donderdag 15 november 2012

Show Time! OM Doet Nieuwe Aanval Op Meningsvrijheid


Wilders II komt eraan. De nieuwe dissident in het zoveelste politieke showproces is een vrijwel onbekende man, Robert de Jonge, die zich in een VPRO-programma twee jaar geleden frank en vrij uitliet over de culturele verrijking. Helaas vergat hij daarbij een scheiding aan te brengen tussen zonde (islam) en zondaars (moslims), zoals het recht voorschrijft.
Het OM heeft na het bakzeil tegen Wilders nog een appeltje te schillen met groepsbeledigers! Ze faciliteren graag nog wat haatzaai: de onvolprezen tolerantie geldt in hun subjectieve beleving alleen de inlanders, maar nooit de aanhangers van de religie van de vrede - zo ongeveer dezelfde 'logica' die wil dat alleen blanken racisten kunnen zijn.
Terwijl de pedocratie van Demmink jaren ongestoord z'n gang kon gaan terwijl de regerende klasse werkloos toekeek, staat de vrije meningsuiting samme weer voor de rechter! Lees de details in dit stuk van @JoostNiemoller en zijn vervolgstuk hier.
De politieke vervolging is mogelijk door de ideologisch gestuurde realiteitsopvatting van de grondwetsopstellers. Wie haalt het in zijn hoofd een inherent kenmerk als ras te verwarren met ideologie (Artikel 1)?
Wie bedenkt dat burgerlijke vrijheden niet alleen de overheid gelden, maar ook burgers onderling (waarmee basale eigendomsrechten geschonden worden) ('sociale rechten')?
Welke dwaas gebruikt een subjectieve ervaring (groepsbelediging) als morele standaard (Art. 266 Sr)? In deze context is het begrip zelfs een contradictie omdat het discriminatie impliceert van andere groepen  LOL
Welke vol-idioot corrumpeert het individuele recht door het te vervangen door 'groepsrecht' (Art. 137c Sr).
Ironisch genoeg werd Wilders een gevaar voor de rechtstaat genoemd. Het werkelijke gevaar zit in de sclerose van de rechterlijke macht van binnenuit: het herdefninieren van bestaande vrijheden en grondrechten, rechteloosheid en regelrechte anomie.