woensdag 2 mei 2012

FOK! Rotterdamse Haatzaai pOmO Koldert Erop Los

- Van De Muls website: alle principes zijn even onwaardig - 
10 jaar na de moord op Fortuyn komt de houtwurm weer uit de balken gekropen: er kunnen weer wat giftige memes in de cultuur gedropt worden. Zo'n gelegenheid laat je je als pOmO ideoloog filosoof niet ontzeggen - toch?
In de NRC lezen we dat Marco Pastors zijn medewerking aan de Rotterdam Lezing door anti-filosoof Jos de Mul (wiki), heeft ingetrokken. Pastors vindt de inhoud "ongepast en respectloos". De Mul suggereert in de lezing dat de moord op Fortuyn onvermijdelijk was geworden door diens aanval op artikel 1 van de Grondwet (het nondiscriminatiebeginsel). "Daarmee ruilde Fortuyn de politiek in voor de burgeroorlog", koldert De Mul. De Nul zegt de moord niet te willen verdedigen *kuch*, "maar dat...
(...) het uitroepen van de politieke natuurtoestand [sic]  onvermijdelijk enige vorm van symbolisch of reëel geweld oproept: het ligt hoe dan ook in een dergelijke, de rechtstaat opschortende, daad besloten". 
De stelling verbergt twee sofistische klapsigaren *Marx Brothers waardig*: "ik bedoel niet de moord te vergoelijken, maar ik doe het lekker toch" *onoprechte lafaard!* en hij stelt dat een onderwerp ter discussie stellen gelijk is aan de daad. Wie zet hier nu de bijl aan de wortels van de rechtstaat? Fortuyn, Wilders (aan wie deze omertà impliciet gericht lijkt *wOw*), of De Kul Mul zelf?
Een korte blik op de website van De Mul leert dat deze levenspiekeraar gefascineerd is door het noodlot, karma, voorbestemming, onvermijdelijkheid en andere varianten van determinisme die de vrije wil van de mens ontkennen *OMG*. Zijn stelling aangaande onvermijdelijkheid  is dus wellicht als de man met een hamer, die daarom overal spijkers ziet *LOL*
Artikel 1 is van oorsprong een negatief recht dat de grenzen markeert waarbinnen de overheid mag handelen (de 'vertikale' werking). De pOmO interpretatie van dit rechtsbeginsel in horizontale zin is een aanval op het natuurlijke eigendomsrecht. Hoe abominabel ook, daar ging het Fortuyn niet om.
Net als Wilders zocht Fortuyn naar een juridisch verdedigingsmiddel om de stilzwijgende voortschrijding van de assertieve islam aan te pakken. Het publieke debat hierover is van ver gekomen. We weten nu dat met het schrappen van artikel 1, het kind met het badwater zou zijn weggegooid.
Wilders maakte de juiste identificatie. De islam is deels godsdienst, maar veel meer een strijd-ideologie - een Sorelische mythe - een psychologisch narratief dat de volgers moest aanzetten tot gewapende verovering. Aangezien tot in de 19e eeuw, religie het enig beschikbare denkraam was (let bv op de 'wetenschappelijke' pseudo-religie van Auguste Comte) heeft het mohammedanisme noodzakelijkerwijs ook de vorm van een religie gekregen (maar als je goed leest, niet de inhoud).
Dat alles doet niet af aan de giftige suggesties en insinuaties van gepOmOficeerde ideologen als De Kul Lul Mul Nul Mul *hehe*... Een moreel oprecht mens rechtvaardigt moord onder geen enkele voorwaarde. Je zou bijna gaan denken dat er bewust wordt toegewerkt naar de derde politieke moord in NL! Maar wacht...Ow neeej, zo zitten deze hoog-ethische ideewerkers niet in elkaar! Laat niemand denken dat ze met het doel de middelen heiligen...
Lees ook voor het kapotpesten van waarden RD.NL: "Dodenherdenking verwordt tot chaos en wanorde" (...) Of begint het op sarren te lijken? Op tergen? Treiteren?  (...)