donderdag 11 april 2013

Burgeroorlog in duurzaamheidsland: de Subsidiestrijd

De strijd om de subsidiecentjes verhardt. Viel ik mij daar toch zowat pardoes van mijn stoel. Dierenpolitica Marianne Thieme liet deze opvallende tweet:

Even leek het erop dat de oogkleppen van dit groene gekkie waren afgevallen, dat ook bij de missionarissen van het duurzaamheidsgeloof het besef heeft postgevat, dat (bij)stook van biomassa helemaal niet zo groen is, maar een roetzwarte echo uit tijden van voor de industriële revolutie.

Trouw, het lijfblad van de groene drammers, schrijft namelijk dat het Zeeuwse energiebedrijf Delta zijn kolencentrale in Borssele wil ombouwen tot een houtverbrander en daarvoor aanspraak wil maken op zo'n 900 miljoen (!)euro subsidie uit de lucratieve SDE+-regeling, wat een forse hap is uit deze pot -van in totaal 3 miljard euro- voor het doordrukken van groene energie.

Wat blijkt nu: tegenstanders uit de voornamelijk GroenLinkse duurzaamheidsindustrie vrezen dat dat ten koste gaat van wind- en zonne-energie. Het moet niet gekker worden:
"Doordat er waarschijnlijk ook veel geld gaat naar de bijstook van biomassa in andere kolencentrales, vreest onder meer energiebedrijf Eneco dat er dan weinig geld overblijft voor windparken op zee." 
Hier komt de groene aap uit de mouw. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn bang dat er te weinig van de lucratieve duurzame subsidiemiljarden overblijft voor hun vogels en vleermuizen verhakselende windmolens. Het ziet er dus naar uit dat de Environmental Taliban met de energieindustrie een stammenstrijd voert om de verdeling van de goedgevulde honingpotten voor SDE+-subsidies.

Toch bevat Thieme's tweet een waarheid als een koe; biomassastook is echt niets anders dan een walmende mega houtkachel. Het plan is de Zeeuwse Deltacentrale voor 100 procent te laten draaien op deze biomassa, bestaande uit houtsnippers uit Amerikaanse en Oost-Europese bossen. Alsof dat zo milieuvriendelijk is, buiten de milieukosten om dat gigantische volume aan biomassa uit andere delen van de wereld hier naartoe te sjouwen.

Tot nu toe wrongen milieufiguren, de 'groene' industrie en geldsmijtende overheden zich in de vreemdste bochten om op biomassa het etiket van duurzaamheid te plakken. Verstandige lieden in de Britse media spreken van "environmental lunacy in Europe" en dat is het ook. Een recent artikel in The Economist laat geen spaan heel van hout als duurzame brandstof. De schrijver noemt het "bizar" dat hout "low on carbon" zou zijn en wijt de toegenomen vraag ervan aan het op de EU-lijst zetten van hout als duurzame grondstof.

Naar bijverschijnsel van de niet bepaald duurzame EU-bemoeienis met biomassa is het ontstaan van een perverse subsidieindustrie. Met als collateral damage dat de prijzen voor hout door hun dak gaan, dat houtzagerijen noodgedwongen de deuren moeten sluiten en dat houtverwerkende industrieën, zoals papier- en meubelindustrie het moeilijk hebben.\

Daar blijft het echter niet bij. Zelfs de European Environment Agency gaf eerder toe, dat
"(the assumption) that biomass combustion would be inherently carbon neutral…is not correct…as it ignores the fact that using land to produce plants for energy typically means that this land is not producing plants for other purposes."
Biomassa is ook helemaal niet efficiënt:
"Wood produces carbon twice over: once in the power station, once in the supply chain. The process of making pellets out of wood involves grinding it up, turning it into a dough and putting it under pressure. That, plus the shipping, requires energy and produces carbon: 200kg of CO2 for the amount of wood needed to provide 1MWh of electricity." 
Sterker nog, biomassa verhoogt juist de CO2-uitstoot:
"Tim Searchinger of Princeton University calculates that if whole trees are used to produce energy, as they sometimes are, they increase carbon emissions compared with coal (the dirtiest fuel) by 79% over 20 years and 49% over 40 years; there is no carbon reduction until 100 years have passed, when the replacement trees have grown up."
Biomassa als duurzame brandstof is niet meer dan een truc om de groene doelstellingen van de EU te halen:
"The EU wants to get 20% of its energy from renewable sources by 2020; it would miss this target by a country mile if it relied on solar and wind alone." 
Het blijft hiermee een gevecht om de subsidiecentjes tussen zich 'groen' noemende partijen in de zware industrie van de duurzaamheid.

Door Gerton van Unnik