zaterdag 12 mei 2012

Lexicon: De Occasionist 2/5

Michael Lerner als Wesley Mouch
in "Atlas Shrugged Part 1"
Na eeuwen te zijn gebombardeerd met de idee, dat altruisme het hoogst haalbare goed is, hebben mensen die ethiek geaccepteerd op de enige manier waarop dat mogelijk is: door eigenwaarde te zoeken in anderen. Door uit de tweede hand te leven.
En dat heeft de weg vrijgemaakt voor vele rampen. Het is zo'n onvoorstelbare vorm van egoisme geworden, dat geen egoistisch mens erop zou zijn gekomen. En nu, om de zieltogende wereld te redden van het egoisme, wordt ons gevraagd het leven zelf te vernietigen. Luister naar hun preken. Kijk om je heen. Je vraagt je af waarom ze lijden, waarom ze geluk zoeken en het niet vinden. Als je iemand vraagt wat hij persoonlijk graag zou willen, dan zou hij het wel weten. Hij zou er voor zorgen dat al zijn wensen, zijn inspanningen, zijn dromen, zijn ambities voortkomen uit anderen.
Hij doet zelfs zijn best niet voor materiele rijkdom, alleen voor de illusie van de occasionist: prestige. Een stempel goedgekeurd, voor zichzelf. Hij vindt geen plezier in de inspanning en geen plezier in succes.
Wat hij niet kan zeggen is: "Dit is wat ik wilde omdat ik het wilde, niet omdat mijn buren me nu bewonderend aangapen.
"The Nature of the Second-Hander",
For the New Intellectual, p. 70