zondag 10 februari 2013

Cultuur: MetaModern Pionieren op een Viaduct

Cultureel antropologe Eline Loomans is actief op zoek 
naar de eerste inwoners van de The New Forest-samenleving
Het dak van de Rotterdamse Hofbogen (het bijna twee kilometer lange dak van het Hofpleinviaduct) is de komende vier jaar plaats van handeling voor een nieuwe experimentele maatschappij bedacht door het acteurscollectief Wunderbaum. De pioniers moeten zelf bedenken wat de beste bestuursvorm, rechtspraak of zorgstelsel zou zijn. Je kunt het zowel zien als kunst, als politiek activisme. De theatervoorstelling van The New Forest (TNF) is deze week in de Rotterdamse Schouwburg in premiere gegaan.
Het is een omvangrijk, duurzaam en post-democratisch project. In weerwil van het huidige crisisklimaat, de weeffouten van de wereld en de totale afbraak zetten ze in op nieuwe maatschappelijke kansen en groei. De ontwikkeling van TNF kan op de voet gevolgd worden op een online platform dat voortdurend zal worden uitgebreid (Online is leading!!).
@ElmaDrayer schiet, zoals iedere goede democraat betaamt, hopeloos in de vlekken bij de notie dat democratie niet per definitie het best denkbare systeem zou zijn. Ze meldt wat vermoeid in Trouw dat het project onderdeel is van 'alweer een nieuwe stroming'. "Een groeiende groep kunstenaars, vindt het verbeelden van 'ideeën over de werkelijkheid' niet langer genoeg". 
pOmoLanD weet inmiddels beter. Dit klinkt als MetaMo, een echt naar vernieuwing snakkende beweging die in 2010 ontstond uit een interventie over pOmo, door cultureel theoritici Timotheus Vermeulen en Robin van den Akker. Metamo wil weg van de afgrond van het cynisme en de mentaliteit van de verschroeide aarde die zo kenmerkend is voor pOmo. We schreven al eerder over de nieuwe stroming op de Engelstalige editie, in MetaMo: Hope & Change After Cultural Suicide?
Hoewel de samenwerking van de linkse pOmo kunstenaar-activist, Jonas Staal anders doet vermoeden, werpt een blik op het blog van criticus Robbert van Heuven verheldering:
"Het zoeken naar van democratie alternatieven [sic] zoals Staal en de acteurs van Wunderbaum doen, doet denken aan verschillende activistische groepen als Occupy die ook op zoek zijn naar nieuwe samenlevingsvormen. Staal: “Inderdaad zoeken zowel ik als Occupy naar een democratie die op een structureel niveau opereert en niet slechts incidenteel.  (...) Dat is ook een belangrijk verschil met Occupy. Die zijn vooral tegen het kapitalistisch systeem. Wij hopen dat we zowel Occupy onze samenleving kunnen binnen halen, als de directeur van Shell. Juist omdat ze elkaar nooit tegenkomen om zich gezamenlijk tot een vraagstuk te verhouden. Ik zou ze graag met elkaar in gesprek zien gaan. Juist door hen samen een nieuwe werkelijkheid te laten creëren, kun je het systeem openbreken". 
Want MetaMo oscilleert...tussen de multikul en het relativisme van pOmo en het universalisme en de absolutisme van Mod. Metamo is te jong om een volledig geintegreerde filosofie te bieden. Het zou kunnen dat kennis en waarheid bestaat. We moeten het samenlevingsexperiment dan ook vooral zien als de zoektocht naar een nieuw Groot Narratief; maar algehele twijfel overheerst vooralsnog.

Metamodernisme en de terugkeer van het ideaal, door Timotheus Vermeulen
Cover Story, Fables of the Metamodern World