zondag 3 maart 2013

NWO: Wat Is de Toekomst van de Moderne Beschaving? 2/2Vervolg van deel 1/2
Dus wat moeten we nu, na dit crypto officiele vernietigingsprogramma? Het doel van dit blog is het kapotkritieken van pOmomemes en -ideeen waar we die ook mogen vinden.
pOmo als denkrichting werd mogelijk gemaakt door de filosofische omwenteling die teweeg werd gebracht door de Contra-Verlichting. De basis werd gelegd door denkers als Rousseau, Kant en Hegel die op hun beurt voortborduurden op de ideeen van Plato. Onder hun invloed is het denken in de Westerse beschaving in nog geen twee honderd jaar verschoven van volledige integratie naar volledige desintegratie.

In zijn nieuwe boek, The DIM Hypothesis onderscheidt Leonard Peikoff vijf fundamentele filosofische denkrichtingen (check schema): PreMo, Mod, pOmo plus twee mengvormen (check schema: Defining Premo, Mod en pOmo).
Wat we momenteel zien is de vernietiging van zo'n mengvorm, die zich ontwikkelde na 1850 als een manier van de wetenschap om het hoofd te bieden aan Kantiaanse aanvallen. Het is een mix van seculier humanisme, verschillende vormen van relativisme, rationalisme en positivisme.
De vraag wordt vaak gesteld wat er komt na het morele failliet, nu de nihilistische bodem is bereikt en alle waarden zijn gesloopt. Een recente beweging, MetaMo beweegt zich tussen pOmo en Mod, maar dit is in alle waarschijnlijkheid een dood spoor, zoals we zullen zien. Peikoff waagt zich aan een voorspelling, en het antwoord is eigenlijk volstrekt logisch: na dit culturele Armageddon rest slechts blind geloof!
Hij voorziet de overname door een onversneden M2-klasse totaalmystiek, die nog het meest doet denken aan de Middeleeuwen. Dit zijn de kernelementen: onvoorwaardelijk geloof in een bovennatuurlijke werkelijkheid, verwerping van de materiele wereld als schijnrealiteit, vernietiging van materiele waarden, autoritair, totalitair en anti-realistisch.
Typen bewegingen als PreMo en pOmo werken vaak tijdelijk samen om een regerende clique te wippen. Voorbeeld zijn de Iraanse Revolutie en meer recentelijk, de Arab Spring, waarin linkse liberalen en islamofascisten samenwerkten voor de omverwerping van seculiere, modernistische autocraten. Na de machtsovername nemen de PreMo's de operatie over en beginnen vervolgens hun voormalige handlangers te vervolgen. Ayn Rand heeft gesteld, dat in disputen waarin twee partijen fundamentele principes delen, de meest consistente wint. Blijkbaar wint theologie het van ideologie in dat opzicht.
Eindelijk hebben we nu een gecalculeerde voorspelling waar deze cultuuroorlog toe zal leiden. Peikoff beziet het strijdtoneel vanuit Amerikaans perspectief en ziet de razendsnel groeiende Evangelische stroming als het grootste gevaar voor de rede.  Dit is een PreMo/pOmo mix. Maar mystiek beslaat een heel breed spectrum: het betreft ieder geloof in het bovennatuurlijke, niet alleen georganiseerd geloof, maar ook pseudo religies als socialisme en de milieubescherming, New Age, astrologie, neo-heidenen, verschillende orientaalse scholen en Utopische idealen: alles van Mohammed tot Marx en magie.
Europa kent een ruime keuze als het gaat om mystieke denkvormen, de ene nog collectivistischer en grandioos-altruistischer dan de volgende. De nieuwe denkrichting zou best eens een PreMo/pOmo-combinatie kunnen zijn, of gezien de totalitaire aard van M2, een dominant PreMo geloof. Denk dan in het bijzonder aan islam.
Hoe het ook zij, het tijdperk van de rede is voorbij en de toekomst voor de vrijheid zich er grimmig uit.
Maar de strijd gaat door! Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid, maar een waarde die steeds moet worden bevochten. Wie daar niet toe bereid is, verliest haar bijvoorbaat.
Update
- De Dagelijkse Standaard: Atheïsme is op zijn retour, door @MeijerHerman