dinsdag 24 april 2012

Occupy: de Oorsprong van het Cultureel Marxisme (3/3)


Mark Steyn over multiculturalisme

Vervolg van deel 2/3

Een van de pilaren van de #Occupy beweging is de multikul. Het is gebaseerd op de dialectiek van Marx en de pOmo-versie daarvan. Marx stelde internationale sociale klassen tegenover elkaar en deed alsof die merkwaardige hypothese gevestigde wetenschap was (zoiets als klimaatalarmisme nu) (zie de video's in delen 1/3 en 2/3). Hoewel de arbeidersklassen nooit zijn toegekomen aan diepe wederzijdse identificatie, is het met de theorie helemaal goed gekomen met hun tegenhangers, de huidige internationale eliten ;-) Zij hebben meer met elkaar dan met hun eigen landgenoten.
De postmoderne garde is verder gaan borduren op de dialectiek van Marx en heeft complete seksen, seksuele voorkeuren, rassen, culturen en religies ingezet voor hetzelfde doel: vrouwen/feminazi's, QUILTBAGs, moslims, etc. gezamenlijk tegen Dode, Blanke, Heterosexuele Mannen ofwel 'de machtsconstructie'.  
Maar er is meer aan de hand. In deel 2/3 zagen we hoe de pOmo elite zich had vergist in de veronderstelling dat intellectuele zekerheid het kenmerk is van een dictatoriale mentaliteit, terwijl chronische twijfel - de afwezigheid van sterke overtuigingen, het ontbreken van absolutisme - een garantie zou zijn voor een vreedzame "democratische" maatschappij. De multikul kent een soortgelijke valse aanname: het leidt niet tot vreedzame coexistentie, zoals ons is beloofd, maar tot de ergst denkbare conflicten: burger- en stammenoorlogen. En zo blijft links dobbelen met ons gedachtengoed #woordfoks
Een artikel in de Britse Telegraph over de vloek van FGM (Female Genital Mutilition), citeert het supermodel Waris Dirie, die als geboren Somalische 'besneden' is op 5-jarige leeftijd. Ze geeft de essentie van de multikul krachtig weer: 
"If a white girl is abused, the police come break down the door. If a black girl is mutilated, nobody takes care of her. This is what I call racism."
En ze heeft volkomen gelijk! Recht in de roos! De multikul heeft niets te maken met multi-ethnische samenlevingen. De filosofische wortel is dat alle culturen, religies, ideeen, rassen, etc. etc. gelijkwaardig zijn....behalve die van het Westen, want die zijn als enige in en in slecht. Dat is de onderliggende gedachte. Het is een aantoonbaar vals uitgangspunt. Individuele mensen worden gelijkwaardig geboren (tabula rasa), geen culturen, religies, ideologieen of andere mensgemaakte constructies. Ze zijn niet inherent.
We hebben weer  eens afscheid genomen van zinnig nadenken #FUBAR. Als alle culturen gelijkwaardig zijn, wie zijn wij dan om andere te bekritiseren? Op welke grond? Sorry, Waris Dirie, maar we kunnen niets voor je doen! Wie zijn wij om een oordeel te vellen over gebruiken waar anderen waarde aan hechten, zoals FGM, eermoord, en gedwongen huwelijken. We zien al dat de shariatribunalen in het VK zorgen voor apartheid. En als vrouwen proberen te ontsnappen uit een ellendig, onderdrukt leven door echtscheiding, kunnen ze het vergeten: ze zitten voorgoed opgesloten in hun multiculturele ghetto's.
Hoewel ons de doctrine verkocht is als anti-racistisch en pro-tolerantie, is het directe effect het tegenovergestelde! Sectarisme, balkanisering, segregatie, apartheid, ghettovorming en nog meer vormen van primitief collectivisme. Door het gebrek aan ideologische binding is het resultaat niet melting pot en kleurenblindheid, maar regelrecht racisme en op termijn tribale oorlogen.
En dat brengt ons terug bij #Occupy en hun openlijke, schaamteloze jodenhaat. Deze cartoon ontspong aan het brein van een van hen ter gelegenheid van Holocaust Dag. De verklaring daarvoor is simpel: het beeld van de dikke joodse bankier is het archetype van klassiek antisemitisme, maar belangrijker is, dat joden en hun staat worden gezien als deel van het Westerse cultuurgebied dat op de deconstructie lijst staat van cultureel Marxisten. Hun moslim 'tegenhangers' zijn dan volgens de dialectiek onderdeel van de historisch onderdrukte slachtofferklassen. Zo simpel is het.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de driedelige serie over #Occupy, het cultureel Marxisme, het kapitalisme en de memes die dagelijks knagen aan de Westernse cultuur als de drager van de vrijheid.
Verdere analyse lees je in "Why Multiculturalism Is Racist and Evil"