donderdag 21 juni 2012

Meta Review: Nieuwe Polemiek Tegen Objectivisme

Ontwerp van "The Fountainhead" - Foto van Le Corbusier 
door A.Steiner, 1935, gevonden in het boek "Delirious New York" 
door Rem Koolhaas - Hat Tip: Rene Fijten
De meeste recensies over het werk van Ayn Rand en haar filosofie, objectivisme, worden geschreven door buitenstaanders. Dat is logisch. De meeste recensenten zijn nu eenmaal geen adepten van het objectivisme. Maar het is een beetje als het schrijven van een kritiek over Einstein zonder iets te weten over natuurkunde.
Omdat voor goed begrip van Ayn Rands theorie een ethisch programma vereist is dat volledig tegengesteld is aan de vigerende moraal, merken ingewijden van objectivisme de denkfouten van leken onmiddellijk op. Het artikel van Victoria Bekiempis over objectivisme in The Guardian, is daarop geen uitzondering. Maar ze verschilt van andere recencenten met haar claim een afvallige te zijn van de filosofie. Daardoor krijgt haar kritiek de vorm van een persoonlijke getuigenverklaring, die extra gewicht toekent aan de polemiek: de drogrede argumentum ad verecundiam. In "Confessions of a recovering Objectivist" zegt ze zelfs, dat ze bestuurslid was van de objectivistenvereniging van haar universiteit. Maar ze kreeg spijt en legt nu getuigenis af over de zonden die ze heeft begaan: "what a pernicious philosophy rational egoism is – and how dumb!
Het duurt even voor het artikel doordringt tot de materie. Het is dik gelardeerd met schandalige kwalificaties die tot doel hebben stemming te maken tegen Rand en haar moreel minderwaardige aanhangers.
Wat Bekiempis' 'geconstrueerde werkelijkheid' verraad, is de valse aanname dat Rand zou hebben beweerd dat "altruisme niet bestaat". Dit is werkelijk verbluffend, gegeven het feit dat Rand juist stelling nam tegen het gemak waarmee altruisten hun medemensen opofferen aan hun idealen. Op geen enkel moment in het artikel verraad Bekiempis enig bewustzijn daaromtrent. Verre van het ontkennen van altruisme, veroordeelde Rand het juist in de scherpste bewoordingen. 
Altruisme is de ethische wortel van collectivisme. En we weten allemaal waar dat voor staat: socialisme, Nationaal Socialisme, communisme, etnisch nationalisme, tribalisme, werkkampen, gulags, slavernij en massamoord, alles gepleegd vanwege het welzijn van het collectief, voor ons eigen bestwil natuurlijk! Al dat moois vormt de basis voor de moreel superieure orde van Victoria  Bekiempis! 
Vervolgens komt dan haar bekentenis dat "leaving Rand was no more different or difficult than, say, leaving a friend who had grown to annoy me over time". Ze verruilde objectivisme niet voor aanpalend gedachtengoed, bijvoorbeeld Klassiek Liberalisme of libertarisme maar - hou je vast - Anarcho-Syndicalisme! De Marxistische zijtak heeft aanhangers onder pOmo's als George Sorel and Noam Chomsky. Bekiempis is niet een beetje aan het dwalen, ze is ideologisch volledig de weg kwijt!
Net als zoveel arbitraire denkers, denkt ze dat werkelijkheid afhankelijk is van tijd; ze ziet terug op de tijd als objectivist en noemt het een "mentally puerile phase". Gelukkig ontgroei je consistent denken nooit. Of je ziet het licht, of niet, sommigen zien het wellicht nooit. Wat het geval ook moge zijn, verlicht ontdenken bestaat evenmin als een beetje zwanger. 
Uiteindelijk komt de voormalig "objectivist" tot de kern van haar klacht tegen Rand: "her ideas are clearly being used to justify inequality, giving credence to institutionalized wealth-based elitism". Huh? Blijkbaar is de criticaster wel wat meer dan een eenvoudige aanhanger van het Anarcho-Syndicalisme: ze  gaat voor niets minder dan gelijkheid van uitkomst (in plaats van gelijkheid van kansen). Ze voelt de emo tot op het bot!  "This has to stop, and stop now". Gezien de geschiedenis van het communisme mag dat gerust een gotspe genoemd worden.
Maar ze wijst rationeel egoisme niet af om die speciale rede alleen. Objectivisme is principieel slecht omdat het integer is: "anything even remotely close to the unfettered capitalism advocated by Rand plainly does not work". Op dat moment wordt Ayn Rands persoonlijke leven erbij gehaald. Laten we het niet honoreren met commentaar.
De beschuldiging dat Rand "bastardized Nietzsche's best ideas" is bewijs voor de schrijfsters onkunde over zowel Rand als Nietzsche. Nietzsche was een groepssubjectivist en de proto-grondlegger van de nazifilosofie. Hij is Rands antagonist in alle opzichten, behalve een (atheisme). De overeenkomsten tussen Nietzsches Ubermensch en Rands Man As A Heroic Being zijn puur oppervlakkig en sneuvelen al na de eerste duiding. Voor de climax van de kritiek wordt de lezer verwezen naar "far smarter, more articulate people" dus helaas tasten we hier in het duister naar een argument, maar het heeft te maken met zelfbelang. Politiek links is wel zo'n beetje de laatste die kan veroorloven de kaart van Hume te trekken, in aanmerking nemende dat de hele ideologie geworteld is in Zou Moeten Zijn
De rest van het artikel is gevuld met praat over de valse aanname die al eerder ter sprake kwam: dat Rand het bestaan van altruisme ontkent en dat altruisme verworpen moet worden op praktische grond. Het hele verhaal maakt duidelijk dat Bekiempis' onbekend is met de filosofie van Rand.
We laten haar verder met rust terwijl ze het luchtruim kiest op weg naar de planeet Neo Cultuurmarxisme, of hoe je er ook voor mag kiezen om het volgende te definieren: "moving beyond convention and toward post conventional social contract and conscience for true moral growth".
Het artikel is een aardige mal voor de komende tien tot twintig jaar om Rand en objectivisme te bashen. Het is echt een opluchting na decennia geleuter over "objectivisme is een sekte". Laat @vicbekiempis weten wat je van haar artikel vindt. Facebook page Village Voice Socialight Page
Hat Tip: @YerRamautarsing
Gerelateerd
Meer anti Rand polemiek van Gary Weiss
Updates
Classically Liberal: "Lying about Ayn Rand and Social Security" Hat tip: @m1self
Roberto Sarrionandia: "Victoria Bekiempis: Fraud" Hat tip: @justintempler