zondag 15 januari 2017

(VIDEO) THIERRY BAUDET OPENT FVD-CONGRES

Thierry Baudet heeft zijn denktank, Forum Voor Democratie omgezet in een politieke partij (@fvdemocratie, Facebook, YouTube). Het perspectief is democratisch-conservatief met de nadruk op renaissance- en verlichtingswaarden. Onze correspondent Yernaz Ramautarsing staat nummer 9 op de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Jan 15, 2017 Thierry Baudet spreekt het eerste partijcongres van Forum voor Democratie toe (Amsterdam, 14 januari 2017).

UPDATE: Wegens overweldigende belangstelling werd het eerste congres van Forum voor Democratie naar een grotere locatie verplaatst, de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord (achter het markante EYE-filmmuseum). Sinds de lancering van de partij, eind september 2016, is het aantal leden snel gegroeid tot nu ruim 2.000. Tijdens het ochtendgedeelte werd het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. In de middag voerden enkele intellectuele kopstukken met woord, onder andere Paul Cliteur, Theo Hiddema, Frank Ankersmit, Susan Teunissen, Paul Frentrop, en Haye van der Heyden en Thierry Baudet. (Meer)


dinsdag 10 januari 2017

ENGELSE DANS-ZWARTEPIETEN OP MARKT AANGEVALLEN

De postmoderne aanval op Westers cultureel erfgoed is in volle gang. Zelfs de internationale media en de vuige VN  zijn betrokken bij het debat over Zwarte Piet. Het laatste laadt de schijn van een financieel motief op zich. In de voor-christelijke cultuurhistorie duiken overal zwarte-pietachtige figuren op waarvan de UNESCO kennelijk niks wil weten. 


Engelse Morrisdansers in Birmingham.

UPDATE: De Birmingham Mail bericht dat een groep Morrisdansers zaterdag hun voorstelling op een folkloristische markt wegens bedreiging heeft moeten afbreken. Ze werden uitgejouwd, fysiek aangevallen en uitgemaakt voor racisten omdat enkele zwarte gemaakte gezichten hadden. De naam komt het eerst voor in de geschiedenis als Morisk dance, moreys daunce, morisse daunce, ofwel "Moorse dans" via het Vlaamse mooriske danse, het Duitse Moriskentanz, de Franse morisques, en het Croatische moreška, moresco, moresca of morisca in Italie en Spanje (wikipedia). De protesterende postmodernisten zijn door ras geobsedeerde cultuurbarbaren met een plat wereldbeeld. De dansers hebben nog geprobeerd de cultuurhistorische achtergrond uit te leggen, maar er is geen redeneren met deze fascisten. De dansers hebben uiteindelijk de voorstelling moeten afbreken. (Bron, incl. video)


donderdag 5 januari 2017

NRC FAKE NIEUWS: YERNAZ KOOS ZELF VOOR FVD

Onze correspondent Yernaz Ramautarsing, kandidaat op de lijst van Thierry Baudets FvD, heeft voorheen onderhandeld over aansluiting bij VNL, de splinterpartij die nu geleid wordt door Jan Roos. VNL heeft de resultaten van een antecedentenonderzoek gelekt naar de NRC. Wie wil nog iets bijdragen aan een partij die privegegevens op straat gooit voor een beetje aandacht in de pers? 


VNL en NRC plegen karaktermoord op FvD kandidaat. (Bron

Niet de vetting van VNL, maar het bezwaar van Yernaz tegen de onliberale dienstplicht heeft ertoe geleid dat hij nu op de lijst staat bij Baudet. Jan Roos heeft VNL in korte tijd gediskwalificeerd als serieuze nieuwrechtse partij. Na het debacle met Mosco was dit zo'n beetje de laatste kans om er iets van te maken. Je kunt bier de schuld geven als je zo dom bent, om tijdens een diner Trumpianen en Farragisten van je te gaan zitten vervreemden. Maar als je privaatgegevens van aspirant-kandidaten gaat lekken naar de globalistenbode (bron), dan is alle hoop verloren. Welterusten, VNL!

dinsdag 3 januari 2017

WANHOPIGE POLITIE DOET BEROEP OP KIEZERS

De politie heeft na oudjaar 344 zaken van geweld tegen hulpdiensten (waaronder politie) aangebracht bij Justitie. Een jaar geleden waren dat er nog 276. Nadat de minister in een tweet zijn medeleven betuigde, brak de hel los op Twitter. Omdat de politie door hun bazen geen rugdekking krijgen, doen ze een beroep op ons, de kiezers.

Het dreigingsniveau staat op niveau 4 op een schaal van 5 en niemand kan zichzelf blijkbaar meer verdedigen in Nederland. Zelfs de politie niet. De politiek en de minister geven de politie geen rugdekking. Als de politievakbond en de rank and file alarm slaan, dan is het de hoogste tijd voor een mentaliteitsverandering. Met de regentenklasse gescheiden van de realiteit, de rechterlijke macht een los kanon en een gedemoraliseerde politie, is niet alleen de burger in groot gevaar, dan wankelt ook de rechtstaat. Alleen de democratie kan haar nog redden door in maart massaal voor een totale cultuurverandering te stemmen. Systeemfouten kun je niet oplossen met de geesten die ze veroorzaakt hebben, constateerde Albert Einstein al. Wat je daarom ook kiest in maart, kies geen van de bestuurderspartijen die verantwoordelijk zijn voor dit gefaal. 

zondag 25 december 2016

KONING WA KERSTTOESPRAAK AAN HET GEPEUPEL

De komende jaren staan in het teken van volksverzet tegen een steeds arrogantere elite die alle binding met de realiteit en met de bron van hun gezag -- de kiezers -- is verloren. De kersttoespraken van ons koning Willem Alexander en koningin Elizabeth van het VK laten die tegenstelling goed zien. KWA preekt het gepeupel vanaf grote morele hoogte toe, terwijl Elizabeth hun inspiratie roemt. Een vrolijk en zalig kerstmis! 


Dec 25, 2016 Koning Krijtbord houdt kerstpreek bol van morele betweterigheid en regenteske politiek correcte platitudes.

KWA verwoordt de vooroordelen van de gevestigde elite over de motieven van het volksverzet. Het kan niet op: bekrompen woede en nostalgische achterlijkheid is wat het gepeupel aanspoort tot rebellie tegen de boven hen gestelden! KWA treft in alles de verkeerde theun. Het kan ook zo anders!

vrijdag 9 december 2016

VEROORDELING GEERT WILDERS VERONTRUSTEND

Critici van de islam  worden verketterd en veroordeeld. Of ze gelijk hebben, is eigenlijk irrelevant. Met de "minder, minder, minder" meme heeft Geert Wilders een ras en een groep (of in dit geval een nationaliteit) beledigd en dat mag niet volgens een corrupt grondwetsartikel. Dus spant Justitie voor de tweede keer een door het OIC geinstigeerd politiek proces aan tegen Wilders.

UPDATE: De rechters hebben gevonnist dat Geert Wilders met zijn uitspraak jegens Marokkanen een ras heeft beledigd. De wet interpreteert subjectieve gevoelens van 'groepen mensen' en verandert definities op eigen houtje. Maar dat is een andere discussie die Geert zelf aan moet gaan in de politieke arena, en dat is bijzonder lastig als je zelf voortdurend belanghebbende bent. Niemoller gaat in op het politieke aspect. (BronBlijft over de rechtsongelijkheid en de willekeur waarmee Justitie zaken wel of niet in behandeling neemt en aanhangig maakt. Dan wordt duidelijk dat het probleem nog veel fundamenteler en breder is dan alleen de kardinale vrijheid van meningsuiting. Het raakt het rechtsgevoel van Nederlanders.

donderdag 1 december 2016

MOSLIMBROEDER WIL BEROEPSVERBOD PVV'ERS

Het economisch en politiek globalisme heeft een nieuwe onderklasse gecreëerd van mensen die niet werken voor de overheid, semi-overheid of het corporatistische bedrijfsleven. Hun belangen worden niet meer verdedigd. Precariaat, tokkies of deplorabelen; hoe het ook zij, de maat is vol. Het volk eist zijn recht op vrijheid en nationale zelfbeschikking op. 

UPDATE: Globalisme veroorzaakt economische ontmachtiging van een grote groep vakmensen, maar daar blijft het niet bij. De elite wil de middenklasse ook politiek monddood en machteloos maken. Dat dit onze verlichtingswaarden en het wezen van de democratie zelf vernietigt, interesseert ze niet. De regenten hebben dezelfde kijk op democratie als de Turkse potentaat, Erdorf: als je de bestemming bereikt, stap je uit. Ze leven al lang in het post-democratische tijdperk. (PDF) De multiculturele bondgenoot, hier bij monde van moslimbroeder Ahmed Marcouch, zou het liefst een beroepsverbod voor PVV'ers instellen. (Terugkijken bij Brussen.) Wie denkt dat deze mensen op een gegeven moment wel wakker zullen worden, komt bedrogen uit. Het is eigen aan een elite dat ze gescheiden leven van de realiteit. Het ligt immers per definitie niet aan hen! Want zij zijn de arbiters van waarheid, moraliteit en realiteit. Je zult ze dus moeten verslaan. Hier is een idee hoe we dat zouden kunnen bereiken.

VICKY MAEIJER (PVV) SPEECHT VOOR LEEG EUROPARLEMENT

De EU waggelt van crisis naar crisis. De euro en de economie onder vuur, een dure migratiecrisis die de politiek van open grenzen onder druk zet, de rechten van vrouwen geschonden door de islamitische aanrandingscultuur en nu bijna dagelijkse terreuraanslagen, terwijl de eurocraten gevaarlijk verward zijn.

UPDATE: Vicky Maeijer @VickyMaeijer, lid van het Europees Parlement voor de PVV staat in het lege EP als een roepende in de woestijn, maar niet lang meer. Het tij is aan het keren. De weldenkende burger is het zat door een arrogante, decadente elite te worden weggezet als tokkies, deplorables en domme arbeiders. De werkende klasse in de VS nam het voortouw. Weldra zal er een onstuitbare vloedgolf op gang komen van burgers die het niet meer accepteren dat hun rechten en belangen worden opgeofferd aan vrijheidsvijandige culturen op het altaar van het globalisme (bron). Het is inmiddels duidelijk dat de elite niet bij machte is deze informatie te verwerken. In de VS wordt gereageerd op de uitdaging met verdubbeling van de leugens in de media. De regenten weten zeker dat hun idealen onfeilbaar zijn; daarom moet het wel aan de "racistische, xenofobe witmannen" liggen. Dit proces gaat dus nog wel een tijdje door, met dat verschil dat de eurocraten nog arroganter zijn dan hun Amerikaanse soortgenoten.

dinsdag 29 november 2016

NATIONALISME VERSUS GLOBALISME: WAT IS EEN GLOBALIST?

In de Verenigde Staten en over heel Europa maakt nationalisme een heropleving door. Maar het is niet de virulente, etnische variant uit de vorige eeuwen die natie opzette tegen natie. Patriottisme 2.0 is geworteld in Westerse waarden. Maar wat biedt het nieuwe nationalisme waartoe globalisme niet in staat is?Sep 16, 2016 Lauren Southern van TheRebel.media @TheRebelMedia duidt globalisme versus nationalisme. 

UPDATE: Globalisten zijn er dol op nationalisten af te schilderen als racisten, nazi's of erger (als ze een meer demoniserende gelijkenis konden vinden) (hier een sterk staaltje in de NRC). Feit is, dat juist de globalisten de vijand zijn van vrijheid en democratie. De globalisten zijn de nieuwe feodalen die het volk willen reduceren tot vee, om ze uit te buiten om hun corporatieve producten te kopen, hun waardeloze geld uit te geven en hun lege, goede bedoelingen te bejubelen. In de laatste jaren hebben we klassiek liberalisme zien verworden tot collectivistisch linksisme, en daarna van democratisch naar onverholen autocratisch en autoritair. De nieuwe nationalisten of Trumpisten, verre van de voorhoede van de nieuwe nazipartij. zijn juist wat liberalen voorheen waren, de hoeders van vrijheid, zelfbeschikking en democratie.