maandag 31 oktober 2011

Eurofascisme: Europese Integratie en de Ojro (deel 2)

- door @Duivels666 -
Crony capitalism (nepotisme) is een vorm van corporatisme die niets met kapitalisme te maken heeft. Net zo min als de gestolde marktangst die de SP agit prop neo-liberalisme noemt. Zogeheten 'Autoriteiten' en andere nationale en Europese fasces zien erop toe dat de markt 'goed werkt'. Het is zoiets als het aanstellen van een Weer Tsaar. Het is Orwelliaans
Het postmoderne economische systeem is (nog) net geen planeconomie, maar het is een geleid systeem die dichter staat bij Fascisme, dan bij laissez faire kapitalisme.
Dat de Europese leiders de zeuri zien als staatseigendom werd duidelijk in de recente aanpak van de schuldencrisis. Op geen enkel moment was er teken van bewustzijn dat het gaat om een primair natuurrecht, het recht op eigendom. Fiatgeld is waardeloos luchtgeld bestaande uit enen en nullen
De Keynesiaanse monsterschulden (vid: Keynesianism Part I), die de socialistische verzorgingsstaten achterlaten kunnen op twee manieren worden opgelost: een gecontroleerde hyperinflatie (Quantitative Easing (QE)), waardoor alle schulden (en pensioenen en spaargelden) verdampen; of drakonische bezuinigingen. In het eerste geval krimpt de economie en is er afwisselend deflatie en stagflatie. De Eurozone moet intact blijven waardoor de dollar, yuan, yen en de pleuro uiteindelijk kunnen hyperinflateren en het monetaire systeem wederom "boom & bust" doet met een nieuwe munt, waardoor we over 40 jaar weer terug zijn bij af. Optie 2, als een echte dokter, doet van auww. Na een periode van stilstand trekken bedrijfsleven en markt de economie weer vlot.  Maar optie 1 heeft de voorkeur van politici omdat de neergang gelijdelijker gaat en zij zich kunnen profileren als 'wonderdokters'. Maar ze maken slechts stinkende wonden. 
Is het u ook opgevallen dat de #Occupy beweging banksters en het bedrijfsleven aanvalt, maar nooit politici en regeringen? Ze protesteren tegen de gevolgen van de "tax and spend" politiek (vid: Keynes versus Hayek Round II), maar geven dan het kapitalisme en de banksters de schuld en eisen vervolgens meer van dezelfde ramppolitiek. Zijn dit useful idiots, of clueless stooges, dupes en zombies? 
In deel 1 zagen we al dat de gezamenlijke munt de superglue is van de Europese integratie en dat dat visioen van een Nazi blauwdruk komt: een gemeenschappelijke markt en een Europese Confederatie binnen het Vierde Rijk onder Duitse leiding. Het lijkt nauwelijks voorstelbaar. Toch is dat wat gebeurt als Frankrijk zijn triple A rating kwijtraakt en Sarko c.s. niet meer kunnen deelnemen aan steunfonds EFSF. Maar tegen die tijd hebben we wellicht allemaal een blauwe hoed. Het zijn onzekere tijden. Wie had tien jaren geleden kunnen denken dat we geschiedenis zouden schrijven. 
Meer lezen:
- Scribd: "The Nazi Roots of the Brussels EU", door Anthony Taylor, Alecsandra Niedzwiecki, Matthias Rath
- The Origin of Nations: "When Nazi Dreams Come True: the Europaische WirtschaftsGemeinschaft"
- Peter Anshof Van Gijn Blog: "Eén volk, één rijk, één leider… (deel 1) (deel 2) ©Telegraaf door Prof. Smalhout