maandag 4 maart 2013

Update: EUSSR: ESM en het Verraad van de EliteUpdate

Reuters: Euro bailout fund may not aid banks, ESM head says


6 juli 2012

Kruispost http://zijnditeindtijdtekenswen.punt.nl/

Kleine lettertjes ESM onthullen bewuste misleiding nationale parlementen
1,6 biljoen Nederlands geld op het spel, maar 2e Kamerleden lezen de tekst niet eens

Analisten van de Amerikaanse megabank Citi Group behoren hoogstwaarschijnlijk tot de weinigen die de tekst van het complete ESM verdrag dat vorige week werd gesloten hebben gelezen. In een intern rapport bestemd voor de klanten van de bank wordt onthuld dat de nationale parlementen doelbewust door de EU zijn misleid om hen te laten instemmen met het ESM. In tegenstelling tot wat men dacht dat was afgesproken hebben de donateurs van het ESM, de -met name Duitse en Nederlandse- belastingbetalers namelijk géén bevoorrechte status gekregen (1). Kortweg betekent dit dat wij geen cent van al het belastinggeld dat wij via het EFSF en het ESM in de schulden-landen stoppen ooit nog zullen terugzien. Mede met dank aan premier Rutte, zijn partij en de partijen die hem hierin steunen (CDA, PvdA, D66 en GroenLinks)
'Stealth Subordination' (hieronder ingevoegd) is de titel van het Citi Group rapport waarin het onvoorstelbare bedrog van de nationale parlementen door de EU aan de kaak wordt gesteld. Het ESM functioneert als reddingsscherm voor de banken in de probleemlanden en gaat ook de staatsobligaties van deze landen opkopen om de torenhoge rente in te dammen. Daarnaast bestaat ook het idee om het ESM direct de banken te laten redden, maar volgens de Duitsers, Nederlanders en Finnen is dat vorige week niet afgesproken.
EU president Herman van Rompuy liet echter in felle bewoordingen weten dat dit wél het geval was. Daarom vroegen de leiders van CDA (Van Haersma Buma), PvdA (Samson) en D66 (Pechtold) zich vandaag in de Tweede Kamer af waarom Rutte hiermee akkoord is gegaan terwijl hij van te voren had beweerd dat deze maatregelen niet aan bod zouden komen (2). Deze partijleiders hebben echter boter op hun hoofd, want zij stemden -in tegenstelling tot PVV, SP, SGP, ChristenUnie en PvdD- gewoon in met het ESM, overduidelijk zonder ooit de moeite te hebben genomen de tekst van het verdrag te lezen. En waarom zouden ze ook - het gaat tenslotte om slechts 1,6 biljoen euro van het geld van alle Nederlanders? (3)
Met een listige truc heeft de EU de nationale parle-menten het ESM ingelokt. Terwijl de indruk werd gewekt dat de belastingbetaler bij het eventuele omvallen van een schuldenland een bevoorrechte status krijgt, constateren inmiddels ook Duitse en Britse juristen dat dit niet in het ESM is opgenomen. Er bestaat geen juridisch verankerde voorrang van het ESM tegenover andere schuldeisers als een land failliet gaat. Deze toezegging is slechts gebaseerd op de 'gangbare praktijk' van andere supranationale financiële instituten zoals het IMF en de Wereldbank.
In punt 13 (blz.5 van het verdrag) staat in het Duits weliswaar dat de bevoorrechte status is 'vastgelegd', maar in de originele Engelse tekst staat enkel het woord 'verklaard'. Er is dus géén officieel besluit over gemaakt. Het enige wat uit de tekst duidelijk wordt is dat het IMF een bevoorrechte status heeft gekregen boven het EMF.
Overigens is de aan de parlementen beloofde voorrang van het EMF boven andere (private) schuldeisers zelfs helemaal niet mogelijk, aangezien er bij het bankroet gaan van een land onmiddellijk een 'credit event' zou optreden die automatisch voor honderden miljarden of zelfs biljoenen euro's kredietuitvalverzekeringen (CDS) opeisbaar zou maken. Hierdoor zou het complete financiële systeem instorten.
De Citi Group analisten constateren dan ook dat 'het ESM aan de Europese lidstaten 'verkocht' moest worden; voorrang is een belangrijk aspect om de instemming van de politici, die verantwoording moeten afleggen aan hun kiezers, te krijgen. De slimme nuance dat er 'naar het voorbeeld van het IMF' voorrang wordt verleend betekent dat de belastingbetaler minder beschermd wordt als bij oppervlakkige beschouwing het geval lijkt. Deze slimheid zullen niet-specialisten echter niet opmerken.'
Hiermee is overduidelijk bewezen dat ook de Nederlandse belastingbetaler doelbewust wordt misleid. De opstellers van het ESM verdrag hebben hun burgers een document voorgelegd waarin de belastingbetalers botweg worden voorgelogen. Nogmaals: de Europese belastinggelden hebben géén bevoorrechte status gekregen. Als dit wel het geval zou zijn dan zou de Europese staatsobligatiemarkt bij het in werking treden van het ESM ogenblikkelijk instorten.
De belangrijkste breinen achter dit ongehoorde volksbedrog zijn EU president Herman van Rompuy en EC president José Manuel Barroso. Van Rompuy durfde met zijn uitgestreken gezicht zelfs te beweren dat het ESM 'bijzonder intelligent' in elkaar zit. En inderdaad - het was vanuit zijn optiek een zeer intelligent bedachte truc om de nationale parlementen van de eurozone te misleiden, zodat de EU nu onbeperkt de beschikking heeft gekregen over het Duitse en Nederlandse belastinggeld.
De Citi analisten stellen dat het gevolg van dit bedrog is dat de financiële markten de huidige afspraken niet vertrouwen en alleen aan het ESM zullen meedoen als er een verdere politieke en economische integratie plaatsvindt. De boodschap is duidelijk: na de Griekse schuldenkwijtschelding zullen private investeerders alleen nog staatsobligaties van schuldenlanden opkopen als zij enige rechtszekerheid hebben. Nu reageren ze net als iemand die er thuis achter komt een valse Rolex te hebben gekocht; die zal in het vervolg met een grote boog om de verkoper heenlopen
De EU is dan ook niet ver verwijderd meer van het grote einddoel, de reden waarom men deze crisis doelbewust heeft laten gebeuren en uit de hand laat lopen: een volledige schuldenunie, uitmondend in een volledige politieke unie. De financiële specialisten van DWN concluderen dat er vanaf nu niet langer gepraat en onderhandeld zal worden met de 'voorbeeldige leerlingen' van de eurozone, Duitsland en Nederland. 'Zij zullen de voorwaarden voor deze schuldenunie gedicteerd krijgen omdat anderen tientallen jaren lang van hun geld boven hun stand hebben geleefd.' (1)
De komende generaties zullen dan ook een vernietigend oordeel vellen over het ESM en over de volk-en-vaderland verradende politici en parlementariërs in Den Haag die met het verdrag hebben ingestemd en daarmee de ondergang van onze soevereiniteit, vrijheid en welvaart hebben verzekerd. Besef daarom hoe groot uw verantwoordelijkheid is op 12 september: een stem op één van de met Brussel heulende partijen (VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks) is het instemmen met deze met afstand grootste ramp die ons land sinds de Tweede Wereldoorlog is overkomen.
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) NU
(3) Dagelijkse Standaard

DDS: "Zij eruit, dan wij eruit", door Joshua Livestro