zondag 1 april 2012

Lijstje: Vrijheid versus Democratie
Resultaat van het verschil in beschouwing tussen aanhangers van de beperkte staat en democratie is de verhouding tussen burger en staat. Bij de beperkte staat staan ze tegenover elkaar; vandaar de noodzaak tot inperking van de staat. Volgens democraten is de staat een afspiegeling van de collectieve bevolking middels kiesrecht. Hij gelooft dat zijn stem op een volksvertegenwoordiger deze stelling rechtvaardigt. "Different Forms of Government"


Noten:
1. De onjuistheid van quotas zit in de onproportionele wijze waarop het aantal personen in een gegeven kiesdistrict van een bepaald fysiologisch type (ras, ethnititeit, sexe) worden toegewezen. Vijftig procent van een delegatie 'vertegenwoordigt' alle vrouwen, tien procent 'vertegenwooordigt' alle zwarten. Dus een individuele vrouw of zwarte, die het niet eens is met de delegatie, wordt toch gerekend tot diens kiezers, zonder toestemming, stem of machtiging van de betrokkene. 

2. De voorliefde van de multikul voor diversiteit onthult haar racistische en totalitaire wortels. In Sovjet Rusland werd ethnische diversiteit gekoesterd, maar diversiteit in ideeen was verboden.