dinsdag 14 augustus 2012

OMG! Linkse Agressie, Waar Komt 't Vandaan?

Met de komende verkiezingscampagne is politiek links en hun speciale relatie met dwang en agressie, weer in ieders gedachte :-((( Dat kan ook bijna niet anders! Bijna iedereen is er op enig moment wel es slachtoffer van geworden. Maar waar komt deze nare eigenschap toch vandaan? *yuk*
Het onderwerp heeft zelfs een persoonlijke dimensie gekregen de afgelopen weken (@%?#^). Daarom het besluit relevante passages uit wat oudere posten samen te voegen tot een integraal stuk dat in z'n geheel is gewijd aan een diepteduiding van het fenomeen. Zoals we zullen zien is het inherent aan een bepaalde, valse filosofische kijk op het universum en de aard van de menselijke geest. #FUBARRrr
Om daarbij uitsluitend te spreken over links is een oversimplificatie. Het gaat een paar lagen dieper dan alleen politiek. Agressie ligt ten grondslag aan iedere Utopische ideologie en het is synoniem met collectivisme en altruisme.
Als een filosofie niet is geworteld in realiteit, maar in maakbaarheid, komt het vroeger en later altijd tot moord en doodslag. Geweld en dwang liggen aan het hart van ieder werkterrein van de idealistische gedachte, metafysisch, epistemologisch en ethisch. Dat is ook logisch, zoals we zullen zien. Alleen met dwang kun je alle pionnen in een collectief dwingen zich te onderwerpen aan een geloof, dat  beweert het beste met iedereen voor te hebben (voor eigen bestwil, natuurlijk). We zullen zien hoe dat uitwerkt in de praktijk en waarom de linkse stijl van activisme ons zo herinnert aan de fascistische methodiek.