zaterdag 7 mei 2011

Nietes! Hellenen Blijven Euriepeanen

Volgens onze Gyros Connectie is het niet waar dat de helse Hellenen plannen hebben om te ontsnappen uit Eurieland, ons achterlatend met een schuld van 40 miljard en de zachte tirannie van het pomo imperium van prez. Rumpy Pumpy. Maar er wordt gefluisterd dat Europa's baconburgertjes wel degelijk bezig zijn hun modderbadjes te herschikken. As we speak is de 'top secret' meeting in Luxemburg van ministers van Financien nog bezig.

Volgens de laatste intel zullen afbetalingen worden uitgesteld en zal de leenrente verder worden verlaagd tot bijna niksgeld. De bezuinigingsmaatregelen beginnen de Grieken te steken. Gelukkig liggen ze nog niet zo heel lang aan het infuus van de verzorgingsstaat, dat ze niet meer weten hoe ze platzak moeten overleven. Wij zouden ons verzuipen in de Oostvaardersplassen. De Griekse premier Papandreou heeft inmiddels de sensationele riooljourolijstiek von Der Spiegel veroordeeld als "borderline crimi".