zaterdag 6 oktober 2012

OMA! Van Berufsverbot tot Sociale Gulag

Ook zo verbaasd over de rake opmerking van Winston Churchill (1874-1965), dat de antifascisten van vandaag, de fascisten van morgen zullen zijn? De linkschfascist van nu verschilt in geen enkel opzicht van de rechtsfascist van vroeger. Met de collectieve veroordeling van de tegenstander op zak, vervolgt de linkschfascist deze tot in de verste uithoeken van diens bestaan. Neem het geval van de ontslagen docent maatschappijleer, Anand Soekhoe @BSoekhoe uit Leiden.
Niet content dat het policor Fioritti College in Lisse Soekhoe had ontslagen wegens het uiten van een eigen mening, besloot sportjournalist bij het Leids Dagblad, Robbert Minkhorst @LD_Mink *Hyves page LOL* op zijn eigen houtje, Soekhoe's sociale leven ook maar meteen even te slopen. Niet gehinderd door morele twijfel is vervolging van dissidenten de heilige taakopvatting van de doorsnee linkschfascist.
Na dagen tevergeefs drekharken bij hoofdtrainer en bestuursleden van voetbalclub GHC - waar Soekhoe al jaren naar ieders tevredenheid penningmeester is - kreeg Minkhorst de briljante ingeving zelf maar een stuk te verzinnen. Hij deed dat in de vorm van een fictief interview met een generieke moslimmoeder (zie scanprent hierboven). Generiek is hier wat los uit de pols gebruikt: het is vooral een orientalistische schets van een moslimmoeder zoals Minkhorst zich die voorstelt en wijkt aanzienlijk af van de realiteit.
De modebewuste moeder van Mimoun Akil draagt fleurige hoofddoekjes met bijpassende jurkjes, die direct uit de Libelle lijken te zijn gestapt. Wie vermoedt dat meneer Akil een metrosexuele moslimyup is met een kantoorbaan in de suburbs, komt bedrogen uit: als leraar maatschappijleer draagt hij de vaderlandse tolerantie uit *ROFLOL* en draagt ie een keurige haatbaard waar mevrouw Akil best hitsig van wordt *LMAO* Arabisch spreekt de familie niet meer, maar Minkhorst kan het niet laten mevrouw Akil een paar bigote spelvaudten te laten maken! Want de doorsnee moslim is in Minkhorsts optiek blijkbaar niet in staat feilloos Nederlands te produceren #vooroordelen #racisme
Uiteraard is het niet de bedoeling van democraat Minkhorst om Anand Soekhoe te slopen! Welneej! Hij wordt gedreven door de prangende vraag of diens persoonlijke opvattingen niet in aanvaring zouden kunnen komen met de tolerantie van de mohammedaanse medeleden van GHC? Maatschappelijke betrokkenheid als mediastroman, begrijpelijk toch? Zijn moslims dan niet zelf in staat hun beklag te doen over de opvattingen van de penningmeester? Minkhorst heeft zeker de laatste weken onder een steen liggen dutten! Een echte moeder heeft Minkhorst blijkbaar niet kunnen vinden, of hij heeft er geen moeite voor gedaan. Het feit dat Soekhoe zelf "van de plantage is gedwaald" als actief lid van de PVV en Leefbaar Leiden, helpt uiteraard niet: van iemand met een kleurtje wordt onvoorwaardelijke loyaliteit aan de Linkse Kerk verwacht (zie comments hieronder). Maar het is alles irrelevant.
De onverdraaglijk zelfvoldaan en terminaal schijnheiligen zijn in de wereld van de pOmo hun eigen moraalpolitie, -rechter en -beul. Ze zullen niet rusten voor de laatste politieke tegenstander met een Berufsverbot in de sociale Gulag wegkrepeert.
Voor commentaar van de journalist en voor meer duiding lees "Houzee! Leidens Verzet Tegen Linksfascisme"