dinsdag 12 april 2011

Pomo Column Analyse: “NL Energie Maatschappij = xenofobie!”


“Als ik Fatima was zou ik me genaaid voelen. Wat is er zo geweldig aan Henk en Ingrid? Sinds wanneer is angst voor het onbekende iets om te bewonderen, is kranten lezen een elitaire bezigheid en weten waar je over praat een linkse hobby? Er is schaatsen op tv, naast korfbal de enige sport ter wereld die gedomineerd wordt door Nederlanders en dat zullen we weten ook. De reclame tussen de races door benoemt de superioriteit van melk geproduceerd door Nederlandse koeien en een energiemaatschappij met ‘Nederlandse’ in de naam, jaagt in haar reclame angst aan door te vermelden dat de concurrent aan grote boze buitenlanders is verkocht."

STAP 1: Identificeren westenhaat (komt voort uit drang naar multicult)


“Ondertussen lees ik dat PTT, TPG, TNT, Post NL gaat heten. Ik eet een boterham met kaas en begrijp er weer eens niets van. Nieuw Nederlands Nationalisme als branding strategie. Droevig maar effectief. Het cynisme van de marketing managers verbaast me niet. Zij spelen handig in op het slachtofferschap wat ‘Henk en Ingrid’ zichzelf hebben aangemeten en wat door de politiek grif wordt bevestigd. Het is bar en boos met de economie en veiligheid. We moeten de broekriem aanhalen, varen op eigen kracht en vooral heel bang zijn voor iedereen die zich niet kan vinden in de (uiterst buigzame) Joods-Christelijke moraal. Whatever the fuck that may mean. De VVD, zelfbenoemd erfgenaam van de verlichting, spreekt van gevaarlijke linkse idealen terwijl zij zaagt aan de poten van vrijheid en gelijkheid. Om over broederschap nog wijselijk te zwijgen. En ondertussen discussiëren wij over hoofddoekjes en maximum snelheden, want problemen groter dan dat kunnen we blijkbaar niet overzien. Moslims zien zich continu misbruikt worden als zondebok voor alles wat er al dan niet mis is met de wereld."

"Of je nu op straat door Hassan in je bek gespuwd bent, of door Roderick aangerand op de sociëteit, de kans dat iemand zich voor de rechter zal verantwoorden is uiterst klein. Als ik Fatima was zou ik me genaaid voelen. Wat is er zo geweldig aan Henk en Ingrid? Sinds wanneer is angst voor het onbekende iets om te bewonderen, is kranten lezen een elitaire bezigheid en weten waar je over praat een linkse hobby? Dat er in Nederland moslimjongeren zijn die schofterig gedrag vertonen, geeft de PVV niet het recht om een hele bevolkingsgroep als tweederangs burgers te behandelen. De wereld is niet zwart/wit en simpele oplossingen bestaan niet. De complexiteit van maatschappelijke problemen ontslaat politici niet van hun verantwoordelijkheid om een oplossing te zoeken, van Henk en Ingrid hoeven we die namelijk niet te verwachten. Nederland voor de Nederlanders is niet de realiteit. Nederlandse melk, stroom of post zijn lege begrippen. Racisme is geen realisme. Het is de nieuwste vorm van struisvogelpolitiek, die net als de vertroeteling van de jaren 90, niks op gaat lossen.”


STAP 2: Drang naar multicult komt voort uit drang naar veranderen van ethische standaard. Identificeren poging om modernistische ethische standaard (individualisme) te veranderen naar postmodernistische ethische standaard (collectivisme: egalitarisme)

“..terwijl de bankiers die de wereldeconomie aan de rand van de afgrond brachten weer rustig doorgokken met uw pensioen. Niemand maakt zich boos over de totale minachting van de financiële sector voor wet of moraal, want de vrije markt is heilig. Dat uw belastinggeld ondertussen gewoon weer in de vorm exorbitante bonussen wordt uitgekeerd, nemen we voor lief. Wij sluiten onze ogen voor de werkelijkheid en nemen genoegen met symboolpolitiek. Een rechts kabinet is namelijk 'goed voor de veiligheid'. Ook al is keer op keer aangetoond dat langere gevangenisstraffen niet werken, maar wel heel veel kosten. Altruïsme is een vies woord en sociale verantwoordelijkheid een naïef en achterhaald gegeven. Zelfs voor het CDA, die hun menslievendheid als door god ingegeven beschouwen. Dat mag dan misschien de tijdgeest zijn, maar ik weiger me er bij neer te leggen.”


STAP 3: Terugrekenen. Het complete plaatje. Drang naar veranderen ethische standaard komt voort uit verlangen marxistisch socialisme via omweg alsnog te bewerkstelligen.

  
***
Joyce heeft echt niet alle oplossingen, maar wel de beste bedoelingen. Alhoewel?