zaterdag 16 februari 2013

Help! De Rechtstaat Verzuipt!

H/t @Nessea_
De staat en de regering hebben één bestaansrecht: het maken van wetten en het handhaven, uitvoeren en beschermen van burgerrechten en vrijheden. Die regels zijn algemeen en gelden voor ieder individu binnen de landsgrenzen. De politiek produceert een woud aan regulering en wetgeving *handen in het haar*
De oorzaak van criminaliteit is wetgeving *OMG* Maar er is geen wet die de staat dwingt zichzelf te beperken. Nederland kent geen Bill of Rights. Het is de verantwoordelijkheid van burgers zelf om hun eigen vrijheid te bewaken *JOEHOE!!!* De natuurlijke staat is expansie, dus de voetafdruk van de overheid in ons leven wordt met de dag groter. Lees hier >>> waarom de damned nanny state erger is dan de absolute monarchie.
Rechters laten omstandigheden meewegen bij hun vonnis. Maar de magistraten zeggen zelden hoe ze tot hun vermaledijde besluit zijn gekomen. Met rijzende nekharen lezen we dan het nieuws: een moordenaar krijgt een taakstraf, een waxinelichtjesgooier zit 19 maanden vast. Een schooljongensgrap wordt bestraft met 500 euro boete, want daar krijgen ze RESPETC voor de staat van. De burgers worden met boetes uitgeknepen als citroenen (lees hier hoe het in Groningen toegaat - h/t @VictorSterren). En dat terwijl rechtstaatondermijnende bontkragen en islamonazis dagelijks wegkomen met zware mishandeling en verkrachting. Het draagt bij aan het toenemend gevoel van onrecht en wetteloosheid: het lijkt waratjes wel op willekeur *klassejustitie maar dan anders*
Voor de overdracht van soevereiniteit - zoals recentelijk het geval was toen het parlement het eigen budgetrecht verkwanselde aan een EU-inspecteur - is grondwettelijk, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer, tweederde meerderheid nodig. Dat quorum is nooit gehaald. De Grondwet is dus gewoon terzijde geschoven toen het zo uitkwam. Er zijn een aantal hoogleraren geweest die tevergeefs aan de noodrem hebben gehangen. De hersenbedrading is duidelijk: in het belang van het eurocrisismanagement moet nu gehandeld worden *HELLUP* *NEVER LET A CRISIS GO TO WASTE* *KIJK ONS ES BELANGRIJK ZIJN!* We zien later wel waar juridisch 't schip strandt. Voorlopig hebben we een voldongen feit neergezet! 
Dit is fokking erg! Hier zien we een groep politici die niet meer de noodzaak zien zich te onderwerpen aan de rechtstaat. Kenmerk van tirannie is willekeur, en irrationele wetten die voor een gewone burger niet meer te voorspellen zijn: hoe groter de tirannie, hoe obscuurder en onzinniger de wetten en regels *ja, schrik en huiver maar es tot op het beenmerg!*
Het is de denkbedrading die verrot is. Absolutisme en inductie *algemeenheid ontlenen aan specifieken* *kom er maar in, Maxima* zijn verboden terrein bij de egalitaire nihilisten. Intussen opereren ze wel heel pragmatisch. Ze laten zich niet leiden door algemene wetmatigheden, zoals de rol van de staat of  de Grondwet. Het enige dat telt is de noodzaak van het moment en het haalbare. 
Subjectieve wetgeving, zoals toegepast door rechters die omstandigheden laten meewegen, is de facto willekeur en schendt de essentie van de objectieve wet: gelijk recht. 
Maar het zijn niet alleen de rechterlijke macht en de politie die zich eraan schuldig maken. De overheid MOET de eigen fundamenten absoluut toepassen, anders is ze een los kanon. De staat is in potentie altijd een monster. In de geschiedenis zijn staten die rogue gaan, de regel, niet de uitzondering *doe es lekker slecht slapen vannacht en eindelijk wakker worden!*