woensdag 7 september 2011

Hel en Verdoemenis! Euri-reddingsverdrag Doet Staatsgreep! UpdatedLezorts die goed hebben opgelet weten allang dat Europa een soort nepyankenland moet worden om te kunnen concurreren tegen diezelfde yanken. Kunnen we niet, want in onze hoofden zijn we nog altijd slaven. Daarom kunnen we niet onafhankelijk en groot denken. Na wat gemor accepteren we braav wat de boven ons gestelden aan wereld-historische feiten voor ons hebben uitgedacht. Omdat ze dat met democratische middelen nooit zou lukken, missen ze geen crisis om ons de supranationale utopie door de strot te rammen. Neem de Griekse, Ierse en Portugese bailouts.
Die leidden tot de curatele van eens trotse, vrije naties en tot twee monsterlijke kuikens genaamd Kwik Kwek en Kwak European Financial Stability Facility (EFSF) en de European Financial Stability Mechanism (EFSM). Om "de markten te kalmeren" en "de munt te stabiliseren" is een permanent MEGAVERDRAG nodig. Ook daar hebben de euroregenten in voorzien. Dat wordt een volwassen gedrocht genaamd de European Stability Mechanism (EMS), speciaal ontworpen om burgerreferenda te omzeilen. Het treedt dan ook in alle rust medio 2013 in werking, wanneer de twee lelijke kuikens de pan ingaan als canard à la Rumpy Pumpy. Het monster bereidt een stilzwijgende staatsgreep voor op het budgetrecht van de parlementen binnen de ojrozone. In Duitsland is een video over de duiding van het plan RED FLAMING HOT! Twee dingen zijn overduidelijk. Hoewel het ontwerpplan al in mei aan de fracties (in de Bondsdag) is voorgelegd is er in Duitsland (net als in NL) geen publiek debat geweest. Dat moet ook niet. Ten tweede mogen volksvertegenwoordigers er niks direct over zeggen. Onze leiderts verkopen onze soevereiniteit en onze rechten waar we bijstaan. Het is belangrijk Duitsland in het oog te houden. Daar heeft het Constitutionele Hof, bij de ratificatie van Lissabon aan de bel getrokken omdat Duitse politici even vergaten dat Europa een samenwerkingsverband is van staten en (nog) geen staat. Vandaag is er weer een uitspraak gedaan. Lees het in De Tijd.  Lees hier het duidingsstuk van Günther Lachmann over de video.

Update: teken de petitie
Tekst verdrag (Engels), tekst verdrag (NL)
Kamerbrief over Noodreservefonds ESM
Brief @JCdeJager aan de TK met agenda
Montesquieu Instituut: "Invulling van behandelprocedures inzake EFSF/ESM besluiten, Den Haag" (1 maart 2012)