vrijdag 8 juli 2016

EU EN DE NAVO ZETTEN LIDSTATEN BUITEN SPEL

Zowel de Nederlandse staat als de EU zien in toenemende mate de eigen burgers als vijand. De burger is niet langer de bron van hun autoriteit; de regentenklasse is dat zelf uit hoofde van hun superieure caste. Dat geldt voor Nederland, maar dit feodale karakter is tevens inherent in de EU en globalisme. 

UPDATE: De NAVO en de EU tekenden vandaag tijdens de NAVO-top in Warschau een overeenkomst waarbij de nationale staten, hun regeringen en hun volksvertegenwoordigers gepasseerd worden bij militaire acties. Had Trump misschien toch gelijk? Als Obama en John Kerry (of Hillary Clinton) besluiten dat Libie of Assad moet worden aangevallen, hoeven ze dat niet eens meer met Den Haag te overleggen. Ze bellen Juncker of de communist die in de EU buitenlandse zaken behartigt, en onze F16s spoeden zich richting Middellandse Zee. Als ze besluiten in Syrie te gaan nationbuilden mogen onze militairen daaraan meehelpen, en dat alles betaald met jouw belastingcenten. Wie dacht dat deze overdracht van primaire soevereiniteit onderwerp was geweest van publiek debat of een felle strijd in de Tweede Kamer, begrijpt nog niet dat de huidige machthebbers en regenten de nationale belangen al lang hebben uitverkocht zonder dat er ook maar iemand zijn toestemming voor heeft gegeven. Wij zijn nu officieel een provincie van de Europese Unie. Onze strijdmacht wordt aangevoerd door president Jean-Claude Juncker. Onze jongens mogen vechten en sterven voor de belangen van de Europese Unie. Lees de tekst: Orwell leeft!  

29 april 2016

EU-LEGER OEFENT VOOR BURGEROORLOG


Ongeveer 600 man namen eerder deze maand in Weeze deel aan de oefening die erop was gericht om grote sociale onrust en opstanden in Duitsland en andere EU-staten neer te slaan. De scenario’s waren letterlijk gericht op het uitbreken een burgeroorlogen. ‘Het gaat bij de EU trainingen onder andere om de handhaving tijdens protesten en demonstraties. De bijpassende methodes kunnen vanzelfsprekend net zo goed bij een burgeroorlog als bij politieke bijeenkomsten worden ingezet. De gemeenschappelijke training betekent tevens een militarisering van de politie. Dat is zeer zorgwekkend, en is in Duitsland in strijd met het gebod dat politie en leger gescheiden moeten blijven.’ (...)  De Duitse professor Christian Pfeiffer, voormalig deelstaat-minister van Justitie en ’s lands bekendste criminoloog, waarschuwde in maart dat de massale immigratie van miljoenen moslims al op zeer korte termijn een nieuwe explosie van criminaliteit en zelfs een burgeroorlog zullen veroorzaken. De oefening is naar onze mening het zoveelste bewijs dat de Europese elite welbewust toestuurt op een enorme maatschappelijke crisis, om deze onder het mom van het herstellen van de orde aan te grijpen voor het oprichten van een federale Europese Superstaat. (Meer)

3 juli 2014

BREEK! NEDERLAND PARAAT VOOR EU BATTLE GROEPDe Apache helicopter die nu ook wordt ingezet tegen burgers. 

Defensie en de EU zetten vaart achter de EU Battle Group (EUBG). Waren ze vorige week nog aan het oefenen, gisteren was de EUBG al werkelijkheid! Nederlandse militairen staan al vanaf gisteren stand-by voor inzet bij internationale brandhaarden, evacuaties of humanitaire hulp. Wat opvalt is de scope: het inzetgebied bevindt zich in principe binnen een straal van 6.000 kilometer van Brussel. Het is een arbitrair gekozen afstand, die de indruk moet wekken dat de operatie gelimiteerd is.
Ze maken onder Belgische leiding 6 maanden deel uit van de EUBG. Als de Europese Veiligheidsraad (red.: waarmee waarschijnlijk de Common Security and Defence Policy bedoeld wordt, die onder commando staat van barones Ashton) besluit dat ergens militair ingrijpen nodig is, zijn de eerste eenheden binnen 10 dagen in het missiegebied. Het gaat om zo’n 750 militairen van landmacht en luchtmacht. Een deel van het personeel regelt gevechtssteun, logistiek, medische ondersteuning en stafzaken, onder meer vanuit het Operationeel Ondersteuningscommando Landstrijdkrachten. Naast personeel houdt Nederland ook materieel achter de hand: 
  • pantserinfanterie 43 Gemechaniseerde Brigade (met 14 CV90-infanteriegevechtsvoertuigen); 
  • luchtmobiele infanterie 11 Luchtmobiele Brigade (met 14 Bushmaster-pantservoertuigen); 
  • helikopterdetachement Defensie Helikopter Commando (met 2 Chinook-transporthelikopters). 
De European Battlegroup bestaat uit circa 3.000 militairen. Behalve België en Nederland leveren Duitsland, Luxemburg, Macedonië en Spanje de tweede helft van 2014 een bijdrage. De gevechtsgroep kan wereldwijd zelfstandig missies uitvoeren van 30 tot 120 dagen. 

Meer over de EUBG in het log van 28 juni.29 juni 2914

EU-verdrag voor de inzet van militairen tegen burgers

De EU heeft dinsdag 24 juni een juridische clausule aangenomen voor het EU-wijd inzetten van politie en paramiitaire eenheden (persverklaring (PDF)). Tegelijkertijd werkt de Commissie intensief aan het opzetten van een EU politiemacht en een Openbaar Ministerie. De inzet van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) wordt mogelijk gemaakt door de zgn. 'solidariteitsclausule'. Voor de eenheid, die zijn hoofdkwartier heeft in Vicenza, Italie, wordt politie met een militaire status gebruikt (zoals in NL, de Marechaussee). De eenheid werd opgericht door Portugal, Spanje, Italie, Frankrijk, Roemenie en Nederland. De diensten worden aangeboden aan de EU, de NAVO en de VN.

De 'solidariteitsclausule' die dinsdag werd getekend is overbodig omdat de EU al een mechanisme heeft voor onderlinge hulp bij rampen. De clausule bevestigt het militariseren van binnenlandse zaken, omdat een beroep kan worden gedaan op de militaire inzet in een ander land dan een lidstaat. Als er een ramp of een andere los gedefinieerde crisis uitbreekt, zijn de organen van de EU verplicht om te helpen met alle instrumenten die ter beschikking staan, waaronder militaire.

Het voorstel voor solidariteitsclausule werd gezamenlijk door de Commissie en de outfit van barones Ashton gedaan in 2012. Een land kan de clausule in werking stellen als een crisis de beschikbare capaciteit overstijgt. Er wordt melding gemaakt van operationele, politieke en financiele middelen en structuren.

De clausule is in het geheim aangenomen en stond niet op de agenda van de vergadering. Ook de pers werd er niet van in kennis gesteld. Maar het is een van de meest controversiele stukken in de verdragen. Dat is de reden waarom overeenstemming over de details werd uitgesteld tot na ratificatie van het Verdrag van Lissabon.

De clausule geeft een grotere rol aan de twee inlichtingendiensten van de EU. Maar het biedt ook een juridisch raamwerk voor de inzet van speciale politie-eenheden van het ‘ATLAS network’ dat ontwikkeld wordt door de Commissie. Uit Duitsland wordt de antiterreureenheid GSG9 ingeschakeld. Vorig jaar werd een grote oefening van ATLAS geleid door de Duitse federale politiemacht, waaraan voor de eerste keer verschillende landen deelnamen.

De solidariteitsclausule lijkt op een binnenlandse versie van artikel 5 over gezamenlijke defensie: het is van toepassing als er een ongewenste situatie ontstaat die effect heeft op burgers, het milieu of eigendommen. Zelfs politiek gemotiveerde effecten op de toelevering van energie, transport en algemene stakingen vallen eronder.

De tekst is nadrukkelijk van toepassing op crises waarvan de oorsprong buiten het gebied van de lidstaten ligt. Opzettelijk wordt het verschil tussen binnenlandse en buitenlandse veiligheid onduidelijk gemaakt. In plaats van het militariseren van binnenlandse zaken door de inzet van militairen binnen de lidstaten, hebben we gezamenlijke, burgerlijke mechanismen nodig binnen de EU, besluit het stuk op Wirtschaftsnachrichten. (Bron)28 juni 2014

EU Battle Group en EuroGendForce trainen onderdrukking

Recent werden er twee oefeningen gehouden die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. De een in het kader van een EU-leger, het andere van EUGENDFOR, een paramilitaire, politionele eenheid. In beide gevallen betrof het oefenscenario opstandige burgers. Tijd misschien voor een Europese afdeling van OathKeepers.

'Lowlands Grenade 2014' van EUROGENDFOR

Recent werd een van de grootste internationale trainingen van de Marechausee gehouden, een 72-uursscenario waarin 350 deelnemers uit 26 landen werden getraind om contact te maken en onderhouden met een opstandige bevolking. Het oefendorp Marnewaard in Groningen was het decor van een door natuurgeweld geteisterd fictief eiland, Evernamed. 300 figuranten, een ontwricht politieapparaat, 2 rivaliserende families en een slechte economie vormden de hoofdingrediënten. Lowlands Grenade 2014 was de zesde in een serie van zeven trainingen. Op verzoek van de EU richtte Nederland samen met Frankrijk, Italië, Roemenië en Spanje in 2008 EUROGENDFORCE op: een kwalitatieve politieorganisatie van 2.400 getrainde EU-eenheden die staan klaar om in te grijpen bij opstanden.

'Quick Lion' van de EU Battle Group (EUBG)

Inmiddels werd ook een serie oefeningen afgerond in het kader van het testen van EU Battle Groups (EUBG), de voorloper van staande EU-strijdkrachten die gereed moeten zijn in de tweede helft van 2014. De oefening werd gehouden in het zuidoosten van België. De regering van een fictief land had de EUBG gevraagd een instabiele situatie vanwege opstanden te helpen herstellen. De Nederlandse eenheden voerden onder meer patrouilles uit, te voet en met hun voertuigen. Ook richtten ze controleposten in met militairen van het fictieve land. De nadruk lag op de afstemming van procedures en capaciteiten tussen de verschillende internationale deelnemers. Duitsland, Luxemburg, Macedonie, Nederland en Spanje leverden eenheden. De EU-Battlegroups zijn snel inzetbare gevechtseenheden van 3.000 militairen die ieder half jaar onafhankelijk kunnen worden ingezet. Als de Europese Unie tot inzet besluit moeten de eerste eenheden binnen 10 dagen ter plaatse aan de missie zijn begonnen. De EUBG staat onder commando van de outfit van barones Ashton. 9 oktober 2012

WTF! De Staat: Volksvijand Nummer 1?

Geweldig gevoel voor humor bij forenzenkrant Spits...of is het de pomo plisie... of was het Defensie die dijenkletste? Hoe dan ook, geweldig gevoel voor LOL: "Leger zet Airwolf in voor winkeldief" Whuhaha Neej, joh! Het zal toch niet gewoon waar wezen?

Na de onverkiesbare burgemeesters met de bevoegdheden van stadstirannen en de pandgestapo die zich je huis binnenbluft, is er nu het leger dat graag handjes helpt! Het is ook niet de eerste keer, weten ze bij Defensieforum. OK, het is niet de met license-to-kill uitgeruste EuroGendFor - een door buitenlandse eenheden bemande paramilitaire brigade van EU-lidstaten in het kader van het intergoevernementele Verdrag van Velsen *ooit van gehoord?*

Weet je wat griezeliger is dan het inzetten van buitenlandse mogendheden tegen eigen bevolking? Een staat die zich niet bewust is dat het inzetten van het eigen leger tegen eigen burgers een grens overschrijdt!

Kijk hier wat een apache kan qua wendbaarheid, en hier qua gevechtskracht. En dat wordt hier ingezet tegen winkeldieven bij Boerenbont in Ulvenhout! Begint de Staat der Nederlanden volksvijandige trekjes te vertonen?Hat tip: @RevelsOfficeGerelateerd