vrijdag 1 februari 2013

EUSSR: Weet je nog van de 80-jarige Oorlog?......Waarschijnlijk niet. Prof. Tim Congdon, econoom in publiek management, heeft een analyse gemaakt van de positie van het VK in de EU. Hij heeft de zaak gereduceerd tot twee essenties: 1. continentaal collectivisme versus Angelsaksische vrijheid geworteld in individualisme, en 2. kosten versus opbrengst. Het komt eigenlijk neer op de vraag: Willen we een geleide, top down, federale supercentraalstaat, of een vrijhandelsclub van onafhankelijke staten?
Congdon vindt alleen al om economische redenen dat het VK volledig onafhankelijk moet worden van de EU. Maar hij denkt dat het filosofische argument nog fundamenteler en dwingender is:
"(...) our nation’s long-run commitments are to maintain the freedom of the individual in a society under the law. The current version of the EU has a quite different agenda (...) the EU is authoritarian and anti-democratic." 
Episch, die man! Het pamflet van Congdon kun je hier downloaden. Zijn gelijk wordt bewezen door brekend nieuws in De Telegraaf van gisteren. Brussel stuurt een begrotingscontroleur - een zgn. "Semester Officer" naar de lidstaten van de eurozone om toe te zien op budgetdiscipline. De Belgische Gauleiter van de EU, Jean-Luc Annaert wordt medio februari in Den Haag verwacht. Alleen de PVV is in staat van open revolte
De Telegraaf schrijft dat de satraap geen enkele bevoegdheid heeft. Het is dus weer een argument from intimidation. Maar wacht. Het wordt nog erger! De burgers worden verraden door hun eigen regeringen!
De invoer van het 'Semester' dateert van 17 juni 2010 toen de regeringsleiders de strategie 'Europa 2020' aanvaardden, "a framework to put the European economies on the path to smart, sustainable and inclusive growth." Dit is Orwells 1984 op crack cocaine! Let op de nieuwspraak, de toedekking, de vertroebeling!
"(...) the European Semester (...) governs the: implementation of fiscal policies under the Stability and Growth Pact to strengthen economic governance and ensure budgetary discipline, implementation of structural reforms in the context of Integrated Guidelines outlined in National Reform Programmes to ensure progress towards the agreed goals of the EU Strategy for Growth and Jobs ("Europe 2020")." 
Basta! Sinds wanneer leveren groenkult en diversiteitspolitiek groei op? Dit is pure propaganda! Als je ertegen kunt *reikt je een papieren zakje aan* lees dan alle gruwelijke details in dit 'Council Concilium'.
Dit soort praktijken triggeren reflexen die herinneren aan de Tachtig-Jarige Oorlog, die geworteld zit in de nationale Sense of Life, toen onze ontwakende republiek een lange onafhankelijkheidsstrijd voerde tegen de feodale leenheer in Hispanien. De vraag is niet of er verzet komt tegen de vreemde overheersing, maar wanneer.