zaterdag 29 september 2012

Beschaving! Slachtoffers voor de Rechter (updated)


Moraaldraai - tx @nessea_

#FU causaliteitsrelativisme!!! Oorzaak en gevolg luchtigjes door elkaar gooien alsof beide onderling uitwisselbaar zijn als opportunisme daarom vraagt. Gevolg is het imiteren van symptomen (de gevolgen) met het idee dat de wortel (de oorzaak) daar vanzelf uit zou volgen.
Deze week sloeg het fenomeen weer toe met de moreel-verontwaardigde reacties op de uitlating van tankcommandant Teeven, dat de inbrekersvakbond niet moet zeuren maar de risico's moet accepteren van het schenden van de eigendomsrechten van vrije mensen. Alleen slaven hebben immers geen eigendomsrecht! Denk daar maar es over na...
IntellectueelpOmo Arnon Grunberg maakte een analyse en zette een en ander prominent uiteen in een 'Voetnootje' in een elitekrant. "Lez0n, Teeven", spoort het linkse geluid in mijn tijmlijn @ijsvv hem aan!  Grunberg gaat eerst aan de haal met het gevolg (het risico) in plaats van de oorzaak (immoreel gedrag) te onderzoeken. Gevolg is een hutspot van selectieve ethiek, met als uitsmijter de conclusie dat het liberalisme in NL erop uit zou zijn de beschaving de nek om te draaien. Niets is minder waar, heren Arnon en IJsbrand! Beschaving is geen oorzaak, maar het gevolg van objectieve rechten en de handhaving daarvan. Slachtoffers voor de rechter - dat is het soort 'beschaving' dat we kennen uit de dystopieen van Rand en Orwell, en de Arabische Lente, waar groepsverkrachte vrouwen terecht moeten staan voor onzedelijk gedrag.
Het scharnier waar de moraal van Grunberg c.s. om draait is de drogrede van de pacifist. Beschaving is niet synoniem met geweldloosheid. Geweldloosheid is geen doel op zich. Geweld ter verdediging van het goede is essentieel voor het voortbestaan van alles dat waarde voor ons heeft, zoals vrijheid van meningsuiting, en kritiek op foute ideeen en ideologieen (ook in de vorm van religie).
Lees ook in Japie: "Fred Teeven en het onbehagen van de geweldloze beschaving", door @BertBrussen