zondag 19 februari 2012

Weekend van de Islam (II): drie bruikbare idioten en een serpent

Vervolg van deel I: scheiding van moskee en staat

De VU cancelde vrijdag een 'academisch debat' met de
Londense shariaraadsheer en controversiele 'islamgeleerde', Haitham al-Haddad wegens zijn standpunten  op gebied van humaniteit, samenleving en voor zijn antisemitische uitlatingen. De intellectuele happening was georganiseerd door het neusje van de integratiezalm, de moslimstudentenvereniging van de VU. De Tweede Kamer hield een spoeddebat over de kwestie *LOL ze zijn daar tegenwoordig gek op micromanagement* en stemden voor een verbod op de Haddad. Maar in tegenstelling tot de Britse autoriteiten die wel reden vonden om Geert Wilders te weigeren, vonden Ivo Opsteltens juristen geen wettelijke grond om de Haddad de toegang tot NL te ontzeggen #bummer Dus het debat ging door - niet op de campus, maar in De Balie.

Maar de Haddad had nog wel ff wat eisen neergelegd: naast wat redelijk verwacht kan worden van een shariageleerde kwam de Haddad met de eis, dat er geen ongesluierde vrouwen aan het debat mochten deelnemen *Allah verhoede* De organisatie kwam hem hierin graag tegemoet. Journalist Kustaw Bessems en Groen Links kamerlid Tofik Dibi kregen de eer als tafelheren te fungeren, moderator Joeri Albrecht excelleerde in dhimmitude en comfortabele vragen.


Update: Joeri Albrecht twittert dat 'de sjeik' geen eisen heeft gesteld. Hijzelf heeft dat wel gedaan. @UmarEbru was uitgenodigd. De vraag blijft waarom ze niet aan tafel zat, maar moest inbreken? POW nieuwsitem kan hier worden teruggezien op 13:25. YouTube hier op 8" via @Prikkeldraadje @DutchRenitent
Het debat werd maatschappelijk wenselijk geacht door de denkende klasse, omdat het een uitstekende gelegenheid zou bieden om de natie te laten zien hoe rationeel zij zijn, en hoe compleet waanzinnig gelovigen wel niet zijn *generieke modus want - hoewel gelovigen - we willen natuurlijk niet een specieke 'groep' stigmatiseren, al zijn het fascisten?*
Al snel vlogen de fatwa's heen en weer. Het serpent is goed getraind in de finesses van zijn vak, het theologische debat. Hij probeerde doodsstrafbare afvalligheid voor westerlingen begrijpelijk te maken door het te vergelijken met hoogverraad. Maar omdat sinds Mata Hari helaas niemand meer is geexecuteerd om die reden, voegde de valse vergelijking weinig toe aan het debat.
- Hoe serpenten worden getraind in pOmo pOlicor -
Islam als religie biedt mannen en vrouwen gelijke rechten, want overspel wordt voor beide sexen gelijk bestraft met steniging *oww, dan is het goed...* "Als ik overspel zou hebben gepleegd, zou ik erom gevraagd hebben gestenigd te worden", ssisste het serpent. En - geloofwaardigheid maximaal uitdagend - verzekerde de Haddad zijn publiek, dat hij zelfs aardig wat verzoeken van westerse overspeelsters had ontvangen *(vr), overspelers zijn in dit stadium niet meer aanwezig* met de eis naar islamlanden gedeporteerd te worden om aldaar te worden gestenigd *ja, heur, goudlokje!*  
Anywayz, het was gr8 fun daar in De Balie, waar regelmatig applaus omhoog schoot uit het elitemoslimstudentenvak
Echte pOmo's begrijpen mOslim anti-realisme heel goed, maar de atheistische mOdernist ziet zichzelf graag als een Ridder van de Verlichting. Maar eerlijk gezegd, in vergelijking met de theologische slang maakten ze een incoherente en verwarde indruk. Net goed voor ze, omdat ze dat stuk vergif een zeepkist hebben geboden.
Je praat niet met fascisten, je vernietigt ze! ~~vrij naar Reve.
Wordt vervolgd in deel III: niqini, uitdagend, ordinair en gevaarlijk