zondag 3 april 2011

LOLOL: Multicult blijkt zelf Oerbron Racisme

De multikul is bedacht door pomo's in Canada, zodat nieuwkomers in het grotendeels lege land hun 'eigen cultuur konden behouden'. Wie zich er iets bij wil voorstellen kan denken aan de Balkan. Nazis en andere sociaal-theoretici kenden de multikul als polylogisme (hier gedefinieerd, artikel en hier in actie). Het is een vorm van collectief subjectivisme, dat veronderstelt dat volken of culturen er een eigen 'logica' op na houden. Pomos hebben eraan toegevoegd, dat die culturen allemaal evenwaardig zijn. Multikul is dus niet zo maar een land met meerdere culturen. De essentie is gelijkwaardigheid van ideeën - van koppensnellers tot wetenschappers.

Even afgezien van de irrationaliteit van de meervoudige logica's, ontkent deze vorm van zelfbeschikking binnen de staat menselijke universaliteiten en is dus effectief, onversneden racisme. Daarbij komt, ook positieve discriminatie is discriminatie. In universalisme is de mens als soort - ongeacht zijn ras of cultuur - van nature uitgerust met onvervreemdbare rechten, zoals beschreven in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring
(...) that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.
Voor het resultaat maakt het niet uit of die rechten inherent zijn, of gegeven zijn door God of de natuur. De essentie is dat ze niet door staten of dictators kunnen worden afgenomen. Want het maakt erg veel uit als zulke rechten relatief zijn, voorwaardelijk en tijdelijk, gegeven door de staat, een overheid of de VN. Wat door mensen gegeven wordt, kan door mensen worden ontnomen. Dictaturen hebben laten zien hoe dat werkt. Het wordt op simpele wijze duidelijk gemaakt in deze video.

Universalisme heeft individuele, negatieve rechten tot gevolg. Ze limiteren de macht van de staat ten gunste van de burger, hetgeen een samenleving produceert van raciale 'melting pot' en Dr Martin Luther Kings beroemde 'kleurenblindheid'. Maar dat is niet wat de collectivistische multiculters beogen. Polylogisme en multiculturalisme produceren horigen, darren, apartheid, de bende-mentaliteit, sectarisme, segregatie, ghetto's, no-go areas, balkanisering, tribalisme, en de onderdrukking van dissidenten in 'eigen kring' die de culturele mores geschonden hebben. Zij kunnen nergens heen, omdat dankzij het multiculturele 'prime directive' men zich niet kan mengen in aangelegenheden van de ander.

Want met welk recht? Islamafvalligen en vluchtelingen voor shariapraktijken worden op zichzelf teruggeworpen. Ze maken geen schijn van kans. De morele gelijkwaardigheid maakt veroordeling van achterlijke of mensonwaardige praktijken bij voorbaat onmogelijk. Gegeven het feit dat de mensheid kan terugkijken op letterlijk eeuwen van collectivisme, ieder met zijn eigen claim op een utopie - is het verbazingwekkend dat er mensen zijn die nog steeds pleiten voor meer van hetzelfde. In de laatste eeuw alleen al heeft collectivisme aan 110 miljoen mensen het leven gekost. Utopisten zijn graag bereid anderen te offeren voor het ideaal. De massaslachtingen zijn eigenlijk nooit goed geanaliseerd. Postmodernisten wijzen steevast nationalisme aan als de schuldige. Niets is overigens minder waar, maar door de gemankeerde conclusie lopen we momenteel het gevaar tribale samenlevingen te creëren, in plaats van 'melting pot'.

Eurozine heeft enige tijd geleden een aantal polemieken gepubliceerd tussen voorstanders en tegenstanders van de multicult. Voorstanders verdedigen hun 'moreel superieure' standpunten op grond van hun goede bedoelingen. Mocht het fout gaan, dan wassen zij hun handen in onschuld, zoals gebruikelijk.