donderdag 24 mei 2012

OMG! Didi Doet Ultieme Oxymoron


@DiederikSamsom, de nieuwe leiderT van de socialisten (democratische tak) die de PvdA uit het moeras moet trekken, heeft het ideologische verenpak uit de verkleedkist op zolder bij Wim Kok getrokken, en trekt moedig ten strijde tegen de rijken. Het kan en moet allemaal eerlijker, vinden de socialisten, want staatsroof en nivelleren is hun ethische kerntaak.
Onder een vals narratief, dat bezuinigen leidt tot onherstelbare economische ontwrichting zijn de socialen een schokoffensief begonnen voor "overheidsinvesteringen in banen en onderwijs", het zgn. Pact voor Groei. Omdat de overheid geen geld heeft (de drukpers is in particuliere handen) moeten ze dat geld lenen en afpersen van de burgers, ergo door nog meer schulden te maken en geld aan de economie te onttrekken. Orwell draait zich weer eens om in zijn graf: WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, and IGNORANCE IS STRENGTH. En VERMOGEN IS DOOD, zegt Didi.
Dood vermogen is slecht vermogen, dat snapt iedereen. Zo legitimeert Didi zijn belastingcoup! In zijn hoofd is alle kapitaal van de staat en hoort de printmachine bij de Belastingdienst in de kelder te staan.
Omdat socialisten denken dat geld een ding op zich is en bovendien inherent euvel, zijn ze blind voor geld als opslagplaats van waarde. Geld is een moreel goed bij uitstek. Het is de tegenwaarde van ploeteren en hard werken, van produceren en inventiviteit. Het vertegenwoordigt soms een mensenleven. Daar een label aan plakken als 'dood' is als praten over dode levenden, of giftig voedsel. 
@DiederikSamsom streeft ernaar de nieuwe Joop den Uyl te worden. De #Kunduzpartijen zijn maar een klasje bourgeoiskoters! Neej, samenwerken met Roemers blije Maoisten wil ie, zodat niet alleen het oude, oneerlijke bezit maar ook het nieuwe kan worden aangepakt: "Ook de bestaande hypotheken moeten worden aangepakt en niet alleen nieuwe".
Als je de plannen van Didi en Roemer niet af wil wachten kan je nu vast beginnen met de bankrun en je spaarcenten oprollen in een oude kous onder de matras. Anderen zullen misschien kiezen voor een vlucht naar het Zuidereiland of Vanuatu. Wel opschieten, want het wordt weer ouderwets gezellig in 0031.
Meer weten? Je kunt hier nog steeds het boek van Philipp Bagus gratis downloaden: "The Tragedy of the Euro".