dinsdag 11 december 2012

pOmoschool: Islam Is Niks, Maar Kinderen Zijn Liev

Herinner je je deze nog? OMA! Van Berufsverbot tot Sociale Gulag en voor de LOL Houzee! Leidens Verzet Tegen Linksfascisme? Afgelopen vrijdag behandelde de voormalige Commissie Gelijke Behandeling (wegens policor uitwonen nu rebranded: het College voor de Rechten van de Mens) de zaak van Anand Soekhoe @BSoekhoe, de geschorste Leidse docent maatschappijleer, versus het Fioretti Teylingen College in Lisse.
Eerst gaf Fioretti als reden voor de schorsing dat het politieke standpunt van Anand Soekhoe niet past bij het diversiteitsbeleid; de school heeft nu een draai gemaakt: de toonzetting van de tweet van Soekhoe zou "respectloos" zijn. Met de toonzetting van de tweet zou Soekhoe niet geloofwaardig meer zijn voor mocroleerlingen en is hij geen policor voorbeeld meer.
Wie is uitgepraat over inhoud, gaat meuten over vorm, toon, label, etc. Of zou het Berufsverbot juridisch onhoudbaar zijn gebleken? Wie weet? De grondslag van de oorspronkelijk roomse school is RESPETC voor alle levensovertuigingen, ook al is dat een kwaadaardige, collectivistische doodssekte gesticht door een overtuigd pedo en vrouwenhator. 
Waarom in de naam van de hemel moet een docent de persoonlijke levensovertuiging van zijn studenten respecteren? Op welke grond? Mogen docenten geen waardeoordeel geven over bijvoorbeeld gebedsgenezing omdat sommige religekkies daarin geloven? *het moet niet gekker worden in dit pOmoLanD*
Soekhoes getuige, @PeterFransKoops, eveneens docent en raadslid, heeft het lef over eeuwige waarheid te beginnen en het ontmaskeren van valse profeten. Het Fioretti wortelt eerder in egalitair-seculiere beginsels dan in bijbelse. Helaas kan de school niet ingaan op theologische vraagstukken LOOOoooOL 
Een inquisiteur van het Fioretti werpt Soekhoe toe dat hij de gewraakte tweets wel heeft verwijderd, maar hij heeft geen afstand genomen van zijn standpunt. Er is geen sprake van oprechte spijt *oepsie* Er is dus wel degelijk verband tussen de schorsing en het politieke standpunt #pomologica
Dat "islam achterlijke barbarij" is, werd ook beweerd door wijlen Pim Fortuyn en Geert Wilders. De laatste is vrijgesproken, de eerste vermoord, maar *RESPETC IT*
Fioretti heeft tegen de afspraak informatie verstrekt aan het Leidsch Dagblad, dat fungeerde als bruggehoofd tussen de school en politieke tegenstanders in de Leidse gemeenteraad. En er zijn een paar zeer controversiele artikelen in die krant verschenen (zie eerdere postings hier en hier). Alleen daarom al zal het erg moeilijk zijn nog aan het werk te komen op een progressieve pOmoschool. 
Soekhoe benadrukt nogmaals het belang van waarheid *huh?*: er is een boek maatschappijleer in omloop dat terecht stelt, dat in de shariawetgeving, sharia voor een seculiere grondwet gaat.
Soekhoe verbaasd zich erover dat er geen wederhoor is toegepast. Onmiddellijke schorsing is een erg zwaar middel voor een tweet met een verkeerde theun. @PeterFransKoops onderstreept de christelijke waarde van vergevingsgezindheid en het scheiden van mens en idee - een fijne nuance die aan de genuanceerde pOmoMens meestal niet besteed is *SHOCK*: "Ik vind islam maar niets, maar ik heb alle kinderen lief".  
Het College doet uitspraak op 31 januari 2013.
Lees ook op Keizers en Kleren: Een pseudorechtbank doet haar best