zaterdag 4 juni 2011

Kultur: Weg Mit Uns!

Ben jij al in touch met je eigen innerlijke kannibaal? Jaha, want onder dat vernisje "beschaving" van jou schuilt ten diepste een primitieve mensetert die je probeert te ontkennen! Dat zeggen tenminste de Kulturbazen van een tentoonstelling in Berlijn, "Allemaal Kannibalen?" Het woord "kannibaal" is al sinds de 17e eeuw een containerbegrip voor "wilden" en andere premo's. Na verloop van tijd is het rituele begrip van het woord vervallen, en is de geest ervan gedemoniseerd, zo is de redenering van de Kulturkardinalen. Dat maakte het gemakkelijker voor zogenaamde "beschaafde" westerlingen om hun eigen menseetwens te projecteren op de "ongewassenen" in hun eigen maatschappij (I kid you not).
Het doel van deze crypto agitprop is om de logica te maken, dat mensenetende kannibalen eigenlijk de beschaafden zijn, en wij moderne westerlingen de barbaren, die ook nog eens hypocriet weglopen voor hun eigen diepgezeten driften, anderen in de pot te willen smoren. Stukkie duiding van de Kunst door Vik Muniz: de aarde wordt gekannibaliseerd door foute, moderne consumenten (2005)! Lees het in Der Spiegels Zeitgeist in het Engels en hier stiekem pornpica's kijken van menseneet.