zondag 17 februari 2013

The Matrix: Haagsche Editie


H/t @Nessea_
Waar een stomme kroning al niet goed voor kan zijn! De discussie over kamerleden die een neo-feodale eed moeten zweren aan de Koning zet die krakkemikkige bouwval van de Nederlandse staat es lekker in de floodlights. Die eed blijkt een volkomen leeg ritueel *î@#!!\&* De Grondwet zegt er niets over en kamerleden kunnen daarna gewoon proletarisch pleiten voor guillotinering van de monarchie.
In dit geestdodende artikel in VK kunnen we lezen dat de kabinetten Lubbers hebben getekend voor dit kabuki theater *歌舞伎* misschien heeft de episch warme vriendschap tussen Doctor Loobers en H.M. daarin een rol gespeeld.
Als de verhoudingen in de staatsbouwval zouden kloppen met het principe van de democratie, zouden parlementariers de eed moeten afleggen aan het Volk. Tenslotte betalen zij hun salarissen en financieren ze hun politieke hobbies. Maar in plaats daarvan mag het Volk eens per vier jaar naar de stembus, waarna het kamerlid zich "zonder last of ruggespraak" gaat onderwerpen aan de Stalinistische kadaverdiscipline van zijn politieke stam.
De 'volksvertegenwoordiger' *kuch* is de kiezer geen enkele verantwoording verschuldigd *neej, klets!* Het hiaat zou opgelost kunnen worden door kamerleden te verbinden aan kiesdistricten. Of beter, door de hele partijpolitiek kapot te slopen. Kiezers zouden niet meer stemmen op een politiek merk *want meer is het niet* maar op een kandidaat met een eigen politiek profiel en programma.
Als we de Europese weeffout zouden herstellen die zijn oorsprong heeft in de Jacobijnse traditie, en in plaats daarvan het Amerikaanse uitgangspunt van volkssoevereiniteit zouden hanteren, kom je uit bij een eed op de Grondwet waarin We The Peeps tot in eeuwigheid gebeiteld staat. De volksvertegenwoordiging - het hoogste orgaan in deze hoax rechtstaat - wordt betaald door het Volk, is dan in dienst van het volk, en legt verantwoording af aan zijn kiezers. Dat is filosofisch zuiver :-P
In de huidige situatie heeft de kiezer niks in te brengen dan lege briefies. Het is een democratie zonder tanden, een 'Regering door het Volk' maar voor spek en bonen, geen democratie maar een oligarchie door een elite, een Potemkin democratie! Geen wonder dat de regentenkaste met dedain neerkijkt op het domme klootjesvolk dat zich heeft laten pakken door The Matrix.