zondag 25 september 2016

RECHTS PRAAT RADIO: VIER UUR LANG TRUMP (4)

In een nieuwe serie podcasts met de titel Rechts Praat Radio leveren objectivisten, SpectrumNLD en onze redacteur Def commentaar op actualiteiten, nieuwrechts en waardennationalisme. In een uur tijd praten ze ons bij over de strijd tegen cultuurmarxisme en postmoderne social justice warriors. SoundCloud: Rechts Praat Radio

In deze epische aflevering van Rechts Praat Radio ter gelegenheid van het eerste debat tussen Hillary and Donald Trump gaan we vier uur lang informatie geven over de aanloop naar deze historische verkiezing.

Hosts: SpectrumNLD @SpectrumNLD & Defster @Objectivist_Def

Eerste uur - Juli: De partijconventies RNC en DNC, Nevertrump
Tweede uur - Augustus: Trump in Peilingen & Mexico
Derde uur - September: Alt-Right & Hillary Crash
Vierde uur - Vogelperspectief & Voorspellingen


FORUM VOOR DEMOCRATIE WORDT POLITIEKE PARTIJ

Thierry Baudet heeft besloten zijn platform, Forum Voor Democratie om te zetten in een politieke partij. Het is op dit moment onduidelijk waar de partij zich zal onderscheiden van VNL. Aansluiting had voor de hand gelegen. De populistisch-conservatief-liberale stem dreigt te versplinteren. 

Baudet heeft besloten dat zijn Forum Voor Democratie een politieke partij moet worden. Dat niemand meer in het liberalisme van de VVD en D66 gelooft is te billijken. Begrijpelijk is ook dat conservatief-liberalen de PVV economisch te links vinden. Hoewel het wantrouwen bestaat dat de breuklijn meer met stijl te maken heeft, dan met werkelijke principes. Maar het is volstrekt onduidelijk waarom Baudet (en in zijn kielzog ex VVD'er Cliteur) zich niet aansluiten bij VNL en Jan Roos, dat als bijkomend voordeel de steun van Nigel Farage's UKIP geniet. Het gaat deLeidse professoren zo te horen om directe democratie. Maar dat is geen legitieme reden om de populistisch-conservatief-liberale stem te versplinteren. Het is een agendapunt dat gemakkelijk binnen een bestaande partij bereikt kan worden. Wordt vervolgd. 

WERELDLEIDERS: 360.000 VLUCHTELINGEN IN 2016

De oorlogen in het Midden-Oosten hebben een onstuitbare stroom migranten op gang gebracht, waarvan het einde nog niet in zicht is. Maar de instabiliteit is geen toeval of natuurverschijnsel. Het dient de belangen van een aantal spelers die geen enkel middel schuwen, dus ook het terrorisme niet.Sep 25, 2016 Alexander Sassen van Elsloo @SassenVanElsloo bespreekt de instabiliteit in het Midden-Oosten. (Bron

In zijn afscheidsspeech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties afgelopen week, heeft Obama de term "global integration" geintroduceerd. Dat klinkt iets bedekter dan de "wereld zonder grenzen" waar zijn Secretary of State, John Kerry het enige tijd geleden over had. In zijn speech maakte Obama bekend dat hij in navolging van Merkel in Europa, de VS zal overspoelen met vluchtelingen, grotendeels uit door strijd verscheurde landen als Syrië, Afghanistan en Somalië. Het gaat dus om moslims, aanhangers van een ons vijandig gezinde ideologie.

JESSE KLAVER, DE OBAMA VAN DE LAGE LANDEN

Jesse Klaver, de messias van GroenLinks leeft in 2008. Hij ziet zichzelf als de Trudeau van de Lage Landen. Zijn levensgeschiedenis ziet hij gespiegeld in die van Obama. Maar de wereld is na acht jaar Obamania ingrijpend veranderd. Niet in de laatste plaats door de politiek van Obama. Jesse dreigt de boot te missen. 

Jesse Klaver is eruit. Hij wil een linkse regering zonder de partij van het kwaad: de VVD, die hij ten onterecht verslijt voor liberaal. Onder Rutte heeft de VVD het globalisme definitief omarmd. Dat vertaalt zich in economisch corporatisme. Klaver maakt het niet uit. De koers van Klaver is jammer, want de nieuwe tegenstelling is niet links versus rechts, maar nationalisme versus globalisme. Hierdoor dreigt hij de boot te missen als voortrekker van nieuwe politiek.

In de VS betrekt Hillary Clinton de positie van Mark Rutte. Haar rivaal in de Democratische Partij was Bernie Sanders, die een SP-achtige positie inneemt. Op het terrein van de vrijhandel heeft hij raakvlakken met Trump, de kandidaat van de Republikeinen. Trump heeft begrepen dat globalisme op geen enkele manier te vergelijken is met liberale vrijhandel. Het effect van eenzijdig grenzen openstellen voor handel, die uitsluitend een richting opgaat, naar het Westen, is feitelijk socialistische herverdeling van economische macht en kapitaal op wereldschaal. 

In Nederland staat de PVV nog het dichtst bij Trump, als de partij tenminste beseft dat haar economisch linkse standpunten moeten leiden naar liberalisme, dat alleen kan bestaan binnen de context van de nationale staat. Vrijheid en democratie komen voort uit het individu en vertaalt zich in de volksdemocratie zoals de nationale staten die kenden. Globalisme werkt precies de andere kant uit: van boven naar beneden. 

Vrijheid en democratie kunnen alleen nationaal worden georganiseerd. Dat wordt het grote strijdpunt in de nabije toekomst.


Gerelateerd

vrijdag 23 september 2016

MEDIADOSSIER: NPO GAAT ONZE MENING OVER ISLAM VERBETEREN

De constante stroom manipulaties van de media is het best vergelijkbaar met een informatieoorlog. Feiten worden gemasseerd tot ze een beeld schetsen dat beantwoordt aan een politiek correct narratief in plaats van de realiteit. 

UPDATE: Bosma slaat de spijker op z'n kop. De staatsomroep wil de "onze mening over het Midden Oosten verbeteren". Ze bepalen daar niet alleen de standaard van goed. Ze achten het ook hun taak onze mening te verbeteren. Nummer 1 is dat niet de taak van de publieke omroep. Maar nog belangrijker is, dat men zich in de DDR niet zou schamen voor deze moraaldictatuur. Maar laten we niet vergeten welke agenda er hier wordt uitgevoerd. Lees het in Hoe Sharia de Wereld Verovert (video).

ZAAK WILDERS: OVJ, RECHTER HEEFT GODDELIJK OORDEEL

Critici van de islam  worden verketterd en veroordeeld. Of ze gelijk hebben, is eigenlijk irrelevant. Met de "minder, minder, minder" meme heeft Geert Wilders een groep (of in dit geval een nationaliteit) beledigd en dat mag niet, volgens een corrupt grondwetsartikel. Dus spant Justitie voor de tweede keer een door het OIC geinstigeerd politiek proces aan tegen Wilders. 

UPDATEDe zaak Wilders 1.0 en 2.0 geven een inkijk in de werking van het Nederlandse rechtssysteem en tonen aan wat er fundamenteel mis is. Bovenstaande tweet spreekt hierover boekdelen! In natuurwettelijk opzicht is de rechterlijke macht geen aparte institutie die boven het volk staat. Ze is VAN het volk. Hoogstens kun je zeggen dat rechters rechtspreken namens het volk. Maar niet in Nederland! Volgens de Officier van Justitie staan politici (wetgevers, volksvertegenwoordigers!) niet boven de wet. Dat klopt. Maar ook de rechterlijke macht niet! Deze rechterlijke macht is een los kanon. Een kaste van halfgoden die boven het volk uittorenen als in feodale tijden, uitgerust met een hoger soort kennis dan de doorsnee mens. Wat maar weer eens de juistheid aantoont van juryrechtspraak.

RUTTE LEGT ZICH NEER BIJ REFERENDUM EU-OEKRAINE

Het raadgevend referendum van 6 april over het EU-associatieverdrag met Oekraïne op initiatief van GeenPeil en het Forum voor Democratie is een oefening voor Nexit. Het verdrag werd met 64% van de stemmen verworpen. Baudet van FvD heeft een bodemprocedure aangespannen.

UPDATE: Rutte heeft gisteren laten weten het Oekraine-EU Associatieverdrag niet te zullen ratificeren. De wet was al aangenomen voor het referendum. Daarom zal de wet moeten worden ingetrokken. Ook zijn onderdelen van het verdrag gewoon in werking gezet zonder rechtsgeldigheid. Maar globalisten staan boven de wet. De positie van Oekraine geeft precies aan waarom dit land niet toe is aan associate met een democratische waardengemeenschap als de EU, ook al schendt de EU zelf die waarden bij voortduring. In een Oekrainse nieuwsoutlet lezen we de reactie van (let op de titel!) vice PM voor Europese en Euro-Atlantische Integratie, Ivanka Klympush-Tsintsadze:

zondag 18 september 2016

NATIONALISME VERSUS GLOBALISME: WAT IS EEN GLOBALIST?

In de Verenigde Staten en over heel Europa maakt nationalisme een heropleving door. Maar het is niet de virulente, etnische variant uit de vorige eeuwen die natie opzette tegen natie. Patriottisme 2.0 is geworteld in Westerse waarden. Maar wat biedt het nieuwe nationalisme waartoe globalisme niet in staat is?Sep 16, 2016 Lauren Southern van TheRebel.media @TheRebelMedia duidt globalisme versus nationalisme. 

UPDATE: Globalisten zijn er dol op nationalisten af te schilderen als racisten, nazi's of erger (als ze een meer demoniserende gelijkenis konden vinden) (hier een sterk staaltje in de NRC). Feit is, dat juist de globalisten de vijand zijn van vrijheid en democratie. De globalisten zijn de nieuwe feodalen die het volk willen reduceren tot vee, om ze uit te buiten om hun corporatieve producten te kopen, hun waardeloze geld uit te geven en hun lege, goede bedoelingen te bejubelen. In de laatste jaren hebben we klassiek liberalisme zien verworden tot collectivistisch linksisme, en daarna van democratisch naar onverholen autocratisch en autoritair. De nieuwe nationalisten of Trumpisten, verre van de voorhoede van de nieuwe nazipartij. zijn juist wat liberalen voorheen waren, de hoeders van vrijheid, zelfbeschikking en democratie.zaterdag 17 september 2016

5000 ORGAANDONOREN CANCELLEN DONATIE

De links-liberalen van D66 zijn als een kind zo blij met hun overwinning m.b.t. de verplichte orgaandonatie: voor de gemeenschap natuurlijk en voor al die arme, zieke mensen! Het is typerend voor de partij dat de contradictie geen enkele alarmbel doet afgaan. Het is een enorme stap in de richting van de liberaal-dictatuur. 

UPDATE: Tweep trekt zijn toestemming in nadat de Tweede Kamer met 1 stem het wetvoorstel van @PiaDijkstra heeft aangenomen.
Bijna vijfduizend mensen lieten zich schrappen van de donorlijst nadat de Tweede Kamer deze week instemde met automatisch donorschap. „Het is een politiek statement.” 
JEROEN ROODA, 25 JAAR ‘IK VIND DIT HEEL ERG AUTORITAIR VAN DE OVERHEID’
Jeroen Rooda (25) uit Assen, student interieurarchitectuur, stond geregistreerd als donor, maar veranderde deze week van gedachte. „Dit is een principieel ding voor mij. Ik heb er op zich geen problemen mee om mijn organen af te staan na mijn dood, maar ik wil niet dat de overheid dit op deze manier voor me beslist.” Want dat doet de overheid, als iedereen standaard donor is, vindt Rooda. Hij had zich een paar jaar geleden als donor geregistreerd omdat hij zich aangesproken voelde door een donorcampagne’. „Ik vind het wetsvoorstel heel erg autoritair. Pas als je bezwaar maakt, word je van die lijst gehaald. Het voelt alsof je niet meer over je eigen lichaam mag bepalen.” Voor Rooda is dit een manier om actie te voeren tegen bemoeienis van de overheid. „Ik dacht dat D66 een zinnige partij was die zelfbeschikking heel belangrijk vindt. Dat juist zij dit wetsvoorstel indienden vind ik vrij schokkend.” Rooda vindt een campagne of voorlichting een betere manier om donoren te werven. (Meer


En terwijl we nog met die staatscoup op de individuele integriteit bezigwaren, was de volgende alweer aan de orde. Overheidsbemoeienis zorgt altijd voor ongewenste effecten. De gezondheidszorg is geen uitzondering, maar een voorbeeld bij uitstek. Waar de staat geld herverdeelt, zijn parasieten. En die moeten dan weer bestreden worden met meer staatsinterventie ten koste van individuele rechten. Je kunt er vergif op innemen. Gevolg: zorgverzekeraars krijgen inzicht in medisch geheim, een tevens voorheen onschendbare peiler van de liberale rechtstaat.