zondag 14 oktober 2012

Justitie: Onrecht of Tirannie?

Frank Bauduin, vice-president van de Amsterdamse Rechtbank
Samme!!! Moeten we er nu weer over beginnen? Wie is dader en wie slachtoffer? Het kon toch bijna niet simpeler: een dader is iemand die de rechten van een ander schendt. Maar dat is voor de doorsnee pomo magistraat te ongenuanceerd en te kort door de bocht! Moraalrelativisme moet erin geramd worden! Boekdelen zijn er nodig om te liegen dat het omgekeerde het geval kan zijn, gegeven bepaalde omstandigheden, als A niet A is, maar B kan zijn als je vanuit iemands perspectief ertegenaan kijkt en niet tekort wil doen aan ... wat er eigenlijk in feite misschien is gebeurd [sic]. Dat is een kenmerk van 'beschaving'. Maar hoe krom kan het worden?
Om de moraaldraai kracht bij de zetten voerde het zondagmorgenhaatprogramma van de staatsomroep, Buitenhof misschien niet geheel toevallig de scheidend vice-president van de Amsterdamse Rechtbank, Frans Bauduin ten tonele - je weet wel, de rechtbank van Greet! Hij vindt dat staatssecretaris Fred Teeven te ver is gegaan door te zeggen dat het overlijden van een inbreker beroepsrisico is.
Teeven heeft natuurlijk alleen gelijk als je de logica volgt en beseft dat het eerste recht van een vrijgemaakte slaaf, eigendomsrecht is. De vrije burger heeft het recht - nee, de plicht! - dat recht te verdedigen. Waarom? Omdat anders kwalijke pomo regenten als Bauduin er gehakt van maken! Wie uit is op macht maakt recht onvoorspelbaar en benoemt zichzelf tot arbiter. Mensen als Bauduin zijn de erfvijand van vrijheid en zijn prolifereerders van anomie, tirannie en demoralisering. Tussen hun oren bestaat de vrije burger niet, maar alleen de rechtenloze slaaf van staat. 
We hebben het in het algemeen over een heel fundamenteel (natuur)recht. Maar Bauduin maakt het specifiek en slaat terug dat "de zaak nog onder de rechter is". (Wij kijken niet eens meer op van slachtoffers voor de rechter, maar misschien doelt Bauduin op deze zaak).
Hoewel het primaat van het parlement voorop staat, eist de scheiding der machten dat politici hun kop houden als de rechterlijke macht aan zet is. Maar dat is hier niet het geval. Het gaat om het brede, princiele vraagstuk.
Het zou fijn zijn Bauduin in de hoek te plaatsen van de machtswellustige, sluwe sofist. Maar hij heeft de schijn tegen. Hanlon's razor biedt uitkomst: "Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity."
Noten:
Totstandgekomen met lezersparticipatie van @roepme @Hennie070 @Percolator_HNJ @soyyoaqui @Reinaert
Check objectief versus subjectief recht. Non-objectief recht is de bijl aan de wortel van de rechtstaat. Daarover het volgende uit “Antitrust: The Rule of Unreason,”The Objectivist Newsletter, Feb. 1962, 5
It is a grave error to suppose that a dictatorship rules a nation by means of strict, rigid laws which are obeyed and enforced with rigorous, military precision. Such a rule would be evil, but almost bearable; men could endure the harshest edicts, provided these edicts were known, specific and stable; it is not the known that breaks men’s spirits, but the unpredictable. A dictatorship has to be capricious; it has to rule by means of the unexpected, the incomprehensible, the wantonly irrational; it has to deal not in death, but in sudden death; a state of chronic uncertainty is what men are psychologically unable to bear.