donderdag 7 maart 2013

Racisme Fittie: Of Bepaal Jij Zelf Wie Je Bent? 1/2


De fittie vorige week over de etnisch-deterministische analyse van Joost Niemoller toont de heersende onmacht over het onderwerp en de totaalverwarring. Hoewel de kernvraag is, heeft de mens vrije wil of wordt zijn wezen door andere factoren bepaald (determinisme), is de rel ingegeven door de hoax hoeksteen van de democratie: gelijkheid.
In een eerdere posting hebben we het concept gelijkheid ontleed en kwamen tot onthutsende conclusies. Het komt van oorsprong uit de vroege Verlichting en betekende tabula rasa en gelijkwaardigheid voor de wet (Art. 1 in verticale zin). Dat is alles, niet meer, en niet minder. 
Maar zoals egalitaristen het uitleggen leidt gelijkheid tot nihilisme: want alleen bij geboorte en in de dood zijn alle mensen hetzelfde. Het is een ontkenning van wat iedereen zelf kan constateren: we zijn niet allemaal gelijk, hoe onrechtvaardig dat ook mag lijken. De discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid leidt tot het droeve gespeculeer. Kijk even mee! 
Niemollers claim dat denken en handelen genetisch bepaald wordt, is gehekeld als racistisch. Racisme is inderdaad waar die logica uiteindelijk toe leidt. Maar de racisme scherpslijpers denken zelf, dat de gemeenschap bepaalt wie je bent: niet alleen je smaak, maar ook geslachtsgedrag *LOL* Beide zijn twee kanten van dezelfde groeps-deterministische medaille. 
Bakerpraatjes uit de populair wetenschappelijke hoek over genetica en neurologie zorgen voor een heropleving van ideeen over determinisme. Anderzijds wordt ten onrechte ethologie (het gedrag van dieren) een op een op de mens van toepassing verklaard. Maar een mens onderscheidt zich nou juist van dieren in een cruciaal opzicht *TOTAALCHAOS*
Egalitaristen hebben met het opstellen van de Art. 1 van de Grondwet bijgedragen aan de verwarring, door inherente, fysiologische kenmerken (ras en geslacht) te associeren met ideologie (godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid) en die onder een noemer in verband te brengen met discriminatie. Inherentie is NIET hetzelfde als een extern idee, bijvoorbeeld religie, die de menselijke geest vrijwillig moet accepteren. Meer daarover in deel 2/2.
De cruciale vraag is niet, of sociale, culturele, biochemische, neurologische, psychische of genetische factoren ons beinvloeden, maar wat uiteindelijk ons denken en gedrag bepáált. Zeker, aanleg en opvoeding spelen een rol, maar ze zijn niet doorslaggevend! Iemand met talent voor muziek moet muziek leren lezen, viool leren spelen, en dan vele, lange jaren oefenen met veel toewijding en ijzeren discipline.
Met andere woorden, wil speelt een rol. Als de latente violist liever voetbalt, hoewel hij geen bal kan onderscheiden, komt er niets van zijn talent terecht. Met andere woorden, persoonlijke wil bepaalt de uitkomst, niet de genetische aanleg.
Je kunt de gemiddelde intelligentie van een dorp, een land, een cultuur, ras of continent objectief meten, maar statistieken zeggen niets over een individu.
Wie of wat bepaalt nu uiteindelijk ons denken en gedrag?
Stay tooned. All will be revealed, nu in deel 2/2