woensdag 5 oktober 2011

BREEK: pOmo Democratie Heft Zich Surreëel Op

Onze vertegen-woordigers in de TK gaan instemmen met de MEGA-uitbreiding van het tijdelijke bailoutfonds #EFSF zonder daarover officieel een besluit te nemen. Ja, je leest het goed. Het lijkt wel de NL versie van Ms Pelosi's "we must pass this Bill to know what's in it".


Terwijl de poldertaxbetaler voor >100 miljard eenheidsmuntjes aan de galg gaat wegens de ojrosolidariteit, vinden zowel de FinMin JKdJ als een kamermeerderheid, dat stille toestemming wel genoeg is. Bizar! De parlementariers vinden ook dat het bailoutfonds voortaan al leningen aan landen in het Eurorampgebied moet kunnen verstrekken, voordat de pleuris goed en wel uitbreekt. Het bailoutfonds mag nu 440 miljard ojri's uitlenen en dat wordt nu minstens 1.000 miljard en prolly enkele duizenden miljarden meer. De Kamer gaat morgen besluiten de garanties op te cranken tot 100 miljard euro. Als dat bedrag tig keer wordt verhoogd, zullen ook de NL garantiestellingen in de honderden miljarden gaan oplopen. Maar onze surreële volksvertegenwoordigers hebben besloten af te zien van stemming! FinMin JKdJ heeft wel vast namens ons - de taxpayer - getekend, dat wel, want onze Ojrolijders namen dat besluit al vast op 21 juli. Om net te doen of de democratie nog enigzins functioneert, heeft JKdJ de TK een begrotingswijziging gestuurd waarin de  garantie wordt verdubbeld tot 100 miljard. Maar het voorstel praat nergens over nieuwe taken en bevoegdheden. [sarc] Waarom de democratie heeft besloten een coup op zichzelf te plegen is onduidelijk. [/sarc] De rekening is onderweg. Begin maar vast met het inslaan van wortelzaden, weckpotten en fermentatievaten voor de zuurkool. We gaan het niet droog houden. Oh, en leer alcohol stoken en je eigen borstrokken punniken.
Lees het allemaal in Elsevier, door Syp Wynia
Historie plojri

Update 17:46: "Tweede Kamer stemt toch over uitbreiding noodfonds"
(...) De VVD heeft tijdens het debat aangegeven dat de Tweede Kamer dezelfde rechten moet krijgen als de Duitse Bondsdag over het EFSF. Het Duitse parlement bedong onlangs het vetorecht op besluiten van het noodfonds. Inmiddels hebben veertien van de zeventien eurolanden ingestemd met uitbreiding van bevoegdheden. Behalve Nederland, moeten ook nog Slowakije en Malta goedkeuring geven. Het moet nog blijken of Slowakije op 11 oktober instemt met de uitbreiding van EFSF. (...)