zaterdag 19 januari 2013

OMA! Is Islam een Collectivistische Sekte?


Voor de gemiddelde pOmo is religie gewoon religie. Een zoektocht naar een wiki voor nadere nuance of zelfs maar een definitie vindt hij zinloos. Want voor de pOmo zijn woorden een product van de mentale machine van de geest, die niet in staat wordt geacht tot enige objectieve kennis. Jaha, volgens Het Grote pOmo Etiquetteboek is het onbeleefd,  en zelfs een vooroordeel om een definitie te geven.
Maar een objectieve, filosofische vergelijkende analyse van de islam versus het christendom leidt tot een heel andere uitkomst: niet alle religies zijn gelijk! De christelijke God is een persoonlijke vaderfiguur, terwijl het uiteindelijke doel van het geloof individuele redding is. In islam is dit heel anders geregeld.
Islam verdeelt de wereld in belovigen en kaffers, ongelovigen, die respectievelijk de Dar-al-Islam (Huis van de islam) en de Dar-al-Harb (het Huis van de oorlog) bevolken. Dat alleen al zou boekdelen moeten spreken.
Maar deze tweedeling zegt ons ook iets anders: islam is een vorm van collectivisme. De geloofsgemeenschap die de Dar-al-Islam bevolkt heet gezamenlijk, de oemah. Een collectief is niet zo maar een groep: het assimileert volledig de individuen die er deel van uitmaken. Op zichzelf heeft het individu geen recht op bestaan. Hij bestaat alleen in zoverre hij nut heeft voor de gemeenschap. Zelfmoordbommers zijn de essentie van dit idee, net als het menselijke schild en de islamitische definitie van de martelaar. Aan de stam kunnen we zien hoe zo'n collectief functioneert: het is een miniatuur totalitaire gemeenschap!
Die ethiek wordt onderstreept door afvalligheid strafbaar te stellen met de dood. De loyaliteit van het individu is in de eerste plaats aan zijn god en de gemeenschap die wordt gedefinieerd door het geloof. Islamitische ethiek verschilt in zoverre van die van de maffia, dat de eerste wordt erkend als een officiele 'wereldreligie'. 
De conclusie van veel atheisten dat religie generiek schuld heeft aan alle problemen in de wereld, is vals. Collectivisme is het probleem: collectivisme ligt aan de wortel van racisme, ethnisch nationalisme, het communisme en Nationaal Socialisme - de laatste twee ook wel to identificeren als links en rechts fascisme. De term, islamo-fascisme is niet zo maar vergezochte retoriek! 
Een andere analyse onderschrijft deze conclusie over islam. Het vergelijkt religie en de sekte. Ieder aspect dat een sekte definieert, geldt ook voor collectivisme.
Duitsland verbiedt Scientology, maar toch is die sekte stukken rationeler en mensvriendelijker dan islam. 
Velen denken bij een sekte aan een onofficiele godsdienst, of aan een klein geloof zonder wereldwijde volgelingen. Niets is minder waar. Kijk maar eens naar bovenstaand overzicht. De claim van de islam op de definitie die geldt voor religie, is vals. Regeringen moeten het beroep van de islam op de vrijheid van godsdienst eens nader bekijken, mede in het licht dat islam zelf de vrijheid van godsdienst niet erkent.
De hoofddoek en alle andere verschijningsvormen van de islam moeten getoetst worden op het principe van de individuele rechten, net als politieke claims die leiden tot apartheid: het scheiden van mannen en vrouwen in openbare gelegenheden, religieuze feestdagen en shariatribunalen. Om maar te zwijgen van het faciliteren en gedogen van vrouwelijke genitale verminking (FGM), kindhuwelijken en gevallen van eerwraak die universele waarden schenden, ook als ze vallen onder de godsdienstvrijheid.
Lees meer in the religion of  Islam - hat tip @Nessea_
Gastpost van Anand Soekhoe @Bsoekhoe over de ware aard van de islam