woensdag 8 augustus 2012

WoOrdFok: Over Sluipmoord en de Onzichtbare Hand

Economen verstaan onder De Onzichtbare Hand het altruistisch-morele principe van "Private Vice, Public Benefit". De metafoor werd voor eerst gebruikt door Adam Smith. Het is de altruistische legitimatie van de Klassiek Liberale school. Het individu mag dan egoistisch handelen, het collectief heeft daar uiteindelijk voordeel van, is de gedachte. Daarom is egoistisch handelen gerechtvaardigd. Utilitarisme is in het kort wat wordt verstaan onder De Onzichtbare Hand. Hier de Wiki met details. Adam Smith Wikiquote. Good Reads Quotes.
Objectivisme is de ethische school die het tegenovergestelde leert: het belang van het collectief is irrelevant (als het al bestaat!). De mens mag, nee moet, rationeel egoisme nastreven omdat zijn bestaan een doel op zich is. Hij is er niet voor het welzijn van het collectief. Meer over deze ethiek op Atlantis.
Enter mega pomo Naom Chomsky en zijn Marxistische vrienden van het gewapende treinwrak! Dat hebben we allemaal verkeerd begrepen! Wat Smith bedoelde met de Invisible Hand is het klassenprotectoraat, de geheime hand die sociale opwaartse beweging van de onderklasse verhinderd! Lees het zelf, compleet met kwoots van de meester zelf!
Als woordfuck is de exercitie niet erg effectief omdat er gewoon teveel omhaal bij komt kijken. Maar het is een aardig voorbeeld hoe pomolingo werkt: je eigent je een idee toe (kapitalisme), legt er een koekoeksjong in (klassensubjectivisme) en heej presto, er komt een verbeterde, socialistische definitie uit.
De kwoot van Smith uit The Wealth of Nations (Book III, Chapter IV, pg.456): "All for ourselves, and nothing for other people, seems, in every age of the world, to have been the vile maxim of the masters of mankind" is gefundenes Fressen voor Choms dat hij regelrecht in verband brengt met corporatisme en Crony Capitalism, de fascistische nexus die we momenteel zien tussen politiek en bankbedrijf. De vraag over schaalvergroting onder politieke druk en waarom de kleine ondernemer moest worden uitgeschakeld is gelegen in het feit dat zowel politici als grootbedrijf gebaat zijn met protectionisme.
Wie denkt dat Choms en zijn Marxistische broeder in het treinwrak pleiten voor de discipline van de vrije markt heeft het verkeerd begrepen: niets, maar dan ook niets is beangstigender voor een collectivist dan een zelf-regulerend systeem dat altijd de moraal aan zijn kant heeft. CAPITALISM ROCKS!