maandag 8 april 2013

Bennink, je bent niet goed bij je hoofd - @Blondemevrouw

OPEN BRIEF AAN DE VOLKSKRANT

Hoe de zichzelf als fatsoenlijk beschouwende mens aangeeft niet na te denken, maar te varen op vooroordelen en onderbuikgevoelens. Jan Bennink is hiervan een goed voorbeeld. In zijn stukje 'Je zal maar Marokkaan zijn in Nederland' zet hij zichzelf in zijn hemd, terwijl hij denkt te verschijnen in een driedelig pak. Kenmerkend voor dergelijke fatsoensridders; anderen verwijten zonder in de spiegel te durven kijken. 

De strekking van het stukje betreft het imago van de Marokkaan in Nederland en de gevolgen daarvan. Bennink legt de schuld van het ontstane imago bij de westerse Nederlander. Een goedwillende Marokkaan in Nederland zou last hebben van vooroordelen van westerlingen, die kennelijk ongegrond zijn en zonder reden zijn ontstaan. In werkelijkheid lijden goedwillende Marokkanen dankzij het gedrag van slechtwillende Marokkanen. En daar doen de goedwillende Marokkanen niets aan, vanwege de islamitische opvoeding en het leven met de leer van Mohammed als leidraad. 
Vraag jezelf eens af, waarom een mohammedaanse dochter die een relatie aangaat met een niet-mohammedaan groot risico loopt op verstoten worden door de familie en zelfs op eerwraak, waar tegelijkertijd mohammedaanse zonen die veroordeeld zijn voor een overval met geweld, niet datzelfde risico lopen op verstoten worden of eerwraak
Jan stelt dat de Marokkaan van nu, de Jood van 80 jaar geleden is. Hij stelt hiermee, dat kritiek op het mohammedanisme niet voortvloeit uit kennis opdoen van de ideologie en het constateren van onverenigbare verschillen, die reeds resulteren in problemen voor de westerse samenleving en haar oorspronkelijke burgers en cultuur. Hij stelt dat kritiek op het mohammedanisme, een ideologie met grote invloed op het gedrag van Marokkanen in Nederland......

.....klik HIER om verder te lezen @ blondemevrouw.blogspot.nl


Bovenstaand deel is gepubliceerd met toestemming van de auteur (@Blondemevrouw)