zondag 19 februari 2012

Weekend van de Islam (I): scheiding van moskee en staat

Is dit gedrag een inbreuk op iemands rechten? Of is de Verjaardag van Mohammed vandaag in 020 een Feest van de Vrijheid?
Meer foto's
Deze week zagen we dat verborgen valluiken en vides de ijzeren muur tussen Staat en Kerk doorbraken. We moeten hier heel goed op onze principes letten, pieps, voordat Vrijheid geheel en al #FUBAR raakt en we de tirannie binnenslaapwandelen!
De Zonnepaneelkoning Obama voor Fundamentele Deconstructie had het bestaan om van christelijke instituten te eisen dat ze ziektekostenverzekeringen voor hun medewerkers afsluiten, die contraceptie, morning-after-pillen, abortusopwekkers en abortus dekken. Het is een aanval op de leer van de kerk en de vrijheid van godsdienst (eigenlijk, vrijheid van geweten). Glenn Beck en de Rooms-Katholieke Kerk leidden de revolte tegen de ongrondwettige aanval, die de verhouding tussen de seculiere en de sacrale wereld fundamenteel zou veranderen *huiver*. Terwijl Obama snel vluchtte in een compromis, waarbij nu de verzekeringsmaatschappijen zelf de kosten moeten dragen, zwoer aartsbisschop Dolan van NYK het er niet bij te laten zitten. De kerkrebellie is #uniek in de #moderne geschiedenis. De eis van Obama is een aanval op de negatieve rechten die de staat beperken. Lees ook Paul A. Rahe's "American Catholicism’s Pact With the Devil", dat vertelt hoe christenen zich massaal hebben laten verleiden door het socialistische narratief, dat collectieve herverdeel hetzelfde is als individuele, vrijwillige liefdadigheid. Dit is over de hele linie gebeurd, zowel in protestantse (alle schisma's) als in roomse kring.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan intussen deed een Nederlandse kantonrechter het tegenovergestelde. Hij verklaarde de seculiere wet niet van toepassing op een orthodoxe jood die weigerde Ausweis bij zich te dragen op de sabbat. De rechter oordeelde: “De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland,” liet persrechter Elkerbout zonder blikken of blozen weten. Aangezien dit een bom is onder de rechtstaat, denkt blogger Victor Sterren dat de uitspraak in hoger beroep zal worden vernietigd. 
Virulente atheisten gaan helemaal voor gelijkheidsfundamentalisme en waren er snel bij om MOORD en BRAND te schreeuwen over DISCRIMINATIE! Het van toepassing verklaren van de negatieve rechten die de staat limiteren, op burgers zelf, is een juridische corruptie en een grove inbreuk op eigendomsrechten. Maar dat is hier niet het probleem. De scheiding van rijk en tempel verbiedt Obama fascistische wetten te maken, die gelovigen verplicht te handelen tegen hun geweten. Tegelijkertijd moeten gelovigen zich naar de seculiere wet richten als ze acteren op seculier terrein. De jood had thuis moeten blijven als hij zich niet wenste te identificeren. De sleutel hier is keuzevrijheid.
Terug naar de Vraag van de Dag: is de Verjaardag van de Profeet (****) Viering van Vrijheid of een Hele Erge Inbreuk op de Rechten van Atheisten (het Opperwezen verhoede)?
Wordt vervolgd in deel II: drie bruikbare idioten en een slang