zaterdag 4 februari 2012

#ALAAAF! pOmowetenschapsherverdeler Doet Carnavalskraker!

Jos Engelen, heeft een keeewl vak. Hij is natuurkundige en wetenschapsfinancier. Sinds 1 januari 2009 is ie eindbaas van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de nationale herverdeler van wat er in NL zoal van de belastingpoet wordt uitgegeven aan wetenschap. In 2010 honoreerde NWO 1.567 subsidie-aanvragen. Zijn ideeen over normen hebben zich kennelijk ontwikkeld vanaf 2004, toen hij loco eindbaas was van CERN, de Large Hadron Collider-deeltjesversneller. Want daar weten ze pas wat astronomische hoogten zijn.
Vergeleken daarmee moet de bankrolling van het werk van Diederik Stapel met een luttele 2,2 miljoen oiro's, in Het Grote Niet zijn gevallen. Want, hoewel is aangetoond dat Stapels onderzoeksresultaten - zoals in de Sovjet Unie destijds - ideologisch tot stand zijn gekomen, ziet Engelen geen aanleiding de financiering, de besluitvorming of het beoordelingssysteem van het NWO te herzien. In een interview met NRC liet hij zien net zo stapel te zijn als Stapel zelf: onderzoekers controleren elkaar goed en als iemand fraudeert, wordt dat heus wel ontdekt. Zijn organisatie verstrekt alleen subsidie aan excellente onderzoekers, en excellente onderzoekers frauderen niet. "Het systeem werkt. Het zijn de mensen die soms niet deugen", zo observeert Engelen. #ALAAAF *PROOST*