donderdag 14 februari 2013

EUSSR: EU Nationalisme Leeft!


Ware gelovigen in de EU zien de unie steeds vaker zoals nationalisten de natie zien. Als een levend, ademend organisme, een kolonie poliepen, samenwerkend voor een gemeenschappelijk doel: de habitat de natie.
Het is een transnationale vorm van nationalisme natuurlijk, net als die andere synthetische entiteiten, de Sovjet Unie en Joegoslavie *neej, niet de VS! Maar houdt die gedachte vast, het is belangrijk!*
Kritiek wordt gezien als een belediging, ja, zelfs als een daad van oorlog *OMG* onwaarheden worden opgenomen als smaad en laster, als ware de EU een persoon. Eurofielen hebben geen enkel probleem om de natiestaat af te schilderen als de bron van het kwaad, maar als de EU kritiek krijgt worden ze hysterisch. 
De EU is een moreel doel op zich geworden. Het staat niet in dienst van vrijheid en individuele rechten. Als dat wel zo was, zou de unie ernaar streven zichzelf te beperken tot kerntaken, en zou de kracht van de economie bevrijd worden uit de etatische kluisters. In plaats daarvan beperkt de EU economische vrijheid met bankbelasting, de bankenunie (Single Supervisory Mechanism), regel- en toezichthouders, hokken vol waakhonden en autoriteiten. De samensmelting van de publieke en de private sector is zo ver gevorderd, dat er sprake is van centraal dirigisme grenzend aan Mussolini's definitie van fascisme
Hoe heeft het zover kunnen komen? De propagandamachine van de EU doet voorkomen of democracy, freedom and subsidiarity centraal staan LOL Klinkt geweldig, toch? Nou, democratie zelf is een vorm van collectivisme: check de vergelijkende tabel. Voor vrijheid is een gelimiteerde staat met individuele rechten noodzakelijk: de eurofielen zouden vrijheid niet herkennen al vielen ze erover. Subsidiariteit is absurde eurospeak en precies wat de EU wil vernietigen: de soevereiniteit van de lidstaten.
Eurofielen zijn best een beetje trots als je ze euronationalisten noemt. Want zo voelen ze zich.  En dat is de reden waarom we bang moeten zijn, erg bang. Want ze hebben een blinde vlek voor het monster dat ze aan het scheppen zijn! 
De Verenigde Staten die ze willen kopieren, zijn geworteld in vrijheid en volkssoevereiniteit. De EU dient maar een doel: een Utopische, transnationale entiteit: de collectieve staat.
Engelse editie >>>