Huis van Afgevaardigde (R-NJ) en vice voorzitter van het Helsinki Comite een wetsvoorstel (Res. 62) ingediend om het Internationaal Gerechtshof (Vredespaleis) weg te halen uit Den Haag wegens schending van de rechtsorde door de Nederlandse regering. Het voorstel ligt inmiddels bij de House Commitee of Foreign Affairs. Een eerder voorstel (Res. 838) werd verworpen. De huidige resolutie richt zich op mensenhandel. Genoemd worden, de weigering van de regering de zaak Demmink te onderzoeken en de veroordeling van klokkenluider Micha Kat. We staan er steeds gekleurder op! Waar zijn al die lieden die zo waken over onze rechtstaat en ons aanzien in het buitenland? H/t @OccupyFabeltjes7 maart 20134 maart 2013


Niet specifiek over de zaak Demmink, maar wel een must-see docu over "De Boy Business" - H/t @JAJWouters1 maart 2013


28 februari 2013


26 februari 2013

Demminkdag: Ivo Opstelten beantwoordt de vragen van de Kamerleden Omtzicht en Oskam (CDA), en Rebecca Project for Human Rights stuurt een brief op poten aan het Nederlandse Chapter van het Helsinki Comite >> zie log op 8 februari jl.


21 februari 2013
De zaak Demmink begint Nederland steeds meer imagoschade te berokkenen. Zowel in de VS als in Europa. De Italiaanse Europarlementariër en voorzitter van de European People’s Party EPP Luca Volontè stelt in de Raad van Europa vragen over het optreden van de Nederlandse overheid inzake Joris Demmink. Hij vraagt de Raad van Ministers om een oordeel over het herhaaldelijk nalatig optreden van Nederland... H/t @JAJWouters

Persbericht Reuters
20 februari 2013


17 februari 2013 

De Republikein Chris Smith, lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, drong er afgelopen dinsdag bij minister van Buitenlandse Zaken John Kerry op aan de Verenigde Naties te bewegen het Internationaal Gerechtshof van zetel te laten veranderen. (...) Smith is tevens voorzitter van de Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE), beter bekend als de Helsinki Commission, die toeziet op de naleving van de Helsinki-akkoorden, internationale afspraken over mensenrechten, waaronder mensenhandel en kindermisbruik. >>>
8 februari 2013

Demmink heeft zitting in het gezaghebbende Netherlands Helsinki Committee, "25 years building justice, security and human rights"... Orwell Leeft! Het committee heeft zijn wortels in het steunen van dissidenten en politieke gevangenen van het communisme. Nu kan het bij het grofvuil. Het commitee heeft de zaak tegen Demmink in behandeling! Check hier voor videoverslag van Helsinki Commission over Demmink én een compleet transcript voor wie liever leest van 11 september 2012 (hier over de zitting van 4 oktober 2012).

5 februari 2013

- The Post Online: Joris Demmink sleept Algemeen Dagblad voor de rechter 25 januari 2013

De volgende comment op het forum Exposing Kinsey (wie was Alfred Kinsey?) geeft een inkijkje hoe pedofielen hun daden legitimeren:
The statement, from Kinsey’s book “Sexual Behavior in the Human Female,” defends adult-child sex and accuses those who object to it of being responsible for “serious effects” suffered by children. 
“When children are constantly warned by parents and teachers against contacts with adults, and when they receive no explanation of the exact nature of the contacts, they are ready to become hysterical as soon as any older person approaches, or stops and speaks to them in the street, or fondles them, or proposes to do something for them, even though the adult may have had no sexual objective in mind. Some of the more experienced students of juvenile problems have come to believe that the emotional reactions of the parents, police officers, and other adults who discover that the child has had such a contact, may disturb the child more seriously than the sexual contacts themselves. The current hysteria over sex offenders may very well have serious effects on the ability of many of these children to work out sexual adjustments some years later.
Check ook de Pedo File >>>

9 december 2012

Hier een verklaring van Directeur Politie en Gouverneur van Istanbul. Info en data bezoeken Demmink Istanboel

4 december 2012

- Recht is Krom: Waarom Demmink, Brouwer en Opstelten liegen - Deel 1 Deel 2

7 november 2012- Argusoog: Nederlandse media gemuilkorfd over Demmink
- Telstar: Klaas de Vries praat wel met Kat...wel 20 minuten
Zie ook Katholiek Nieuwsblad: CDA stelt vragen over affaire Demmink

6 november 2012 While Senior Dutch and Turkish Government Officials Continue to Cover Up the Pedophile Accusations Against Former Dutch Justice Ministry Secretary General Joris Demmink

1 november 2012 

 


31 oktober 2012 @chrisbuijink Grote opkomst in de Ridderzaal bij afscheid collega Joris Demmink, 18' sg #VenJ sinds 1823 #markant

Maria Genova: Informatie van de geheime dienst <----- site is uit de lucht! Spiegel

www.klokkenluideronline.nl <---- Kat uit de lucht 


Het Parallelle Universum: Het parallelle universum van de 1% media


29 oktober 2012

YouTube: De uit Enschede afkomstige Francis Capelle zette een aantal rechtzaken op om de rechters te verplichten de wettelijk verplichte aangifte tegen hun meerdere Joris Demmink in te stellen. Joris Demmink wordt al tientallen jaren in verband gebracht met ernstig kindermisbruik, en nu ook door het Amerikaanse Congres dat niet alleen claimt bewijslast in handen te hebben, maar eist dat hij wordt afgezet. (...)
28 oktober 2012


Foto's van de anti-Demmink demo vanmiddag bij zijn huis in Den Haag: @HenderShotsNL - Meer op de website van freelance persfotograaf www.HenderShots.nl
Bij het huis stond justitiepersoneel op wacht. Inmiddels is bekend geworden dat het huis vorige week is verkocht. Dus dat wordt een vlucht naar het pedopensionadoparadijs voor Joris, met een lintje van Trix voor bewezen diensten. Owww, dit is cynisch!

Ongerelateerd


27 oktober 2012

25 oktober 2012
17:55 Katholiek Nieuwsblad: CBN News hekelt onderscheiding voor Demmink24 oktober 2012

21 oktober 2012
Recht Is Krom: Waarom Demmink, Brouwer en Opstelten liegen (2) , door Wim Dankbaar

20 oktober 2012

16:05 DE OPVOLGER VAN DEMMINK WORDT BEKEND GEMAAKT...De ministerraad heeft besloten de heer mr. drs. Pieter Cloo (54) voor te dragen voor benoeming tot secretaris-generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie... Artikel NRC

15:53 UPI.com: The struggle against child sex trafficking
14:35 American Spectator: Dutch Child Sex Ring -- Where's the Justice?
11:38 Katholiek Nieuwsblad: Van Rabo naar Demmink: mr. Harro Knijff

01:10 BREAKING: DEMMINK GAAT EEN HOGE KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING KRIJGEN; BELOONT HM PEDOFIELEN EN KINDERVERKRACHTERS? Nog geen link beschikbaar

15:35 Nieuwe Revu: Wie denkt Joris Demmink wel dat hij is?Links
Historische links
Arrest Demmink: Chronological facts of the case-Demmink through 2010
- Nederlands: Chronologisch feitenonderzoek
Demo in NY net gemist, meer op CNBC
- WND: CONGRESS TARGETS GLOBAL CHILD-TRAFFICKING SCANDAL
- Katholiek Nieuwsblad: State Department verdedigt Joris Demmink
- EO: Zaak Demmink is 'onhoudbaar' geworden
- NRC: Justitietopman Demmink daagt AD voor de rechter wegens ‘onjuiste berichtgeving’
- AD: 'Justitiebaas had contact met pooier van jongetjes'
- Mark Blaisse: Joris Demmink en de teloorgaang van de rechtsstaat
- Grenswetenschap: Was Joris Demmink in Turkije?
! De Demmink Doofpot: Allemaal leugens?

Click voor gratis download van De Demmink Doofpot (PDF)