woensdag 24 oktober 2012

FOK! Gelijkheidsfundamentalisten Vloeken Tegen Reli's

Realiteit is sociaal onrechtvaardig! Het zuigt apeballen dat er maar twee geslachten zijn. Dat is niet eerlijk tegenover de twijfelaars. Dus doen pOmo's alsof er net zoveel seksen zijn als mensen. Dan hoeft niemand zich uitgesloten te voelen. Geen winnaars, geen losers, dat is pas eerlijk delen. Zo helemaal niet #liefdeloos #onverdraagzaam of #kwetsend

Op enig moment loop je natuurlijk wel tegen natuurlijke feiten aan, zoals voortplanting, opvoeding en erfrecht. Voor het probleem van de procreatie is de baby-uit-een-potje uitgevonden, waarvoor onaantrekkelijke, linkse mannen in een plastic bekertje afjerken om hun gebreken in real life te compenseren met DNA-proliferatie. Je wilt vooral niet weten wie de donor was! Boze tongen beweren dat hun nageslacht geboren wordt met geitewollensokjes, pukkeltjes en een Volkertgrijns ;-)
Over het onderwerp opvoeding walsen behavioristen met zevenmijlslaarzen heen: bij hen staat bijvoorbaat vast dat nurture voor nature gaat en dat de aard van de opvoeders volkomen irrelevant is, precies zoals cultureel Marxisten voorspelden. Het feit dat werkelijk objectieve studies hebben uitgemaakt dat zelfs een afwezige vader nog een beter rolmodel is dan geen vader, ligt volledig buiten het gezichtsveld van hun mentale oogkleppen.
Anywayz, de SGP heeft zich uitgesproken voor de realiteit en tegen al dat gelijkheidsfundamentalisme. Neerlands meest empatische huiskamerlesbienne reageerde als door een WASP gestoken! Met diep RESPETC voor "het geloof van anderen" en "historische tolerantie"...om een paar uitspraken van stal te halen die recentelijk zijn opgetekend tijdens de laatste booslimrellen #ROFLOL #LMAO
Uit de ladder van @ClaudiadeBreij valt geen enkel argument te halen, alleen sfeermakers en ad hominems van the usual suspects: dom, evolutieontkenner, wijgert kennis te nemen, uit de tijd en meer ontwapenende larie. De Breij: "Pappa, ik wil de maan!" Van der Staaij: "Dat kan niet, kind. De maan kun je niet eten." *@ClaudiaDeBreij woest aan het stampvoeten en jengelen slaat* ROFLOL Read it all #MEGALOOOLz