donderdag 16 juni 2011

HOERA! Dönner Kebab Sloopt Multicult




Donner 2006:
"Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?"



Donner 2011:
"Het kabinet neemt afstand van het relativisme van de multiculturele samenleving" (persbericht).


Extra. Telegraafguurder die het snapt:


Door Def