zondag 11 december 2011

COP17: Klimaataflaat op Dun IJs

- Poldergate: zeespiegelstijging volgens IPCC/KNMI - 
Als de in gang zijnde banken-, krediet 2.0-, schulden- en eurocrises een voordeel hebben, dan is het wel dat er geen centen meer zijn voor de decadente klimaathysterie, de massale rechten- en fondsentransfer onder het mom van ecoschuld. De COP17 in Durban was een daverende flobz. De eisen van de klimaatlobby waren aanvankelijk zo megaexhorbitant, dat de grens met farce ruim werd overschreden. 
Zelfs in het zicht van almaar afkalvende geloofwaardigheid door onthullingen als Climategate 2.0, koos het monsterlijke narratief achter de #NWO voor de vlucht naar voren. Moeje luisteren met wat voor eisen de ecogekkies aankwamen!
Een volgend jaar op te richten Internationaal Klimaathof dat de macht heeft Westerse naties te laten betalen voor groeiende sommen geld aan derde-wereldlanden wegens 'klimaatschuld'. Het Hof heeft geen jurisdictie over derde-wereldlanden, dat dan weer niet. De pomodialectiek, die rechten en kapitaal transfereert van de machtsconstruct (de WASP-naties) naar de landen van 'minderheden' is in volle gang.
Het programma van eisen laveert tussen pOmO en neo-com: "De Rechten van Moeder Aarde: het conceptverdrag rept van "De erkenning en verdediging van de Rechten van Moeder Aarde om de harmonie tussen mens en natuur te garanderen". En "Er zal geen commodificatie (verzonnen Newspeak) plaatsvinden op de functies van de natuur. QUE?
"Recht om te Overleven: geschreven door een pomo met de mentale ontwikkeling van een kind van vijf, die beweert dat "Het recht van bepaalde groepen om te overleven wordt bedreigd door de negatieve effecten van klimaatverandering, waaronder zeespiegelstijging." Met vijf centimeter per eeuw?! Satellietmetingen van de laatste acht jaar hebben uitgewezen dat de zeespiegel de laatste drie jaar gezakt is. Aardopwarming is in tien jaar niet meer gebeurd.
Oorlogen en onderhoud van het militair-industrieel complex moet afgelopen zijn, want ze dragen maar bij aan opwarming (surprise! crimineel naief pacifisme krijgt een kontje). 
Er wordt een nieuw temperatuurdoel gesteld van 1C° boven pre-industrieel niveau LOL Omdat de temperatuur nu al 3C° boven dat niveau is, brengt - wat hier wordt voorgesteld - ons terug tot halverwege de laatste ijstijd, met miljoenen doden als gevolg.
De nieuwe doelen voor CO2-uitstoot in de Westerse machtsconstruct is een vermindering van tot 50 procent in de volgende acht jaar en "meer dan 100 procent LOL in 2050". Dus geen auto's, geen kool- of gasgestookte energiecentrales, geen vliegtuigen, geen treinen. Terug naar het stenen-tijdperk met ons, maar wel zonder recht op CO2-uitstotende open vuren in onze grotten.
De uitstoot van broeikasgassen in het Westen moet dit jaar over zijn hoogtepunt heen zijn. Vanwege onze "historische verantwoordelijkheid" moeten we beperken en vooral betalen. Maar het zijn niet de derde-wereldlanden die de centen van de WASPS opstrijken; dat doet de VN. Er is nergens iets opgenomen over hoe die 100 miljard dollar per jaar moet worden uitgegeven, of hoe de VN verantwoording  denkt af te leggen over de fondsen die het Westen moet worden afgeperst.
Kleine voorspelling: aardopwarming gaat dezelfde weg als zure regen, DDT-moord, global koeling, ontbossing, marmottenholocaust, fosfaatfobie, de ozonlaag en alle andere milieuhypes --->
Meer lezen en LMAO:
De Dagelijkse Standaard: "Zon breekt door in klimaatdebat"