donderdag 20 september 2012

Fubar! Een Dag van Verraad in het Europarlement

Het is eigenlijk geen wonder dat een transnationale socialist als @MartinSchulz een lijn trekt met de krachten van het kwaad tegen de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is niet zo maar een recht waarvoor onze voorouders bloed hebben vergoten. Het betekent de plicht kritisch te zijn op alle concepten die voortkomen uit de wereld der ideeen, inclusief degene die zich vermommen als religie.
Dat is de enige verdediging die we hebben tegen valsheid en leugen. Het is een van de hoogste waarden van de verlichte mensheid. Zonder kritisch denken zinken we af in de beerput die de machten van het kwaad voor ons in gedachten hebben.
De tranzie elites van deze wereld hebben reeds lang mentaal de oversteek gemaakt van principes van nationale autonomie naar transnationale 'zachte tirannie'. In de postmoderne, postdemocratische wereld van Verenigde Naties, Europese Unie en Eurabie, worden beslissingen genomen op basis van consensus onder de elites die deze hoaxstaten runnen. Het is de plaats van de massa's deze besluiten te accepteren op basis van hun hogere ethiek, waarvan de centrale stelling is dat alle waarheden even legitiem zijn, met uitzondering van die van de verlichting, die als enige kwaadaardig zijn.
De keuze waarmee wij ons vandaag geconfronteerd zien is simpel: als we niet bereid zijn de verlichtingswaarden te verdedigen, raken we ze voorgoed kwijt. Het is bijzonder spijtig te moeten concluderen dat sommigen van onze leiders ons niet zullen steunen in ons vaste besluit. <O
"Deense cartoonist Kurt Westergaard mengt zich in cartoonrel"