dinsdag 27 november 2012

Koppensnellen Boven het Maaiveld - Updated

L: Howard Roark's Speech in The Fountainhead (vid)
R: Barack Obama: "You didn't build that"
In egalitarisme is gelijkheid de meest fundamentele waarde: de maatlat voor goed en kwaad. Gelijkheid als morele waarde is voortgekomen uit de Christelijke en Marxistische ethiek; maar egalitarisme wil meer: het wil gelijkheid van uitkomst - en wel HIER en NU! Maar er zitten een paar adders onder het gras. In deze filosofie verdient de mens geen gelijkheid om wie hij is, maar omdat hij niets is. Obama's ongelukkige uitspraak tegen ondernemers, "You didn't build that!" (LoL link) schetst deze manier van denken.

Als je hersens hebt, een wil, wat vaardigheden, kennis, karakter, ambities, geld, of macht, iedere capaciteit of eigenschap die je hebt, is puur geluk, niets meer of minder. De eigenlijke producent is niet jij, maar de gemeenschap en vooral, de overheid.

Op de bodem bevinden zich per definitie de losers, maar je kunt een mens niet een moraal geven die hij niet heeft. Daarom kan gelijkheid alleen bereikt worden door de top neer te halen: "We must cut down the high flyers," heeft opperdierenrechtengekkie Peter Singer ooit gezegd.

Egalitarisme is het werk van de duivel: beroof een mens van al zijn eigenheid en vermogen, en wat er overblijft is een lege huls, een zombie: een menselijk spook.

Aan de wortel van deze ideologie staat het nihilisme van Kant. Hij sublimeerde niets tot iets. De zombie eist dat de levende mens zich offert. De levende dode als substituut voor de morele mens staat centraal in deze filosofie die de wereld van de pOmomens beheerst!

Het wapen waarmee egalitaristen hun doel bereiken is identiteitspolitiek. Feministen en GLTGs bevechten seksisme, ouderen leeftijdsdiscriminatie, booslims islamofobie, minder-validen validisme (check WTF! Paralympics: Geen Gezeik, Iedereen Gelijk), lelijkerds het schoonheidsideaal, multiculti's imperialisme, dierenrechtengekkies soortisme.

Competitie is het kwaad. Winnaars of verliezers zijn niet toegestaan: iedereen heeft recht op een prijs, of ze die verdienen of niet.

Hoe duivels egalitarisme is, zie je op ecologisch gebied. Dode natuur heeft dezelfde status gekregen als de mens. En heeft daarom dezelfde rechten. We moeten ophouden beter te vertalen in rijker, groter, sneller, meer, etc.  Het is actieve vernietiging van waarden. De juiste term hiervoor is anti-humanisme.

Marxisme had nog een visie op een betere wereld, maar egalitarisme is een postmoderne constructie en een ultieme poging om het socialisme te redden van zijn onherroepelijke ondergang (zie schema De Evolutie van het Socialisme); de methode is de offensieve tactiek van de verschroeide aarde: in de dood is iedereen gelijk. De mens is een monster dat gewoon niet beter verdient!

Updated op 28 april 2013