vrijdag 25 mei 2012

Rebus: RaaD es WAt Er sTaaT?

pOmo    +=De oplossing van de rebus van vandaag staat op z'n kop om de plot niet te spoilen. Er wordt geen prijs verloot onder de goede inzenders.
˙uǝız ʇǝıu uǝpǝɥʇnnlosqɐ ǝıp uǝuunʞ ǝz ˙sǝɯɹǝǝɥɔs uǝǝ uǝ ʎqɐq uǝǝ slɐ ɥɔız uǝpnoɥɹǝʌ ɯɐlsı uǝ uǝʇsıʌıʇɐlǝɹ ˙ʇǝıu ʞoo ɯɐlsı ǝz uǝddɐus ɯoɹɐɐp ˙uǝpɹɐɐʍ ǝʇnlosqɐ uɐʌ sʇǝıu uǝdɾıɹƃǝq uǝʇsıʌıʇɐlǝɹ