woensdag 20 februari 2013

Wedstrijd: Verzin een Slagzin en Win..


Overheden die aan eigen marketing doen *staatsreclame* is propaganda en machtsmisbruik, want ideologische hersenspoeling betaald van onze belastingcenten. Iemand moest ze ervoor kapotprocederen bij het ECHR *owww wacht*
De overheid adopteert steeds vaker concepten uit burgermaatschappij en bedrijfsleven.  Ook de NLse overheid gaat de mist weer es in! Een contract gaan burgers vrijwillig met elkaar aan op basis van gelijkwaardigheid. De overheid perst contracten met burgers af.
Als Asscher terecht commitment wil van migranten, moet hij ze een cursus Vrijheid Voor Beginners geven *want ja, Vrijheid is een moreel concept en kan je leren* en *neej, de EU is geen vrijheidsconcept* Een idee kan je niet afdwingen langs de juridische weg. Het afnemen van de eed is voor een staat het beproefde middel, maar ja, dat maken ze weer tot leeg ritueel.
Omdat de aankoop van een product een vrijwillige keuze is, mag een bedrijf spinnen en framen om een product aan te prijzen. De overheid mag dat nooit vanwege haar monopolie! De Staat en het Volk verhouden zich uniek anders dan burgers onderling!
JPB probeerde ons al een smoes wijs te maken met zijn *de overheid, dat ben jij* Niks d'rvan! De Staat vertegenwoordigt een macht die een burger nooit heeft. Het is een draak die op het Goud van de Natie mag passen, maar hij heeft alleen moreel bestaansrecht als hij zijn plaats kent en de deur stevig op slot blijft. Het is erg zorgelijk dat de overheid is vergeten wie hij is.
Als je zo de weg kwijt bent, zie je geen verschil meer tussen goed en kwaad. Alles wat 'kan' is dan de standaard. En dan Kan je er Alles van verwachten.
Verzin zelf ook een slagzin voor de NLse draak en win een geheel verzorgde voetreis naar pOmoLanD! Hier vast een paar ideetjes: Het Kan in Almere, Groot geworden door klein te blijven (De Bondsspaarbank LOL), Waar u naar buiten rent gaan wij naar binnen (De Brandweer LUL), Een stukje paradijs op aarde (Bounty), Even Apeldoorn bellen (Achmea)

Draken GIFje