woensdag 3 augustus 2011

MOORD! pOmO des Vaderlands Onthult Onze Ware Volksaerd

Bastaard pur sang, niet-acteur, on-dichter en geen-regisseur. De anti-rijmelaer van niet-bestaand-Nederland is Hollander, noch Vlaming, noch Pali. Ramsey Nasr is een beetje van alles, en dus gewoon nix. Geen hofnar, maar wel met een uitgesproken opinie! Zoals deze, gesproken als de ware proggie: de burger heeft het recht om te weten dat socialisten anti-cultuursubsidies goed hebben geregeld: elke miskleun wordt zonder discriminatie in gelijke mate beloond. Iets anders zou een aanslag zijn op de beschaving en de sociale herverdeel. Nasr dropt een Maximaatje: Ben ik eigenlijk wel een Nederlander?
Nasr voert een kortlijst op van on-Nederlandse nationaalhelden. Lang leve deze 'vreemde smetten', waarna hij middels de theorie van het racisme bewijst dat Nederland er groot door is geworden. Verward? Welnee! Na het strooien met de fairy dust van de linkscontradictie blijkt 'de Nederlander' toch te bestaan: de oer-kaaskop komt op voor zijn persoonlijke vrijheid en gaat daarbij moord niet uit de weg: dat bewees Mo Bouyeri toen hij met zijn aarts-Nederlandse daad Theo van Gogh de strot afsneed op een druilerige dinsdagmorgen in 2004. Logisch toch, want kijk maar hoe we kunstsubsidies afslachten als overjarige soepkippen! Grrrr!